Senátor Šopov „v porcelánu“

Aleš Komárek

Boril Šopov, člen studentské komory AS FSV UK, zareagoval na kritiku zásad a techniky poskytování účelového stipendia na zahraniční studijní pobyty, kterou zformuloval Miro Grznár. Ač pozdě, učinil tak Šopov jako první a jediný. Jeho reakce mne zaujala, protože nezmiňuje smysl oné úpravy zásad a techniky poskytování, ale věnuje se především tvrzením ohledně nepříslušnosti AS FSV UK se k věci vyjadřovat v Sociálu.

Senátor smysl nové úpravy vysvětluje tak, že stanovuje, čím tato úprava podle jeho názoru není („nejde o sociální dávky, které by měly narovnávat finanční situaci studentů“). Nekonstatuje už ale přímo, čím tatáž úprava je. Kolik zainteresovaných opravdu zná a chápe „záměr zákonodárcův“ (byť s ním třeba nesouhlasí)? Onen záměr lze zatím odvozovat snad jen z rozhovoru s proděkanem Jirákem v minulém čísle Sociálu – podle něho byl předešlý systém poskytování stipendia pro fakultu finančně vyčerpávající. Jakkoliv je nová úprava možná nepopulární, pokud by byl její smysl jasně deklarován a popřípadě dále vysvětlen, spor by možná mohl být veden věcněji. Otázkou je, proč tak senátor Šopov ve své reakci na příspěvky Mira Grznára neučinil.

K čemu se AS FSV UK přísluší vyjadřovat v Sociálu? Nedostatky v přístupu AS FSV UK obecně a pana Šopova jmenovitě částečně vystihuje citace z textu, který se zaobírá vykazatelností činnosti reprezentantů a jejich zodpovídání se těm, které reprezentují. Tím textem je předmluva slovenského vydání knihy italského politologa Giovanniho Sartoriho The Theory of Democracy Revisited. Překladatelka zde vysvětluje nuance klíčového výrazu responsiveness, který jí připadal být ve slovenském prostředí začátku 90. let poměrně cizí. Připomeňme jej: „1. citlivosť tých, ktorí vládnu, voči preferenciám ovládaných, aj 2. ochota načúvať bohatej a meniacej sa orchestrácii ich hlasov, aj 3. pohotovosť reakcie na objavujúce sa podnety a sťažnosti a aj 4. zodpovednosť v zmysle racionálneho a morálneho konania (…)“.

Co z toho a proč splnili činem jednotliví senátoři „předvolební“ studentské komory AS FSV UK?

Aleš Komárek
absolvent IPS (2002), pracuje ve studovně jinonické knihovny
aleskomarek (a) seznam.cz

1 512 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (1 hlasujících, průměrné hodnocení: 5,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.