Téma knihovna

REAKCE: Poznámky ke studijním akvizicím na FSV UK

Fakulta sociálních věd UK trpí v mnoha oblastech svojí roztříštěností do několika izolovaných budov, jednou z nich je zajišťování knihovního zázemí pro studenty a akademické či vědecké pracovníky. Jejich základním úkolem je zajištění palety nutných studijních databází a studijní literatury k vyučovaným oborům. Nadstavbou je literatura (časopisy, databáze a další specializované informační zdroje) vztahující se k badatelské činnosti fakultních pracovišť, jež je financována paletou mnoha druhů grantových prostředků. (Pokračování textu…)

Knihovny FSV nevědí, jak to bude s nákupem nových knih. Kdo o tom rozhodne?

Co se v knihovnách na FSV změnilo v uplynulém roce? Jaké novinky čtenáře čekaly? Je možné půjčovat si elektronické knihy? A kdo vlastně rozhoduje o tom, jaké publikace knihovny nakoupí? Odpovědi vám přináší rozhovor s ředitelkami knihoven v Jinonicích a na Hollaru. (Pokračování textu…)

Omezení provozu knihovny Jinonice

Od 2. června je zkrácena otevírací doba Knihovny společenských věd v Jinonicích na po-pá 9.00–16.30 hod..

Otevírací doba studovny ve zkouškovém období je po-pá 8.30–20.30 hod. (do 27.6.), v sobotu (do 21.6.) 9–18 hod.

Ve zprávě „V sobotu do knihovny nechoďte“ (Sociál, duben 2008) jsme uvedli, že náklady na jeden den sobotního provozu knihovny činí 50 tisíc korun. Tato částka se však vztahuje na všechny soboty dohromady, kdy je knihovna o zkouškovém období otevřena. Knihovně i čtenářům se za nepřesnou informaci omlouváme.

Žije mezi námi: Knihovnice v Hollaru

knihovnice Hollar

Když se řekne knihovník, čtenáři Zeměplochy Terryho Pratchetta si představí lidoopa, který se vyznačuje silou půlky ragbyového týmu, širokou slovní zásobou a nezměrnou láskou k burským oříškům, banánům a hlavně knihám. Když se řekne knihovnice, mnoho lidí si představí starší dámu, která nekompromisně střeží klid své svatyně a dobrý stav svých svěřenců, tedy knih. S podobnou představou možná mnozí vstupují do knihovny Fakulty sociálních věd v Hollaru. Jak moc se zde realita odlišuje od tohoto očekávání? U Mileny Černé značně.
(Pokračování textu…)

Do knihovny i v sobotu

V uplynulém zkouškovém období měli studenti poprvé možnost studovat v Jinonické knihovně i pozdě večer a také v sobotu. Totéž jim bude nabídnuto i v letním semestru a možná i v příštích letech. S nápadem přišel původně Kamil Valica (IPS), někdejší člen fakultního senátu. Inspiraci našel v Belgii, kde univerzitní knihovny mají prodlouženou otevírací dobu v období zkoušek.
(Pokračování textu…)

Změny v jinonické knihovně

V průběhu prázdnin změnila jinonická společenskovědní knihovna své webové stránky a počítačový systém katalogu i databáze čtenářů.
(Pokračování textu…)