Za plagiátorství studentku vyloučili

Kvůli opsané seminární práci vyloučil děkan v lednu studentku sociologie. Na stole mu nyní leží návrh na vyloučení
dalších plagiátorů. Po dlouhé době tak na fakultě za podvádění někdo končí. „Museli jsme zpřísnit kritéria pro posuzování
přestupků,“ říká Monika Hollmannová, předsedkyně Disciplinární komise FSV UK.
Právě tato komise v lednu posuzovala případ Tamary Richtermocové, studentky kombinovaného magisterského oboru Veřejné a sociální politiky. Dívka odevzdala dvě opsané práce, v různých předmětech a s časovým odstupem několika týdnů.
„Čerpala“ přitom z odborných prací dostupných na internetu, mimo jiné i z bakalářské práce odevzdané na Masarykově univerzitě v Brně. Ani v jednom případě se však nedržela citační normy a neuvedla zdroj.

Na Karlovce se nevylučuje

„Svého přestupku si byla vědoma,“ tvrdí předsedkyně Hollmannová. Studentka prý svůj nepoctivý postup odůvodňovala časovou tísní. „To je snad přijatelné jako důvod jednou, ale práce byly odevzdány několik týdnů po sobě,“ vysvětluje, proč se komise nakonec jednomyslně rozhodla doporučit vyloučení.
Stejný verdikt vyslovila o něco později u dalších dvou studentů, jiné tři navrhuje podmíněně vyloučit. Prohřešky jsou stále stejné: opisování, podvádění u zkoušek. O definitvním vyloučení ze studia musí ještě rozhodnout děkan.
Na Karlovce se nevylučuje Fakulta takto tvrdě zakročila naposledy před dvěma roky. „Na Univerzitě Karlově
rozhodně není vylučování běžné,“ říká Hollmannová. „Na rozdíl například od VŠE, kde za dopadení studenta-plagiátora dostane pedagog odměnu, u nás takové přestupky nestíháme tak přísně,“ tvrdí. V minulosti vyloučením komise řešila především přestupky týkající se závěrečných kvalifikačních prací. To se ale nyní má změnit. „Museli jsme trochu zostřit přístup, i v návaznosti na požadavky vyučujících,“ vysvětluje předsedkyně. Dokud prý komise za přestupky udělovala pouhá napomenutí, studenti si z trestu nic nedělali. Vyloučení ze studia by tak mělo být dostatečným odstrašujícím příkladem.

Vylučování může pokračovat

Hollmannová připouští, že vylučovat se může dál. „Samozřejmě víme, že jde jen o špičku ledovce,“ dodává. Plagiátorství je podle ní mezi studenty tak rozšířený jev, že potrestat všechny by bylo prakticky nemožné. „Projednáváme pouze ty případy, kdy se na podvádění přijde,“ říká. To ovšem znamená, že podvod musí odhalit sám vyučující, anebo na něj upozorní někdo jiný. Většinou jde o první případ. „Při čtení práce obvykle lze rozpoznat, kdy student píše ze své hlavy a kdy kopíruje,“ myslí si Hollmannová. „Projeví se to na jazykové úrovni, na způsobu psaní vůbec.“ Pasáže opsané ze závěrečných kvalifikačních prací pomáhá najít i databáze theses.cz. Disciplinární komise ročně projednává kolem desítky přestupků proti studijnímu řádu. V naprosté většině jde právě o plagiátorství. To se objevuje v různém rozsahu – od špatně uváděných citací po celé stránky zkopírované z původního zdroje. Jen výjimečné jsou prohřešky jako nelegální stahování dat z internetu nebo nevracení výpůjček v knihovně.

Heda Čepelová

1 257 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.