Rubrika IES

Nová tvář E-klubu

Opletalova

E-klubu je letos deset let a jako dárek k významnému výročí si nadělil proměnu a nové projekty. „Jsem zvědav, jak se rozjede E-klub. Je to zatím nejperspektivnější skupina lidí, se kterými jsem kdy spolupracoval,“ takto emotivně popsal svůj vztak ke klubu jeden nejmenovaný člen.

Co nového mezi studenty ekonomie?

První měsíc semestru zpestřily dvě přednášky E-klubu. Tu premiérovou navštívil dokonce rekordní počet lidí (odhadem 120). Makroekonom Tomáš Sedláček, absolvent IES, studenty zasvětil do tajů reformy veřejných financí. Účastníci si jeho výkon velice pochvalovali. Jednak svou přednášku pojal interaktivně a nechal studenty, aby reformu vymysleli sami, a jednak jim odhalil, jak sám jako poradce ministra financí podobnou reformu sestavoval. O velkou vědu podle něj věru nešlo.

Ultimate Frisbee turnaj – ekonomové dováděli ve Stromovce

První listopadový pátek se na IES konal turnaj ve hře Ultimate. Šlo o první sportovní akci tohoto akademického roku, kterou pro studenty i vyučující zorganizoval E-klub. Pro ty, kdo název Ultimate slyší poprvé, dodám, že jde o bezkontaktní sport s létajícím talířem, ve kterém soupeří vždy dvě družstva. Jde o velmi rychlou hru, při které je však důležitá hlavně týmová spolupráce.

Ekonomové chtějí lépe komunikovat

IES PraguePotřeba kvalitnější komunikace mezi studenty. Takový je hlavní důvod vzniku nového projektu IES Prague, založeného druhákem Radovanem Fišerem. Na adrese www.ies-prague.org spustil v průběhu března komplexní systém pro sdílení informací, dokumentů i fotek mezi studenty ekonomie.

Středoškoláci téměř neví o ekonomii na FSV

Opletalova Ačkoliv se vedení školy snaží, nadaní studenti se do Opletalky dostávají spíše náhodou. Přitom se zdá, že všechny standardní cesty řešení již byly vyčerpány. V drobné anketě tázající se na známost IES odpovědělo deset z deseti dotazovaných studentů druhého ročníku bakalářského studia, že IES je neznámá škola.

Ekonomové sami ohodnotili své vyučující

Na konci zimního semestru 2006 se nekonala rozsáhlá anketa hodnocení kurzů. Proděkan pro studium Jirák to odůvodnil tím, že vedení fakulty chystá modernizaci celého systému, která by ale měl být znovu spuštěn nejdříve na konci tohoto semestru. Jelikož však je mezi studenty velká poptávka po vyslovení názoru na pedagogy a kurzy, uspořádali jsme malou anketu mezi studenty druhého ročníku.

Desetitisíce za práci studentů

peníze Institut ekonomických studií spolupracuje s řadou velkých firem a jednou z forem takových kontaktů je i soutěž Cena České spořitelny za přínosnou studentskou práci. Studenti bakalářského i magisterského studia si mohou vybrat z několika témat, na něž mohou psát své práce.

Výzvy IES: kvalitní výuka, lepší propagace

Opletalova Na plénu Institutu ekonomických studií, kterého se účastní kantoři a celé vedení školy, se řešily nové studijní obory a celkový rozvoj IES. Kromě otázek rozvoje se mluvilo i o praktických problémech.

Kurz o žití za dolar na den

Spolu s doktorandy z IES Julií Chytilovou a Pavlem Streblovem začal Michal Bauer vyčovat nový předmět o nejchudších zemích světa, Economics of Least Developed Countries. Michal se do širšího povědomí dostal tehdy, když se na veřejnost v sérii článků a nakonec i knize dostala informace o jeho a Juliiných aktivitách v Ugandě.

Jeřábek: CERGE = spousta domácích úkolů

Jakub Jeřábek studuje na IES v magisterském stupni a v CERGE je ve druháku doktorandského studia. Kromě svých dalších aktivit od letošního roku vykonává funkci senátora v Akademickém senátu UK. V senátu FSV již nějaký čas zasedá.