Rubrika Názory

Hodně peněz za málo muziky

OsuskýSoučasný akademický senát začal řešit několik problémů, které zůstávaly na fakultě jako horký brambor – neřešeny nebo přehazovány mezi odpovědnými osobami s nejasným vymezením odpovědností. Jedním z případů je hodnocení kurzů. Šest semestrů na fakultě vlastně neexistovalo. Na podzim provedla studijní komise analýzu, na základě které bylo doporučeno přejít k papírové verzi a zveřejnění výsledků na webu fakulty.

Předseda senátu: Gregor se zachoval jako nejzákeřnější bitkař

Několikaměsíční diskuse o přejmenování fakulty byla pro všechny zúčastněné vyčerpávajícím maratonem a konečné hlasování senátorů nevyhnutelně muselo skončit nespokojeností určité části akademické obce. Jakkoli byla diskuse místy i neplodná a vzájemná komunikace složitá, její průběh ukázal na celou řadu problémů v otázce PR, vztahů a komunikace mezi instituty a v neposlední řadě i samotného řízení fakulty a její identity.

Boj o ekonomii – diskuse až na tom posledním místě

VislousKdyž jsem otevřel minulé číslo Sociálu, těšil jsem se, že si přečtu zajímavé názory týkající se diskuse o možném přejmenování fakulty. Narazil jsem však na článek, který podle mého názoru urazil vysokou kvalitu příspěvků v časopise. Ještě před jeho přečtením, po letmém pohledu na samolibý výraz na fotce jejího autora, jsem zbystřil pozornost.

„Jsme lepší, tak nám ustupte“ aneb žalostná úroveň argumentů pro přejmenování

Navrhujeme přejmenování České republiky na Česká republika a Praha. Praha je totiž nejúspěšnější region, výrazně zlepšuje prestiž celé země, vytváří třetinu hrubého domácího produktu a, přiznejme si, je celkově trochu jiná než zbytek země. A navíc ten nový název přece nikomu neuškodí a leckomu prospěje.

Že je to nesmyslné, arogantní a nikdy by to nemohlo být schváleno? Přesto se podobnými argumenty již několik měsíců vášnivě ohánějí ekonomové-zastánci přejmenování fakulty na FSVE. Mají pocit, že jsou málo vidět a že si vzhledem ke svým úspěchům zaslouží přidat jméno svého oboru (jednoho z 22 oborů, které se na fakultě učí) do názvu celé instituce.

Dodatek k úplnému názvu

StropnickýKarlo-Ferdinandova univerzita, Rakousko-Uhersko, marxismus-leninismus. Vždycky přijde někdo, kdo chce něco funkčního opravovat zlepšovákem. Snaha Institutu ekonomických studií změnit název fakulty na „sociálních věd a ekonomie“ je z několika důvodů nevhodná. Zaprvé je metodologicky nesprávná.

Chyba není v názvu, ale ve vedení

Martin BendaJe dobře, že ekonomové přišli s návrhem na změnu názvu fakulty. Je to sice myšlenka scestná a chybná, ale alespoň ji lze použít jako odrazový můstek k úvahám nad skutečnými problémy školy. Zde nabízím několik tezí, které by v debatě nad budoucí podobou (a budoucím názvem) FSV měly zaznít.

Svítá na lepší časy? Do hodnocení kurzů se opřel senát

OsuskýNa poslední schůzce senátu došlo k dramatickému zvratu ve vývoji hodnocení kurzů na FSV. Již před létem vyzval senát na základě podkladů od studijní komise proděkana Jiráka ke třem konkrétním krokům, které měly změnit hodnocení kurzů z pouhé formality na fungující systém: a) opravení metodologických chyb, b) dobrou propagaci a c) přehledné zveřejnění výsledků. Senát vyzval proděkana Jiráka, do jehož agendy hodnocení spadá, aby udělal v této věci maximum.

Když němý mlčel na hluchého… to vám byla diskuze!

Když se na jaře IES pokusil zničehonic prosadit změnu názvu naší fakulty v senátu a odpovědí bylo překvapené – ale o tom si přeci musíme promluvit, to se nás týká všech! – domníval jsem se, že o přejmenování opravdu padne řeč. Když v létě ona diskuze stále neběžela, zapochyboval jsem. Když se na začátku tohoto semestru jakožerozběhla, ale nemohli jsme se jí zúčastnit, přišly rozpaky.

Má Fakulta sociálních věd ještě smysl?

F(E)SV?Nedávno jsem seděl s kamarády v hospodě. Jeden z nich byl z IES, a tak se naše debata celkem přirozeně stočila na téma vložení slůvka „ekonomie“ do názvu fakulty. „Přejmenování nepodporuji, protože mi připadá jako předstupeň rozdělení fakulty na ekonomickou a ten zbytek“, obhajoval jsem svůj postoj. „A neexistují ty dvě fakulty už vlastně dnes?“ podíval se na mě tázavě kolega.

Nedělme fakultu, vytvořme vizi

Zdá se, že s příchodem chobotničky na Letnou se k nám vrátila móda dělení. Dělí se opět vše, národ na dvě poloviny, pravou a levou, pro radar a proti. Dělí se nám politická manželství a měla by se nám snad i dělit fakulta.