Rubrika Názory

Ekonomie že není společenskou vědou?

Opletalova

V posledních číslech Sociálu probíhala diskuse o případné změně názvu fakulty na takový, jenž by veřejnost lépe informoval o existenci ekonomického oboru na Fakultě sociálních věd. Nejčastějším návrhem bylo prostě jen přidat do názvu slovo „ekonomie“, čímž by vznikla Fakulta ekonomie a sociálních věd. Reklamní tah by to byl dobrý, o tom není sporu, avšak z pohledu smysluplnosti takového vyčlenění lze mít závažné námitky.

Ať se tedy fakulta přejmenuje

Miloslav PetrusekSpolu s Magnificenencí Radimem Paloušem a zesnulým prvním děkanem naší fakulty docentem Suchým patřím jistě k otcům zakladatelům a ti, jak známo, bývají urputně staromilečtí. Nepatřím ke staromilcům a argumentaci, kterou předkládá prof. Mejstřík pokládám – světe div se – za navýsost zdůvodněnou.

Přejmenování FSV: Hozík vs Polívka

Jinonice

Co si o návrhu na přejmenování FSV myslí dva prominentní studenti FSV? Na jedné straně je údajná paretovská změna, na druhé argumenty, které ji vyvrací.

Klima a sociální vědy? Osudová přitažlivost

OteplováníEmma zabíjela a ničila. Klaus znovu zpochybní globální oteplování. Tak zní titulky dnešního tisku (3. 3. 2008). Zvykli jsme si na ně a už nás ani nepřekvapují. Stačí ale taková reakce?

Svobodná, neoteplená věda

SwindleMálokteré podobenství dokáže vystihnout několik společenských jevů najednou. V mýtu globálního oteplování však jakoby se zrcadlily snad všechny nešvary lidské společnosti.

Politologové se zachovali nepolitologicky

Volby do AS byly ostře sledované, předcházela jim kritika stávajícího senátu a intenzivní kampaň slibující vše od jmenovitého výpisu hlasování senátorů až po odtržení IES od FSV. I vlastní sčítání bylo velmi napínavé, s ohledem na skutečnost, že k obsazení místa jednoho místa v AS vedl los.

Matfyzácký polibek smrti

Integrál

IES si velmi zakládá na své těžké, matfyzáky vyučované matematice. Neustálé vymezování se vůči VŠE a zbytku FSV právě matematikou dělá z IES nepříliš populární institut. Pravda však je, že si jí každý student IES opravdu hluboce váží. Zvláště v prváku se okolo matematiky vše točí, úspěšné složení zkoušky je jistě ten nejpříjemnější pocit celého studia.

Senátor Šopov „v porcelánu“

Aleš Komárek

Boril Šopov, člen studentské komory AS FSV UK, zareagoval na kritiku zásad a techniky poskytování účelového stipendia na zahraniční studijní pobyty, kterou zformuloval Miro Grznár. Ač pozdě, učinil tak Šopov jako první a jediný. Jeho reakce mne zaujala, protože nezmiňuje smysl oné úpravy zásad a techniky poskytování, ale věnuje se především tvrzením ohledně nepříslušnosti AS FSV UK se k věci vyjadřovat v Sociálu.

Emoce stranou, vraťme se k argumentům

Miro Grznár

A je to tady! Po půl roce snažení se tedy ke stipendiím na zahraniční pobyt veřejně vyjádřil senátor, který se účastnil schvalování. Radost, kterou to ve mě probouzí, je ovšem zkalena rozčarováním ze stylu i obsahu vyjádření kolegy Borila Šopova. Emoce teď ale musí jít stranou. Je třeba vrátit se k argumentům.

O nás bez nás

Boril Šopov

Akademický senát se poslední dobou stával terčem různých výtek. Myslím si však, že nemá smysl se je snažit vyvracet, často totiž nejsou příliš věcné, anebo se týkají věcí mimo kompetence AS. Velmi aktivní se v tomto smyslu jeví kolega Miro Grznár, který, aniž by se účastnil relevantních zasedání, se do AS opírá velmi často. Zasedání AS jsou veřejná, stejně jako projednávané dokumenty. Hosté mají dokonce možnost se na zasedáních k projednávaným věcem vyjádřit. Myslím, že tedy bylo plno času se do diskuse zapojit.