Téma miloslav-petrusek

Miloslav Petrusek: Kritická role společenských věd je nezastupitelná

Ač sídlí ve stejné kanceláři jako ostatní členové katedry sociologie, těší se profesor Miloslav Petrusek neobyčejné úctě. Ještě než začal náš rozhovor, sekretářky mu přinesly přímo do kanceláře kávu a tvarohový šáteček k snídani. S jedním z „otců zakladatelů“ Fakulty sociálních věd a význačnou postavou české sociologie jsme si povídali o veřejné úloze společenských věd, plánované reformě vysokého školství i budoucnosti české sociologie. (Pokračování textu…)

Ať se tedy fakulta přejmenuje

Miloslav PetrusekSpolu s Magnificenencí Radimem Paloušem a zesnulým prvním děkanem naší fakulty docentem Suchým patřím jistě k otcům zakladatelům a ti, jak známo, bývají urputně staromilečtí. Nepatřím ke staromilcům a argumentaci, kterou předkládá prof. Mejstřík pokládám – světe div se – za navýsost zdůvodněnou. (Pokračování textu…)

Miloslav Petrusek: Žít se dá i bez titulů a akademických funkcí

Miloslav Petrusek

V nedávné době vyplula na povrch odhalení mnoha případů plagiátorství mezi učiteli z českých vysokých škol. Na Západočeské univerzitě případ Ivo Budila, na Slezské univerzitě Libory Pavery, na Karlově univerzitě Hany Gladkové z Filozofické fakulty či Jiřího Bílého z Pedagogické fakulty. Jednou z osobností, která proti podobnému chování vystoupila, byl i profesor Miloslav Petrusek. (Pokračování textu…)

Profesor Petrusek získal cenu rektora

Rektor Univerzity Karlovy každoročně uděluje ceny za nejlepší publikace, které vydali pedagogové. Ve společenskovědních oborech letos zvítězila kniha Společnosti pozdní doby, z pera jednoho ze zakladatelů FSV a významného představitele české sociologie, prof. Miloslava Petruska.
(Pokračování textu…)

Studentská kritika je konstruktivní

Sociologie je krásná věda. Jestliže ji učíme tak, že studenti tento pocit nemají a spíše pokládají studovaný obor za nezáživný a nezajímavý, pak asi něco děláme špatně. Ne všechny partie oboru jako celku jsou stejně atraktivní, ale výsledný pocit by měl být radostný, nikoliv skeptický a depresivní.
(Pokračování textu…)

Petrusek dostal platan, medaili i grepový džem

Pátek třináctého se považuje za nešťastný den. Konferenci Chaos a řád ve společnosti a v sociologii, pořádnou k 70. narozeninám profesora sociologie Miloslava Petruska právě v pátek 13. října, však smůla rozhodně neprovázela.
(Pokračování textu…)

Petrusek slaví 70

Jeden ze zakladatelů Fakulty sociálních věd, její bývalý děkan, profesor na katedře sociologie a oblíbený přednášející Úvodu do sociologie pro nesociology, profesor Miloslav Petrusek oslaví 15.10. své sedmdesáté narozeniny. U příležitosti tohoto jubilea se v pátek 13.10. bude konat konference „Chaos a řád ve společnosti a v sociologii“.
(Pokračování textu…)

Miloslav Petrusek: Fakultu jsme personálně stavěli na zelené louce

Fakulta sociálních věd formálně ustavená 1. června 1990 je fakultou, která vznikla jako výslednice dvou lidských pudů či – mírněji řečeno – pohnutek, které obvykle k zakládání fakult nevedou – ale doba byla jiná, vždyť od listopadu 1989 uplynul přesně půlrok: doba ještě byla plná nadějí a víry, ochoty experimentovat a dokonce, čemuž se věřit nechce, utahovat si opasky. Ty pohnutky byly dvě – pud sebezáchovy a odpor k neochotě měnit status quo.
(Pokračování textu…)

Piha na kráse

Na přednášky prof. Petruska se těším každý týden. Myslím, že z jeho kurzu jsou nadšeni nejen ekonomové. A zřejmě nejen ekonomům vadí jediná piha na kráse těchto přednášek: pan profesor pravidelně přichází bez mikrofonu a později přinesený mikrofon periodicky vypovídá službu.
(Pokračování textu…)