Čekání na Godota: Až přijde Komunikátor…

Signifikantně mnoho kandidátů ve volbách do AS FSV UK poukazovalo v čase volební kampaně na stránkách Sociála na nedostatečnou či nekvalitní komunikaci v prostředí fakulty. Poukazy na toto zažívám či slýchám deset let. Přesto se věci mění jen zvolna. Nedávní kandidáti, žel, příliš nenaznačili, jak by chtěli tak ambiciózních cílů dosáhnout.

Na podzim roku 1995 jsem coby prvák na IPS pendloval mezi knihovnou FSV UK v Hollaru a tehdejším sekretariátem IPS v Celetné, abych si mohl syllaby přečíst a nezapsal si předměty „naslepo“. Podle studijního řádu bylo povinností institutů dodat syllaby do knihovny v Hollaru ve v y m e z e n é minimální lhůtě před začátkem s e m e s t r u . V k n i h o v n ě syllaby neměli a odkázali mne na sekretariát institutu, kde mi vzápětí doporučili knihovnu, kde ovšem tyto stále nebyly. Přibližně v polovině semestru jsem je v knihovně objevil.

V současnosti pozoruji věc v roli zaměstnance jinonické společenskovědní knihovny UK. Ve srovnání s rokem 1995 se na fakultě běžně užívá internet, na němž lze nalézt celouniverzitní databázi pouhých anotací předmětů vypsaných na UK. Pokud by přeci jen existoval fakultní portál obsahující syllaby všech aktuálně probíhajících předmětů anebo syllaby v tištěné formě, pak se mi to nepodařilo zjistit a ani se o tom dovědět.

Během deseti let byla fakulta technicky relativně dovybavena. Přes tyto možnosti vícero zásadních potenciálních skutků chybí. Což třeba hromadné zasílání informací z děkanátu a každého institutu či katedry elektronickou poštou zaregistrovavším se členům akademické obce FSV? (Obdobné služby fungují na FSS MU.) Meziinstitutní výměna informací tímto způsobem by pak snad mohla být též možná. A nakolik se navzájem zvou na „své“ akce členové podobně obsahově zaměřených studentských zájmových spolků?

Technické předpoklady pro snadnou vnitrofakultní komunikaci jsou rozvinutější než před deseti lety. P ř e d p o k l a d y d a n é dostatečnou či nedostatečnou vůlí jedinců k t a k o v é t o k o m u n i k a c i j a k o b y s t a g n o v a l y – s výjimkou Sociálu, Eklubu, SIMSu a SIPSu. (Ostatní studentské spolky jsou s fakultou propojeny podstatně volněji, proto o nich teď neuvažuji.)

Domnívám se, že klíčovým faktorem je míra vůle aktérů. Prostředí (tedy struktura – systém) může být faktorem podpůrným. Kdo by si toho měl být vědom lépe než sociálněvědně zaměření akademici? Chodívá kovářova kobyla bosa? A uvědomovali si někteří z kandidátů dostatečnou měrou rozsah problému, pakliže nabízeli spíše cíle než návrhy prostředků snah o uskutečnění cílů?

Aleš Komárek
absolvent IPS, pracuje v jinonické knihovně
AlesKomarek [kyseláryba] seznam.cz

521 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.