Reklama KSČM není v rozporu s dobrými mravy

S rozporuplnými reakcemi na reklamu politického, navíc komunistického subjektu v našem časopise jsme v podstatě počítali. Je třeba přiznat, že i v redakci v dané věci panovaly a panují neshody, ale nakonec zvítězil spíše liberální (a poněkud pragmatický) přístup.

Než vysvětlím proč, uvedu několik skutečností: Sociál sice s fakultou úzce spolupracuje (finanční výpomoc z června 2005, webhosting, pomoc s distribucí apod.), ale vydavatelem je nezávislé občanské sdružení. Inzerce je hlavním zdrojem našich příjmů. Reklamy legálních politických stran v časopise (jakkoli se prodává na „akademické půdě“) nejsou zakázány.

Kritika naší inzertní politiky může vycházet jen z morálních pozic. Dopouštíme se tedy něčeho nemorálního, jak naznačuje Petr Mácha? Pokusím se svou pozici obhájit několika tezemi:

1. Komunismus a vysokoškolák nejsou v rozporu. V západní Evropě se k tvrdému socialismu hlásí poměrně velká část studentů. V ČR je jich z historických důvodů méně, ale i tak se na FSV najde několik desítek marxistů či komunistů, potenciálních voličů či dokonce členů KSČM.

2. Studentský časopis, jeho redakce a vydavatel určitě mají jistou společenskou odpovědnost, musí se řídit morálními zásadami. A ty jsou definovány subjektivně. Po zralé úvaze jsme dospěli k tomu, že reklama KSČM v rozporu s dobrými mravy – tak jak je chápe většinová společnost – není.

3. Znakem moderní společnosti, která se se svou temnou minulostí vyrovnala, je skutečná svoboda slova a volná politická soutěž. Nepřátelé, byť jsou sami nedemokratičtí, se musí porazit demokraticky, zvláště pokud za nepřítelem stojí přes 15 % populace.

4. Represe a cenzura politických postojů – zvláště pokud jsou v populaci tak široce zastoupeny – by těmto postojům, dle teorie zakázaného ovoce, jen prospěla.

5. Svodům zvrhlé ideologie – jakou komunismus nepochybně je – těžko podlehne demokratická společnost, sestávající ze vzdělaných a kritických občanů. Aby to platilo i v české kotlině, je posláním i naší univerzity.

Související články:
Sociál zapomíná, odkud vyrostl

604 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.