Kvalitu výuky sledujeme, říká šéfka jazykových kurzů

jazyky-karolinka2Pár dní poté, co vyšlo květnové číslo Sociálu, ozvala se redakci vedoucí Kabinetu jazykové přípravy FSV Marcela Staňková. Po Martinu Polívkovi žádala bližší vysvětlení jeho kritiky na adresu cizích jazyků, kterou vznesl ve svém článku „Děkan, který nebyl?“ Následovala zajímavá diskuze, kterou nyní se svolením obou aktérů zveřejňujeme.Redakce stála před zajímavým slohovým cvičením. Polívka poslal dlouhý vysvětlující e-mail, na který Marcela Staňková zareagovala neméně podrobně. Nakonec jsme se rozhodli z nich udělat jakýsi „román v dopisech“, který vypadá tak trochu jako rozhovor.
 

Na FSV jsem absolvoval tyto kurzy: Angličtina pro IMS, Němčina I. – ve školním roce 2005/2006, Francouzština pro IMS ve školním roce 2006/2007. V podstatě žádný z nich mě nijak zvlášť neoslnil.

V jednom z předchozích čísel Sociálu podotýkal kolega Osuský, že Kabinet jazykové přípravy je jediné pracoviště, které reaguje na studentská hodnocení. Tři pedagogové, u nichž jste absolvoval jazykovou výuku na FSV, jsou toho dokladem. Ani jednomu z nich jsem neprodloužila pracovní smlouvu. Jejich nástupci mají hodnocení nepoměrně lepší.

Samozřejmě sleduji kvalitu výuky. Pokud se přesvědčím, že je nízká a náprava není možná, s příslušným pedagogem se rozloučím, což mi umožňuje pracovní smlouva na určitou dobu. Kurzy trvají pouze dva semestry, pedagogovi musím dát nějaký čas na nápravu, takže situace se nedá řešit ze dne na den.

Vyhodnocení kurzů bývá k dispozici až před začátkem letního semestru nebo dalšího akademického roku. Kdyby se studenti na mě obrátili v průběhu semestru, mohli bychom problém v některých případech řešit dříve.


Jazykové kurzy jsem absolvoval také na VŠE (angličtinu, němčinu, ruštinu) a na Sciences Po Paříž (francouzštinu). Když porovnám všechny tři tyto školy, vychází bohužel nejhůře jazykové kurzy na FSV. Na angličtinu a francouzštinu nás chodilo zhruba 35-40, přičemž nebylo možné si kurz zapsat jindy než ve čtvrtek odpoledne.

Je to doba centrálně určená pro výuku jazyků. Studenti nejsou nuceni zapsat si předmět hned v prvním roce studia, jistý manévrovací prostor tedy mají. Navíc KJP poskytuje primárně výuku jednoho hlavního a jednoho vedlejšího jazyka, nicméně studenti toto doporučení nedodržují a obvykle si zapisují ve druhém a třetím ročníku další jazyky, a tím zvyšují počet studentů v kurzu.

Bohužel systém SIS toto nehlídá a je téměř nemožné zjistit, kolik jazyků si student zapsal.

Před zahájením příštího akademického roku dohlédnu na to, aby si každý pedagog uvědomil cíl kurzu a kam směřuje a promítl to do výuky.

Chyběla také nějaká ucelená koncepce toho, co se vlastně máme naučit. Základní formát aktivita v hodině, čtení a prezentace byl sice v zásadě správný, problém ale spočíval v nedostatečné celkové koncepci kurzů. Výsledkem pak bohužel je, že když se sejdeme na nějakém cizojazyčném semináři, drtivá většina studentů nedokáže srozumitelně formulovat složitější myšlenku, ať už slovem či písmem.

V minulých letech již pedagogové dostali úkol zpřesnit sylaby, nicméně před zahájením příštího akademického roku dohlédnu na to, aby si každý pedagog uvědomil cíl kurzu a kam směřuje a promítl to do výuky.

Myslím, že by hodně pomohlo připoutat kurzy k nějaké učebnici (skriptům), která by se snažila zahladit nejčastější nedostatky a zároveň procvičovala na vyšší úrovni klíčové kompetence čtení, psaní, poslech, mluvení.

Pokud taková učebnice existuje, mí kolegové ji používají. Úplně nutný předpoklad jasně koncipované a konzistentní výuky to není, dříve zlaté kurzy, nyní celkové vysoké známkování mají i učitelé, kteří si připravují materiály do hodin sami.

Slabinou KJP jsou závěrečné zkoušky, které by měly být náročné a souhrnné.

Nejvyšší úrovně by například stálo za to pojmout jako kvazi-přípravku na jazykové certifikáty typu TOEFL, DALF C1, Zentrale Mittelstufenprüfung apod. Měly by minimálně být zakončeny náročnou soubornou zkouškou, která dokonale prověří schopnost nejen v daném jazyce „koupit chleba“, ale také porozumět přednášce a přednést jednoduchý referát na odborné téma. K tomu kurzy předpokládající jednu prezentaci za semestr moc nenapomůžou.

Běžná konverzační témata (koupě chleba atd.), pokud vím, opravdu nikdo v odborných kurzech nezkouší. Mnohem častější jsou povzdechy studentů, že musejí zvládnout velké penzum odborné terminologie.

Zkoušky, které jmenujete, prověřují znalosti obecného jazyka, nikoli zaměřeného na určitou společenskovědní oblast. Přípravné kurzy pak vycvičují frekventanty v optimální zkouškové strategii a dokonalém zvládnutí jednotlivých typů cvičení. Výuka na FSV má cíle poněkud odlišné.

Slabinou KJP jsou závěrečné zkoušky, které by měly být náročné a souhrnné. V tomto s Vámi naprosto souhlasím. Před časem jsem se snažila sjednotit náročnost zkoušek na všech jazycích, kdy jsem si nechala předložit písemné testy od všech pedagogů. Bohužel reakce pedagogů nebyla pozitivní, bylo mi vysvětleno, že každý jazyk má svá specifika a představy každého pedagoga jsou odlišné, stejně tak jako jejich naturel.

Uvědomila jsem si, že je téměř nemožné sjednotit závěrečné zkoušky a upustila jsem od toho. Beru to jako dobrý podnět a opět se na to podívám. Nicméně alespoň slovní popis požadavků ke zkoušce (od dob, kdy jste studoval jazyky, se SIS výrazně zaplnil informacemi) o jednoduchosti nesvědčí.

Snad by stálo za to rozdělit studenty do vícero úrovní, těm slabším dodat větší hodinovou dotaci. Slyšel jsem i o tom, že někteří ředitelé plédují za úplné zrušení jazykové výuky na FSV, protože je – dle jejich mínění – k ničemu. Podle mého mínění vedení fakulty v této oblasti nedokázalo jednoznačně stanovit cíle a priority a alokovat potřebné prostředky. FSV provozuje mimořádně intenzivní spolupráci se zahraničím. Nedokáže ale připravit na výjezd či výuku v cizích jazycích pořádně ty studenty, kteří předem už někde nebyli.

Máte pravdu, rušení jazyků je čas od času na pořadu dne, táhne se jako červená nit v průběhu mého působení na FSV, což je od roku 1996. Nepřidá to ke klidu na práci. Snad je dostatečně poučná zkušenost z Pedagogické fakulty UK, kde jazykovou katedru svého času rozpustili, studenti nešťastní z kurzů pro veřejnost si jazykovou výuku znovu prosadili a fakulta pak měla velké problémy se sestavením kvalitního pedagogického týmu.

KJP je ostatní součást FSV, nemá statut katedry, nemá rozhodovací právo ohledně doby a délky konání kurzů ani počtu kreditů.
Co naopak můžeme ovlivnit, je kvalita výuky v rámci dvou semestrů, náplň kurzů, která bude více odrážet potřeby studentů. Mým úkolem pak je kontrolovat kvalitu výuky a dodržování sylabů nejen na papíře, ale i v reálné situaci.

2 033 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (7 hlasujících, průměrné hodnocení: 5,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.