Archiv strana 80

Fakultě i univerzitě chybí tvář, potřebuje corporate identity

Fakulta sociálních věd letos slaví 15. výročí svého založení. Toto jubileum otevřelo novou diskusi týkající se prezentace naší školy mezi veřejností. Děkan FSV pro vnější vztahy, PhDr. Miroslav Kunštát, představil v novém dokumentu program akcí spojených s výročím (http://www.fsv.cuni.cz/dokumenty/vyroci.html), ve kterém se dočtete o tvorbě nových textů prezentujících fakultu. Přiložen je také almanach, který bilancuje celých 15 let existence školy, a návrhy na logo fakulty. Naší škole totiž prozatím zcela chybí tzv. corporate identity.

Úvod do ekonomie? Humanističtěji!

„Vezmete druhou derivaci kvazikonkávní funkce a…,“ vychrlil na nás kdysi Jiří Hlaváček v předmětu, jenž měl být „Úvodem do ekonomie“. Pan Hlaváček chrlí v tomto stylu dodnes. A dokonce i v případech, kdy hovoří k budoucím neekonomům.

Evaluace – zimní semestr 2004/2005

Přehled nejlepších a nejhorších kurzů všech institutů FSV v zimním semestru roku 2004/2005.

Klaus by si měl vysoké školy odpustit a naopak

Studenti byli při nedávné besedě prezidenta Václava Klause na Filozofické fakultě výrazně znevýhodněni tím, že poslední slovo měl vždy pan prezident. Kdyby odpovídal na otázky věcně a tohoto svého práva nezneužíval, bylo by to přirozené. Klaus ovšem studenty kladoucí jemu nepříjemné otázky bagatelizoval a zpochybňoval jejich autory.

Jarní výzva studentů všem politikům – www.politickakultura.cz

V dubnu jsme předali premiéru Grossovi výzvu k odstoupení a zrcadlo jako výzvu k sebereflexi jeho chování v poslední době. Takové zrcadlo však podle nás potřebuje nejen on. Schopnost sebereflexe ztratila velká část našich politiků – odnaučili se totiž stydět.

Dojmy Pszonka z pobytu mezi Pepíky*

Polák, který přijede do České republiky poprvé, žasne! „Kde jsou lidé?” láme si hlavu v sobotu na náměstí v malém Náchodě i v neděli v ulicích velké Ostravy. „Kde jsou auta, kterých je v Polsku hodně i v tom nejmenším zapadákově?” Hned dospívá k názoru, že Češi jsou ospalý, nudný národ, který celý víkend sedí u televize. Jeho sebevědomí roste a cítí se být lepším.

Jak chtějí studenti IMS omezit podvádění

Neobvyklá věc se stala na Institutu mezinárodních studií. Zdejší studenti vytáhli do boje proti podvodům, kterých se sami studenti během zkouškového období dopouštějí. Většinou takové věci řeší vedení školy, ale na IMS je tomu jinak.

Koho zvolíme králem Majálesu 2005?

Kandidát na krále Majálesu za UK Pivoj XII., dvacetiletý student managementu tělesné výchovy a sportu FTVS UK, má ohledně výchovy jasno. Čeští studenti neumí správně chlastat. Proto by v republice zavedl pivní výchovu. Co má zalubem náš kandidát na krále Majálesu?

Bude pozdní večer, čtvrtý máj…

Martin je medik a rád pěje, proto 4. KVĚTNA spěchá na JIŽNÍ MĚSTO… rychle, jejejeje… autobusem 177 z Chodova až na KOLEJE,
tento den všechno pražské studentstvo tam spěje, všichni se těší a radostí hýří,
jací jsou, ti, kteří ve 14 HODIN na MAJÁLES míří:

Studentská reprezentace reformu dotací stále podporuje

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) stojí za stávající podobou reformy přidělování prostředků na ubytování vysokoškoláků. Nový systém podle nich přispěje k odstranění nespravedlnosti dané kapacitou kolejí na jednotlivých školách a umožní velkému množství studentů dosáhnout na podporu ubytování.