Téma barbora-osvaldova

ROZHOVOR: Jsem feministka teoretik, říká Barbora Osvaldová

Na celé fakultě snad není nikdo povolanější, s kým by se dalo hovořit o problematice feminismu, než je vedoucí katedry žurnalistiky Barbora Osvaldová. Psala o něm docentskou práci, která pak vyšla jako kniha Česká média a feminismus, napsala o něm i několik článků a na IKSŽ vede seminář Žurnalistika a feminismus. (Pokračování textu…)

Barbora Osvaldová: Na každou schůzi musí senátoři prostudovat desítky stran materiálů

Předseda AS má na starosti nemálo povinností: reprezentuje senát a vede jednání s děkanem, tajemníkem či proděkanem, připravuje program jednání a plán zasedání, opatřuje podklad, zastupuje senát mezi zasedáními, účastní se kolegia děkana, zasedání AS UK atd. Docentka Osvaldová (IKSŽ) je předsedkyní současného AS FSV, jehož mandát se nachyluje ke svému konci. (Pokračování textu…)

Barbora Osvaldová: Pět vzpomínek na zrod naší fakulty

1. Když jsme se vrátili 17. listopadu 1989 večer domů, svolávali jsme se s přáteli, protože jsme se během pochodu z Albertova a policejního zásahu ztratili. A volali také studenti – tehdejší Fakulty žurnalistiky – že je spousta raněných a radili se, mají-li jít do stávky. Ta stávka skutečně začala.
(Pokračování textu…)