Tomáš Lapáček, předseda unie studentů politologie: Orientujme se více na západ

Jsi předsedou Česko-slovenské unie studentů politických věd (CPSSU), můžeš nám přiblížit činnost a zaměření vašeho spolku?
CPSSU funguje jako dobrovolné nepolitické sdružení studentů politických věd a mezinárodních vztahů, příbuzných a blízkých oborů a ostatních zájemců o tuto oblast. Klademe si za cíl zvyšovat znalosti členů naší organizace, ale i širší veřejnosti. Proto pořádáme každoročně například cyklus seminářů pro kandidáty bakalářské státnice a různé debatní akce.

Na mezinárodním poli spolupracujeme například s polským Centrem mladých diplomatů, nitranským Fórem pro mezinárodní spolupráci, banskobystrickým EFPOLITem a budapešťskou středoevropskou iniciativou mládeže, se kterými jsme v roce 2001 založili Konfederaci visegrádské mládeže (VYC). V rámci této spolupráce se podílíme na mnoha projektech, z nichž nejvýznamnějším je asi publikace Visegrad Yearbook. V srpnu 2003 pak byla CPSSU přijata za řádného člena Mezinárodní asociace studentů politických věd – IAPSS.

CPSSU má více než 70 členů, co je spojuje a kdo se může stát členem?
Toto číslo samozřejmě zahrnuje členy rozestřené ve všech územních celcích. Spojovacích článků a motivací jednotlivých členů tedy bude také povícero. Důraz klademe na interdisciplinaritu, a tak, i když jich zatím není mnoho, vítáme studenty jiných oborů i zájem aktivní veřejnosti mimo vysokoškolské prostředí. Příkladem interdisciplinarity může být i skutečnost, že jedním z našich významných a aktivních členů je i Jaromír Baxa, doktorand z IES.

Spolupracuje CPSSU s dalšími organizacemi? Jaký je váš vztah k UK, například s IPS nebo Ústavem politologie (UPOL) na FF UK?
Spolupracujeme s příbuznými organizacemi vždy na konkrétních projektech. Nemáme žádné exkluzivní a stálé partnery. Pokud jde o spolupráci s UK, IPS a UPOLem, ta se odehrává spíše na bázi účasti pedagogů (politologů, sociologů) jako panelistů a přednášejících na našich akcích. V minulosti se našich akcí účastnili Bořivoj Hnízdo, Rudolf Kučera, Bohumil Doležal (všichni IPS), Michal Kubát (IMS) či Zdeněk Zbořil (UPOL). Ten vztah s politologickými pracovišti na UK má tedy odbornou dimenzi.

Proč se váš spolek zaměřuje hlavně na státy Visegradu? O tobě se proslýchá, že by ses rád přeorientoval západním směrem, proč?
Jednak CPSSU vznikala v době, kdy byla spolupráce zemí V4 poměrně intenzivní a rovněž vnímána jako perspektivní, jednak zde byly osobní vazby například na spolky v Banské Bystrici. A vůbec celá atmosféra před vstupem do EU se zdála volat i po spolupráci studentských společenskovědních NGOs za účelem participace na konstrukci čehosi jako je středoevropská identita v demokratických podmínkách.

Orientace západním směrem?
To je vytrženo z kontextu. Jde mi hlavně o to, aby CPSSU spolupracovala na projektech s určitým odborným přínosem, samozřejmě vzájemným, v ideově stimulujícím prostředí. V rámci VYC postupně převládly organizace s jiným zaměřením než jaké má CPSSU a vytratil se i onen původní obsah.
V srpnu 2003 byla CPSSU přijata za člena Mezinárodní asociace studentů politických věd – IAPSS (International Association For Political Science Students), jejíž členové jsou shodou okolností spíš ze západní Evropy. Určujícím kritériem je ale v CPSSU převládající názor, že toto členství nás může po odborné stránce smysluplně stimulovat.

Mezi poslední akce patřila konference Banské Bystrici – jak konference proběhla a co je jejím účelem?
Jednalo se o výroční konferenci v rámci naší visegrádské spolupráce. Tématem letošní konference byla „Bezpečnost ve střední Evropě“. Konference, kterou pořádala CPSSU v roce 2004, měla jako jednotící téma „Země Visegrádu po vstupu do EU“.

Co za dalšího CPSSU plánuje a čím může tento spolek přilákat zájem studentů?
Na rok 2008 připravujeme odbornou konferenci ještě pod hlavičkou VYC a cyklus debat s předními evropskými politiky o perspektivách ideových proudů v evropském kontextu. Dále pokračujeme v cyklu seminářů pro studenty před bakalářskými státnicemi, rovněž hodláme spolupracovat se subjekty nám podobnými jako je IAPSS či Politea, v jejichž rámci mohou členové CPSSU participovat na mezinárodních odborných workshopech a konferencích.

Co Tobě členství v CPSSU přineslo a je podle tebe nejzajímavější?
Rozhodně platformu pro další odborný růst, setkání i setkávání s předními odborníky v oboru a záštitu pro kontakty s politickou sférou skrze pořádané debatní a jiné akce. Také je to možnost výměny názorů a konzultací v odborné problematice, a to i na mezinárodní úrovni.

2 328 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.