Rubrika Názory

Paradoxy vysokého školství: srovnání FSS a FSV

Logo FSS MUNIČím déle jsem na univerzitě v pozici vyučujícího, tím vážnější mám výhrady vůči systému, jakým funguje. Mohu mluvit jenom za to, co znám důvěrně – Masarykovu univerzitu v Brně a Karlovu univerzitu v Praze, respektive FSS a FSV. Na obou institucích jsem strávila pár let, a i když do Brna už jezdím jen zřídka, mám stále dost informaci o změnách, které tam probíhají. Přiznám se bez mučení, že FSS je na tom podle mě lépe, alespoň co se logistiky a atmosféry na fakultě týče. Přikládám malé srovnání (přátelé z FSV, nastražte uši a plačte).

Kam kráčíš, studentský živote?

StudentiZejména na západě je běžné, že studenty zastupují jejich vlastní sebevědomé instituce. Jejich vzor stojí v základu myšlenky Studentské unie UK (web), která vzniká právě v těchto dnech (letní semestr 2008, pozn. red.). Na počátku bude sdružovat jenom studentské spolky, formální i neformální. V současnosti se na jejím vzniku podílí sedm takových spolků ze čtyř fakult. Do budoucna se však počítá s rozšířením na celou univerzitu a se zavedením fyzického členství. Jestli se to všechno povede, vznikne tu časem plnohodnotná a silná organizace dlouhodobě podporující studentský život na univerzitě.

Málo peněz, nebo špatný management?

Fundraising for dummiesJak je známo, Institut komunikačních studií a žurnalistiky od doby svého založení čelí palčivému problému, který bohužel postihuje i studenty a absolventy dalších oborů fakulty. Mám na mysli tíživý nedostatek prakticky orientovaných předmětů, které by studenty připravily na jejich budoucí povolání. Jedná se o natolik komplexní problém, že jeho řešením se raději nikdo nezabývá. A pokud ano, není to vidět.

O vědě, čecháčkovství a střetu svobod

GWOba studenti ekonomie ničím nepřekvapili. Prezentovali klasické klimaskeptické argumenty, jež klimatologové soustavně a zdařile vyvracejí (u nás např. L. Metelka, ČHMI). Mohu k tomu jen odcitovat čtvrtou hodnotící zprávu Mezivládního panelu pro klimatickou změnu IPCC.

Co vám „globální oteplovači“ raději neřeknou

ŘečiPokusím se tímto článkem vrátit debatu o globálním oteplování na stránkách Sociálu k jádru věci. Začnu tam, kde Kateřina Husová skončila.

100 let a 100 000 let není totéž

Šlendrián to je!Upřímně jsem čekal, že by Kateřina Husová mohla nabídnout férovou diskuzi o globálním oteplování. Nejvíc paradoxně působí, že po ní v nadpisu volá, aby ji v posledním odstavci šmahem odmítla („Přestaňme se konečně dohadovat o tom, co ve světě i Evropě už dávno není tématem.“).

Urovnejme si fakta a diskutujme korektně

TeploNikdo snad není povolanější fakticky diskutovat o společnosti než sociální vědci. Je dosti ostudné, když to neumějí.

Zpětná vazba – co to sakra je?!

Zavedení nového systému pro hodnocení výuky v Informačním systému mně opět připomnělo, že lze v českém vysokém školství dělat kromě drobných krůčků vpřed i zbytečné kroky vzad.

Ekonomie v Čechách jako nadvěda?

EkonomNa stránkách časopisu Sociál už delší dobu probíhá debata o návrhu prof. Mejstříka přejmenovat FSV na Fakultu ekonomických a sociálních věd (nebo studií). V anketě v minulém Sociálu se Jan Ámos Víšek a Jan Jirák vyslovili spíše pro variantu Fakulta sociálních věd a ekonomie.

Magistři z ISS: I servírky berou víc!

Studnet se učí. Foto: T. VilímNa jedné z přednášek jsem nedávno zažila celkem slušnou vzpouru. Vyučující si totiž dovolil zadat ke každé hodině četbu zhruba dvaceti stran, a to z části v anglickém jazyce, teoreticky poněkud náročnějších. Několik studentů se ozvalo, že jim četba osmistránkového úryvku zabrala pět hodin. Rozběhla se debata, v níž nemohlo být vítězů.