FSV sladí Evropu

EU2009.CZLogo českého předsednictví Evropské unii díky pestrosti nelze přehlédnout. Stejně jako poutač je ale pestrá i paleta činností a osob, které v českém předsednictví nějakým způsobem figurují. A nemusí se vždycky jednat o vrcholné pozice. O tom, jak Česko řídí Evropu, ostatně mohou zasvěceně mluvit i někteří absolventi a studenti FSV. Sami se totiž na těchto aktivitách podílejí.

V diplomacii, na ministerstvech, na Úřadu vlády. Všude tam se lze podle slov Štěpána Černého z IMS setkat se stávajícími či bývalými studenty FSV, kteří tak úspěšně sekundují kolegům z VŠE, MU, ČZU a jiných univerzit. Často pracují jako stážisté-dobrovolníci. Štěpán sám zastává funkci takzvaného styčného důstojníka (liaison officer) na Úřadu vlády. Ten je hlavním kontaktním bodem zahraničních delegací, pro které zajišťuje především organizační záležitosti, ubytování a dopravu. Jedná přitom většinou přímo s hlavou delegace, což vyžaduje značnou dávku diplomatických schopností. Proto je také součástí vstupních školení i dvoudenní kurs etikety.

Všeobecně se zdá, že znalosti ze školy nejsou pro tuto práci určující. „Znalosti ze školy mě při práci ovlivňují spíše méně než více,“ tvrdí Štěpán. Přiznává ale, že se minimálně při přijímacích pohovorech hodily. Tam se zohledňuje zejména orientace v reáliích a fungování EU, úroveň jazykové gramotnosti a diplomatické vystupování. Obdobnou zkušenost má i další student, rovněž styčný koordinátor – podle jeho slov mu škola poskytla slušný základ a pomáhá mu chápat širší souvislosti problematiky.

Ne každý, kdo by chtěl na českém předsednictví spolupracovat, se ale cítí dobře připraven. Zejména někteří studenti politologie, žurnalistiky či sociologie se shodují v názoru, že by výuka na FSV mohla více prostoru věnovat současnému reálnému dění. Podle nich se roky věnují aktivnímu studiu, a přesto po ukončení školy některé praktické základní znalosti nemají. Spousta nabytých informací zůstane nevyužita a jiné, zpravidla ty nejpotřebnější, musí studenti sami dohledávat.

Zdaleka ne tak černě vidí situaci Jana Urbánková, která má na Úřadu vlády na starosti právě koordinaci styčných důstojníků. O studentech FSV tvrdí, že „mají spíše ponětí o mezinárodních vztazích a Evropské unii, jsou většinou výborně jazykově vybavení v porovnání s absolventy jiných fakult.“ Zdá se tedy, že si studenti své případné skulinky ve vzdělání dokážou sami zaplnit. O tom, jaký mají mladí lidé z FSV potenciál, svědčí i statistiky. Z 69 osob, které na Úřadu vlády na pozici liaison officera pracují, jich ve svém životopise má tuto fakultu uvedenou celkem patnáct.

830 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.