Problémy institutu bude vedení řešit

Budoucí cesty sociologie jako oboru jsou předmětem usilovného hledání nejen na naší fakultě, ale i na dalších akademických pracovištích. Ohlasy nedávné brněnské konference Masarykovy české sociologické společnosti o tom také vypovídají.

Je dobře, že i studenti cítí zodpovědnost za podobu svého oboru, jeho teoretický rozměr i praktickou funkčnost. Studenti by měli být připravováni v obou těchto dimenzích. Didaktická struktura výuky za tohoto stavu hledání je obsahem stálého pedagogického dialogu. Studenti jsou lakmusovým papírkem budoucích potřeb. Bylo by cenné, kdyby do tohoto dialogu vážně vstoupili. „Víc hlav víc ví!“ Sladit cesty do jednoho souzvuku není jednoduché, neobejde se to bez prudkého studentského zatroubení ani bez skřípění brzd ze strany mé. Jsem přesvědčen, že jsou to procesy přirozené, ku prospěchu věci. Cíle jsou přeci společné.

Studentská kritika nás pedagogy upozornila, kde má ISS problémy. Některé z těchto nedostatků lze napravit celkem snadno a někde jsme dokonce již „předběhli“ kritiku a zařadili například do plánu výuky nové kurzy. Letošní hodno–cení nových pedagogů ze strany studentů také ukazuje, že jsme řady učitelů doplnili dobře.Tam, kde se kurzy překrývaly, se pokusíme zjednat nápravu. Je to společným zájmem studentů i vedení institutu. Jinde, například v potřebě většího počtu seminářů, se s pocitem studentů sice ztotožňujeme, avšak realita financování vysokého školství je neúprosná. Tak, jak jsme učili pro 35 bakalářů nemůžeme učit 75 nebo dokonce 85 studentů, kteří k nám nyní nastupují do prvního ročníku. Požadavky na „efektivitu“ nás nutí některé předměty učit bez semináře, jiné jen s kratším seminářem a namísto modelu „ i n d i v i d u á l n í výuky“ projektů v prvních dvou semestrech „metod“ jsme se museli spokojit se „skupinovými“ projekty výzkumných praktik ve druhém a třetím ročníku bakalářského studia.

Hodnocení učitelů studenty je nesporně prospěšné. Učitelé například dnes již velmi dobře vědí, že odbytý kurz se může snadno dostat mezi nejhůře hodnocené. Na druhé straně oblíbený kurz vynikajícího pedagoga je právě to, co přináší oboru a škole prospěch a studentům radost ze studia.

Na závěr bych rád poděkoval iniciátorům studentské kritiky za věcný tón a snahu hledat zlepšení. Pokud jsem porozuměl Vašim představám, chcete se učit o české společnosti a jejím zkoumání. Poznatků a příkladů bohužel není mnoho. Zkoumat českou společnost tak, že bychom používali teorie a hypotézy vytvořené v jiných zemích a platné za jiných historických okolností, není vždy možné. Vlastních teorií máme poskrovnu a výzkumu bez hypotéz moc nevěřím.

Hynek Jeřábek
ředitel ISS
jerabek [zavináč] fsv.cuni.cz

628 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (1 hlasujících, průměrné hodnocení: 5,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.