Téma 15-let-fsv

Historie druhé nejmladší fakulty Univerzity Karlovy

Většina z našich současných studentů fakulty nastoupila již v době, když měla fakulta pět institutů a sídlila ve třech budovách – v Hollaru, Jinonicích a Opletalce. čas, kdy se v Hollaru tísnily tři instituty a na velké přednášky „úvodů“ se jezdilo do Ládví nebo do Vokovic nám nyní přijde jako vzdálená minulost.
(Pokračování textu…)

Barbora Osvaldová: Pět vzpomínek na zrod naší fakulty

1. Když jsme se vrátili 17. listopadu 1989 večer domů, svolávali jsme se s přáteli, protože jsme se během pochodu z Albertova a policejního zásahu ztratili. A volali také studenti – tehdejší Fakulty žurnalistiky – že je spousta raněných a radili se, mají-li jít do stávky. Ta stávka skutečně začala.
(Pokračování textu…)

Jan Ámos Víšek: Naše vysoké renomé nebude lehké udržet

Patnáct let existence UK FSV se zdá být proti více než šest a půl století věku University jako mžiknutí oka. Přesto tato krátká historie představuje mnoho práce kantorů, administrativních pracovníků a studentů. Renomé fakulty je vysoké díky osobnostem, které na ní od sametové revoluce působily a získaly si vážnost a uznání v akademické obci doma i v zahraničí svými vědeckými výsledky, aktivitou v národních i mezinárodních organizacích atd.
<!–more–>

Je vysoké díky dobře zajištěné administrativní činnosti, která z fakulty učinila standardní, dobře fungující součást University. Je vysoké také proto, že spolupráce vedení fakulty a jejího senátu byla oboustranně zodpovědná a vztahy mimořádně korektní a vstřícné.

Renomé fakulty je vysoké díky úrovni studentů, díky úspěchům a oceněním v různých cenách a soutěžích, díky počtu mimofakultních podpor a stipendií určených na zahraniční stáže a studentské vědecké projekty a také díky uplatnění na zahraničních universitách. Konečně pak je vysoké díky pověsti absolventů, kteří nacházejí mimořádné uplatnění a vracejí fakultě její péči naprosto neformální representací v každodenní práci. Využívám této příležitosti, abych za vše toto poděkoval.

Vysoké renomé fakulty však nebude jednoduché udržet. Vědecké výsledky nepřicházejí samy od sebe a navíc jejich hodnocení je stále přísnější a mezinárodní konkurence tvrdší a tvrdší. Mladí kantoři a badatelé se musí od někoho „naučit“, jak se to dělá, získat zkušenosti doma i ve světě a stát se osobnostmi, které budou vzorem dalším generacím studentů.

Zvládnutí manažerských výzev, a to na všech úrovních organizace fakulty, bude stálé náročnější, tak jak se svět okolo nás stává stále komplikovanější, a to po všech stránkách, počínaje právními normami, přes administrování mezinárodních styků a vědeckých projektů až po výpočetní techniku.

Korektní a vstřícné vztahy mezi všemi částmi fakulty nejsou jistě postačující podmínkou pro dobrý chod fakulty a pro pohodu na ní, ale jsou věcí nutnou. Úroveň studentů nezávisí jen od jejich dobrého výběru při přijímacích zkouškách, ani jen od zodpovědné práce přednášejících, ale především od mravenčí píle, jasné cílevědomosti a nezlomné vůle pracovat na sobě samých.

To, že diplom z naší fakulty je velkou devizou v začátcích profesní kariéry není věc jednou provždy daná. Zasloužili se o to absolventi, a jsem přesvědčen, že nikoliv jen svými vědomostmi, ale daleko více svými dovednostmi, flexibilitou, budováním individuálních CV již v době studia a zejména celkovou vyzrálostí.

Proto se obracím na Vás, na všechny, kterým fakulta přirostla k srdci. Dobrá pověst fakulty, její úroveň a bezproblémové fungování nejsou maličkosti. Skládají se však z mnoha maličkostí, které je nutné den co den dělat a snažit se je dělat zodpovědně a dobře, ať už je to na poli pedagogickém, badatelském, administrativním či studijním.

Obracím se i na Vás, kteří nejste přímo na fakultě, ale podporujete nás ať už jakýmkoliv způsobem. Zachovejte nám svoji přízeň, jsme za ni opravdu vděčni.

<em><strong>Jan Ámos Víšek</strong>
děkan FSV UK</em>

<blockquote><strong>Související články:</strong>
Historie druhé nejmladší fakulty Univerzity Karlovy
B.Osvaldová: Pět vzpomínek na zrod naší fakulty
L.Rovná: 15 let je závazek do budoucna
M.Mejstřík: IES naplňuje vizi svého rozvoje
L.Mlčoch: Fakulta sociálních věd už má občanku
M.Petrusek: Fakultu jsme personálně stavěli na zelené louce
M.Gregor: Pokrok navzdory
J.Jirák: Kolik je jedna čtyřiačtyřicetina</blockquote>

Lenka Rovná: 15 let je závazek do budoucna

Na Fakultě sociálních věd jsem působila již od jejích počátků v letech 1990 a 1991, učila jsem tehdy na politologii Komparace politických systémů západní Evropy a především Velké Británie ještě jako externí učitel.
(Pokračování textu…)

Michal Mejstřík: IES naplňuje vizi svého rozvoje načrtnutou v roce 1993

Na úvod bych chtěl uvést, že ačkoliv mnohé univerzity patří k velmi dlouho fungujícím institucím a ctí tradici, vývoj univerzitního uspořádání a vzdělání se nezastavil a je všude ve světě předmětem vášnivých diskusí.
(Pokračování textu…)

Lubomír Mlčoch: Fakulta sociálních věd už má občanku

Jsem přesvědčen, že jsme jako fakulta dále, než by odpovídalo věku teenagerů. Za to je třeba vyjádřit vděčnost: byla to naše „alma mater“ Univerzita Karlova, jež nám dala do vínku svou reputaci a tradici k dobru: díky této gravitační síle – a díky obnoveným akademickým svobodám- byli přitahováni ti nejlepší do fakultní obce akademické, a to do obou komor, učitelské i studentské.
(Pokračování textu…)

Miloslav Petrusek: Fakultu jsme personálně stavěli na zelené louce

Fakulta sociálních věd formálně ustavená 1. června 1990 je fakultou, která vznikla jako výslednice dvou lidských pudů či – mírněji řečeno – pohnutek, které obvykle k zakládání fakult nevedou – ale doba byla jiná, vždyť od listopadu 1989 uplynul přesně půlrok: doba ještě byla plná nadějí a víry, ochoty experimentovat a dokonce, čemuž se věřit nechce, utahovat si opasky. Ty pohnutky byly dvě – pud sebezáchovy a odpor k neochotě měnit status quo.
(Pokračování textu…)

Martin Gregor: Pokrok navzdory

S Fakultou sociálních věd, konkrétně s IES a IPS, mám zkušenost trvající právě deset let. Za tu dobu jsem zaznamenal obrovský vývoj. Stačilo ale, abych nedávno detailně nahlédl do střev fakulty, a zjistil jsem, že velká část pokroku se odehrála spíše navzdory fakultě než jejím přičiněním.
(Pokračování textu…)

Jan Jirák: Kolik je jedna čtyřiačtyřicetina

Jan Jirák

Pokud to správně počítám, Fakulta sociálních věd existuje jednu čtyřiačtyřicetinu existence Univerzity Karlovy, což věru není dlouhá doba. Přesto mám pocit, že se naše fakulta stala pevnou, nápadnou, respektovanou a samozřejmou součástí univerzity, a to je podle mého soudu velký úspěch. Na začátku 90. let to zdaleka tak samozřejmě nevypadalo. Hranice mezi bytím a nebytím fakulty byla tenčí, než se dnes zdá uvěřitelné.
(Pokračování textu…)