Téma stipendium

Emoce stranou, vraťme se k argumentům

Miro Grznár

A je to tady! Po půl roce snažení se tedy ke stipendiím na zahraniční pobyt veřejně vyjádřil senátor, který se účastnil schvalování. Radost, kterou to ve mě probouzí, je ovšem zkalena rozčarováním ze stylu i obsahu vyjádření kolegy Borila Šopova. Emoce teď ale musí jít stranou. Je třeba vrátit se k argumentům.
(Pokračování textu…)

Fakultní senát: půl roku smrádku, ale teplíčka

Akademický senát FSV

Za necelé dva měsíce skončí mandát našim zástupcům v Akademickém senátu FSV a my si zvolíme nové. Nechci tvrdit, že současní senátoři a senátorky neodvedli ani trochu dobré práce, myslím si ale, že některé problémy studentstva přehlížejí. Nebál bych se mluvit o selhání, nedostatku zodpovědnosti a fatální neochotě ke komunikaci se studenty.
(Pokračování textu…)

Akademický senát FSV schválil diskriminaci studentů z chudších rodin

O diskriminaci studentů z chudších rodin novými pravidly pro přidělování účelových stipendií na zahraniční pobyt informoval už minulý Sociál. Komentář Jindřicha Fejfara s názvem „Účelová stipendia ztrácí smysl“ byl zcela explicitní a reakce na něj vcelku nepřesvědčivá, a tak se zdálo, že dojde ke změně. Jediné, co se od té doby změnilo je fakt, že tato podle mě nepřijatelná pravidla neplatí pouze nařízením rektora (26/2006), ale schválil je i akademický senát. Proto považuji za vhodné prozkoumat jejich absurditu a nespravedlivost poněkud detailněji.
(Pokračování textu…)

Účelová stipendia ztrácí smysl

Došlo ke změně v udělování účelových stipendií. Ještě koncem října platily staré podmínky. Když se člověk rozhodl jet do zahraničí, požádal o účelové stipendium pro podporu studia v zahraničí. Jeho velikost se odvíjela převážně od délky plánovaného pobytu a vyplácelo se před pobytem samým. Na základě nedávno schváleného opatření rektora č. 26/2006 došlo k poměrně radikální změně. Stipendium je vypláceno až po návratu ze zahraničí – tedy ex post.
(Pokračování textu…)

Stipendia se omezila kvůli přečerpání

Původním smyslem stipendií pro podporu studia v zahraničí bylo kompenzovat studentům snížení stipendia programu Sokrates/Erasmus v souvislosti s přistoupením České republiky do Evropské unie. V tomto smyslu začalo vedení fakulty od roku 2004 vyplácet účelová stipendia. Vše se dělo podle platného stipendijního řádu a stipendium bylo vypláceno jako příplatek ke stipendiu programu Sokrates do maximální výše 40 000 Kč. Žádosti o stipendium posuzoval děkan, respektive proděkan pro studijní záležitosti a většině z nich bylo vyhověno.
(Pokračování textu…)

Rozdělování stipendií se radikálně změní

Peníze-ilustrační foto Pravidla vyplácení stipendií za vynikající studijní výsledky byla dlouho nejasná. S novými pravidly, platnými již pro letošní rok, by situace měla vypadat zcela opačně.
(Pokračování textu…)

Stipendia snad budou spravedlivější

FSV rozdělila v minulých dnech rovný milion korun mezi vybrané studenty formou prospěchových stipendií. Průměrná výše stipendia tak dosáhla cca 4700, což je výrazně méně, než stanovuje Stipendijní řád UK (rozmezí částky stipendia má být 6000 až 15000 korun). Dalším problémem rozdělování stipendií je rozdílná šance studentů stipendium získat.
(Pokračování textu…)