Stipendia snad budou spravedlivější

FSV rozdělila v minulých dnech rovný milion korun mezi vybrané studenty formou prospěchový stipendií. Průměrná výše stipendia tak dosáhla cca 4700, což je výrazně méně, než stanovuje Stipendijní řád UK (rozmezí částky stipendia má být 6000 až 15000 korun). Dalším problémem rozdělování stipendií je rozdílná šance studentů stipendium získat.

Když porovnáme počty studentů a počty obdržených stipendií podle institutů a stupně studia (bakalář, magistr), dostaneme šanci 5-20 % pro bakaláře a 2-6 % pro magistry. Je to způsobeno nastavením bodového hodnocení, kdy je nejvýhodnější absolvovat velké množství nízkokreditových kurzů na jedničku, a nezáleží na tom, jak vypadají ostatní známky.

V příštím akademickém roce se vyplácení prospěchových stipendií výrazně změní. Akademický senát FSV před prázdninami schválil změnu Stipendijního řádu, která odstraňuje nerovnost mezi instituty a stupni studia a přizpůsobuje výši stipendií platnému Stipendijnímu řádu UK. Díky IS Tajemník nebude třeba o stipendia žádat, budou přidělována automaticky podle následujícího systému:

Celkové prostředky na stipendia se rozdělí mezi instituty podle počtu studentů na každém institutu. V rámci institutů vzniknou čtyři kategorie studentů podle ročníku studia — druháci bakaláři, ostatní bakaláři, prváci magistři, ostatní magistři. Pro každého studenta se ze záznamů v Tajemníku automaticky spočítá vážený průměr jeho známek, ve kterém bude záležet i na počtu kreditů, které je možné za jednotlivé předměty získat. (např. šestikreditový předmět bude mít váhu jako tři dvoukreditové). Opakování termínu se bude počítat jako čtyřka navíc. Kdo získá víc než 60 kreditů, dostane bonusový odpočet, kterým se studijní průměr sníží. Kdo naopak získá méně než 45 kreditů v bakalářském nebo 30 kreditů v magisterském studiu, nebude mít na stipendium nárok.

Akademický senát každoročně určí minimální a maximální výši stipendia a jeho progresivitu. Pravidlem však bude, že všechna prospěchová stipendia budou vyšší než 6000 korun. Cílem je, aby stipendia dostávali opravdu jen ti nejlepší a v odpovídající výši, uvažuje se kolem 12 000 korun pro nejlepšího v ročníku na daném institutu.

Jakub Jeřábek
autor je členem studijní komise FSV UK

452 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.