Téma corporate-identity

Fakultě i univerzitě chybí tvář, potřebuje corporate identity

Fakulta sociálních věd letos slaví 15. výročí svého založení. Toto jubileum otevřelo novou diskusi týkající se prezentace naší školy mezi veřejností. Děkan FSV pro vnější vztahy, PhDr. Miroslav Kunštát, představil v novém dokumentu program akcí spojených s výročím (http://www.fsv.cuni.cz/dokumenty/vyroci.html), ve kterém se dočtete o tvorbě nových textů prezentujících fakultu. Přiložen je také almanach, který bilancuje celých 15 let existence školy, a návrhy na logo fakulty. Naší škole totiž prozatím zcela chybí tzv. corporate identity.
(Pokračování textu…)