Téma web-fsv

Anketa: Jak se Vám líbí nové webové stránky?

Nové webové stránky, které byly spuštěny se začátkem letního semestru, vzbudily u studentů i zaměstnanců poměrně značný ohlas.
Zeptali jsme se, jaký názor na ně mají někteří z nich, a zda si myslí, že by měly mít také webové stránky institutů jednotný vzhled? (Pokračování textu…)

Tunel na FSV? Asi ne – Jak se vybíral nový web

To, že se kolem podoby nového webu strhne bouřlivá debata, vedení Fakulty sociálních věd čekalo. Diskuse se ale stočily i do oblasti domněnek o spravedlivosti rozhodovacích procesů a celé soutěže o návrh webu FSV a to zejména kvůli vítězství autorského kolektivu Motion Media, s.r.o., který už pro fakultu v minulosti pracoval. (Pokračování textu…)

Exkluzivně: Náhled nového webu FSV

Světla burzovní tabule i zářivé zelená planeta Země dotvářejí testovací verzi webu FSV, která se objevila na internetu. Původní záměr byl vytvořit web, který by, na rozdíl od toho původního, působil svěžím dojmem a to zejména na uchazeče o studium. A to se tvůrcům povedlo. (Pokračování textu…)

Podobu fakultních webů nikdo nekoordinuje

Každý student občas narazí na problém, kde zjistit určité informace. Může dennodenně sledovat nástěnky, chodit se dotazovat na sekretariát, na studijní, ptát se spolužáků, vyučujících i šatnářky, ale potřebné informace často ani tak nemusí sehnat. Poslední možností zůstává návštěva internetových stránek. Přestože se píše rok 2005, je pohled na některé oficiální stránky často tristní.
(Pokračování textu…)