Editoři

Editor  je osoba zodpovědná za obsah, formu a celkovou podobu svěřené části internetového portálu, novin nebo jiných tiskovin či TV, rozhlasových a digitálních médií.  Je povinen dodržovat principy novinářské etiky

Editoři:

  • Kateřina Stupková

Fotoeditoři:

  • Alžběta Čermáková