Téma plagiatorstvi

Za plagiátorství studentku vyloučili

Kvůli opsané seminární práci vyloučil děkan v lednu studentku sociologie. Na stole mu nyní leží návrh na vyloučení
dalších plagiátorů. Po dlouhé době tak na fakultě za podvádění někdo končí. „Museli jsme zpřísnit kritéria pro posuzování
přestupků,“ říká Monika Hollmannová, předsedkyně Disciplinární komise FSV UK. (Pokračování textu…)

Lidové noviny si „půjčily“ fotku ze Sociálu

Neobvyklého ocenění své práce se dočkala fotografka Sociálu Anna Krýslová. Výřez portrétu ředitele IES Michala Mejstříka, který vyfotila pro Sociál, se letos 4. února objevil na titulní straně Lidových novin v článku o Národní ekonomické radě vlády (NERV). Redakce deníku ale k použití fotografie neměla povolení.
(Pokračování textu…)

UK: Plagiátorství závěrečných prací se nás netýká

podvádění

Třináct českých vysokých škol pod patronací Masarykovy univerzity se rozhodlo spolupracovat na projektu využívajícím speciální počítačový software pro odhalování plagiátorství v bakalářských a diplomových pracích. Univerzita Karlova se však nepřipojila.
(Pokračování textu…)

Miloslav Petrusek: Žít se dá i bez titulů a akademických funkcí

Miloslav Petrusek

V nedávné době vyplula na povrch odhalení mnoha případů plagiátorství mezi učiteli z českých vysokých škol. Na Západočeské univerzitě případ Ivo Budila, na Slezské univerzitě Libory Pavery, na Karlově univerzitě Hany Gladkové z Filozofické fakulty či Jiřího Bílého z Pedagogické fakulty. Jednou z osobností, která proti podobnému chování vystoupila, byl i profesor Miloslav Petrusek. (Pokračování textu…)

Fakulta vyhazovala za opsanou bakalářskou práci

Opisovat se nevyplácí. A zvlášť ne pokud jde o bakalářskou práci. Na vlastní kůži to nyní pocítil i student IMS Tomáš Lehrl. Několik stránek textu si do své práce zkopíroval z internetu, ale oponent jeho podvod odhalil. Výsledek? Po šesti letech studia byl Lehrl ze školy vyloučen. (Pokračování textu…)

Opisovat se nevyplácí! Alespoň mimo ZČU

podvádění Asi všichni, kdo mají na srdci poctivost ve vědě, se zájmem pozorují vývoj kauzy Budil na ZČU v Plzni. Stručně připomeňme, o co jde. Dr. Budil (omlouvám se, ale habilitace bohužel získaná na FSV i profesura jsou zpochybněny, proto užívám titul doktor získaný nejspíše korektně), v současnosti paradoxně prorektor ZČU pro vědu a výzkum v některých svých dílech (knižních i časopiseckých) opsal díla jiných autorů, aniž by se namáhal citovat, nebo aspoň uvést díla do seznamu použité literatury.
(Pokračování textu…)