Archiv strana 81

Bude fakulta tančit v tovární hale?

Základní otázky o podobě příštího fakultního plesu se řešily na schůzce plesového výboru, která se uskutečnila 12. května na Hollaru. Výbor se po několikahodinové diskusi přiklonil k netradiční podobě plesu, která by oslovila širší akademickou obec naší školy. Uvažuje se dokonce i o alternativních prostorech jako jsou karlínské tovární haly či divadlo Archa.

Už víte, kolik budete platit za koleje?

Dlouho očekávaná reforma poplatků za ubytování na kolejích se blíží. Už víte kolik budete platit vy? Kompletní nový ceník pro všechny koleje Univerzity Karlovy najdete v následující příloze.

» NOVÝ CENÍK KOLEJNÉHO (formát .xls – Excel, 343 kB)

Kolejné se zdvojnásobí. Podpora bude minimální

Studenti Univerzity Karlovy bydlící na kolejích se letos mají na co těšit. Od října se jim zvedne nájem asi dvojnásobně, průměrně na 2000 korun, a když budou mít štěstí, dostanou příspěvek v řádu několika stokorun. Jak je to možné? Ve skutečnosti je to jenom náprava dlouholeté „křivdy“, ke které se v letošním roce ministerstvo odhodlalo.

Jinonické výdejně hrozí zrušení, je příliš prodělečná

Pouze 300 jídel. Takový je průměrný denní výstav jinonické výdejny. Chod tohoto spravovacího zařízení patří k nejméně efektivním z celé univerzity. Lze proto v rámci reformy dotací na stravování studentů očekávat zásadní změny. Buď se zvýší počet strávníků, anebo bude – v krajním případě – výdejna zrušena.

Krátce – duben 2005

Co si myslíte o petici Zrušme komunisty?

32 milionů na fakultní výzkum o Češích v Evropské unii

Rozpočet fakulty na tento rok, který Akademický senát FSV schválil na své březnové schůzi, znamená pro školu výraznou finanční injekci. Fakultě sociálních věd – na rozdíl o přírodovědecké fakulty či VŠE – se podařilo na ministerstvu školství prosadit výzkumný záměr, díky čemuž se vládní dotace zvýšila ze 73 na 113 milionů.

Fotovýstava tentokrát o fair trade

„Toulka je mírou dálky.“
„Bylo to krásné a bylo toho dost, tak jako našich životů, které jsou jako pěna na řece času, na které se koupe kůň černý jako tajemství noci.“

Pokud nevíte, kde se takovéto filozofické a básnické citáty objevily, stačí nahlédnout do sešitu názorů a připomínek k jinonické výstavě studentských fotografií. Člověk by se až divil, jaká je spojitost mezi výstavou a těmito výroky. Že by se múza konečně přilepila na onu jinonickou stěnu za mrtvým stromem, která kolemjdoucí kdysi deprimovala svou studenou bílou prázdnotou?

Jak se žije jinonickému správci Augustinovi?

„Předpokládal jsem, že se tady na univerzitě setkám se skutečnou elitou a pořádkumilovnými lidmi, kteří si budou uvědomovat snahu personálu o bezproblémový chod školy. Překvapila mě však nevychovanost mnohých studentů,“ říká letos šedesátiletý Augustin Pavlíček, správce univerzitních budov v Jinonicích. „Neumí pozdravit a poděkovat, především ale nechávají všude za sebou neskutečný svinčík,“ neskrývá rozhořčení bývalý zaměstnanec ČKD.

Podobu fakultních webů nikdo nekoordinuje

Každý student občas narazí na problém, kde zjistit určité informace. Může dennodenně sledovat nástěnky, chodit se dotazovat na sekretariát, na studijní, ptát se spolužáků, vyučujících i šatnářky, ale potřebné informace často ani tak nemusí sehnat. Poslední možností zůstává návštěva internetových stránek. Přestože se píše rok 2005, je pohled na některé oficiální stránky často tristní.