O zajímavé vize v senátu nebude nouze

Jména dvacítky senátorů na další dva roky jsou již několik týdnů známá, stejně jako volební programy některých z nich. Aby však bylo aspoň zhruba jasno v tom, co od senátorů může akademická obec čekat, je třeba znát jejich návrhy a pozice. Studentům jsme položili tři otázky a pedagogům s ohledem na pracovní vytíženost jen jednu.

Studenti

  1. Jaký konkrétní návrh chcete přednést v senátu ?
  2. Očekáváte, že vydržíte ve funkci celé dva roky?
  3. Jaký je Váš recept na úspěch ve volbách?

Jakub Matějů
1. Mou odvážnou vizí je profesionalizace vedení FSV. Jak FSV, tak i celá UK potřebuje profesionální korporátní správu, stejně jako každá organizace podobné velikosti a institucionální komplikovanosti. Profesionální organizace je cestou k řešení většiny palčivých problémů, už proto bych rád vybíral vedení s důrazem na manažerské kvality spíše než na akademické zásluhy.
2. Pokud by náhodou vyšel jeden můj pošetilý plán, byl bych za rok nucen funkci předat.
3. Osvědčilo se klasické „být ve škole vidět“. Určitě pomohlo, že jsme na IES s kolegy rozjeli seznamovací kurz E-Go. Podpora nižších ročníků tak byla zajištěna.

Matouš Hrdina
1. Co nejrychlejší rozšíření nabídky vyučovaných jazyků a zvýšení počtu kurzů tak, aby na hodinách nesedávalo 40 lidí. Případné problémy s financováním těchto kurzů bych řešil mimo jiné redukcí špatně hodnocených a málo navštěvovaných okrajových předmětů.
2. Ano.
3. Nejúčinnější je asi oslovit co nejvíce lidí přímo, zapojit kamarády a známé. „Plakátovým“ kampaním moc nedůvěřuji.

Tomáš Nigrín
1. Do reality fungování senátu jsem byl dokonale vhozen již v AS UK, kde také zasedám. Idealismus tam opravdu vyprchal rychle. Mandát senátora pomáhá spíše v osobním jednání s představiteli univerzity. Rád bych se ze začátku zaměřil na výuku jazyků a zvýšení její úrovně a náročnosti. Dále je třeba otevřít diskuzi o formě spolupráce AS s fungujícími a volenými samosprávami institutů – obě složky reprezentace studentů se podle mého názoru mohou výborně doplňovat.
2. Pokud mi budou stačit síly, rád bych ve funkci vydržel.
3. Myslím, že jsem byl zvolen díky předchozímu angažmá ve studentských aktivitách na IMS.

Jan Suchan
1. Seřadím své návrhy od nejsnáze prosaditelných: 1. zveřejňování jmenovitých výsledků hlasování v AS, 2. změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV, 3. zřízení více zásuvek v posluchárnách, 4. přesun studijních oddělení jinonických institutů do Jinonic.
2. O zahraničním studijním pobytu v současné době neuvažuji.
3. Velký vliv přisuzuji svému působení na dvou institutech. Nicméně nejen ve volbách, ale i obecně se mi vždy vyplatila slušnost a korektní vystupování.

Jiří Szánto
1. S kolegy bych se rád sešel ještě před prvním zasedáním a probral, co si myslí o projektu studentské peníze a o stipendiích, jak by rádi změnili image AS mezi studenty (např. vyšší docházkou).
2. Ano, zejména kvůli volbě děkana.
3. Pomohla mi znalost práce a fungování AS. Také mi pomohla studentské samospráva a mé výsledky v práci pro studenty.

Jan Hlavsa
1. Zavědení diskuzního fóra a zveřejňování jmenovitých výsledků hlasování na webu AS.
2. Očekávám. Nicméně člověk nikdy neví, kam ho osud zanese.
3. Polepit pánské a dámské záchody vkusnými plakáty.

Jitka Šenkýřová
1. Vybudování studovny v budově IES v Opletalově ulici. Studenti si tam nemají kam sednout se svými kolegy a plnit společné úkoly. Jediným rozumným řešením jsou prozatím okolní restaurace. V knihovně není dovoleno pít ani hovořit a v „předsálí“ učebny 314 jsou jen dva stolečky. Ideální studovnou by zřejmě byla malá počítačová učebna ve 2. patře.
2. Předpokládám a hlavně doufám, že nikdo nejde do funkce senátora AS s vizí, že to místo tehdy a tehdy opustí. Ani já nic podobného neplánuji.
3. Výborné je voličům ukázat, že jste schopni nejen slibovat, ale také konat. A v mém případě platí jako hlavní ingredience receptu „mít štěstí ve správnou chvíli“.

Michal Osuský
1. Zlepšení komunikace, tj. fórum přímo na webu AS (jako to mají na ČVUT), zajištění funkčnosti hodnocení kurzů, změna pravidel stipendií na zahraniční pobyty, která znevýhodňují chudší studenty (spolupráce s Miro Grznárem).
2. Pokud vystačí dech, plánuji běh na dlouhou trať.
3. Stačí se stále k něčemu vyjadřovat v Sociálu, a pak už to jde samo.

Tomáš Hozík
1. Rád bych si vytvořil jasný názor na kritizovaný systém vyplácení účelových stipendií pro studium v zahraničí, a případně ve spolupráci s navrátilci ze zahraničí navrhl nový, lepší systém. Celkově by se měl AS ve své práci přiblížit studentům, proto zřídím centrální email, na nějž budou moci studenti fakulty posílat podněty. Nakonec je dle mého názoru na místě informovat studenty o průběhu zasedání AS formou krátkých, na webu přístupných zápisů .
2. Předpokládám to.
3. Kdybych nějaký zaručený měl, postavil bych si na něm živobytí. Jinými slovy, buď recept nemám, nebo jej neprozradím…

Pedagogové

  • Co je podle Vás výzvou pro AS na následující volební období?

Václav Moravec
Především bude volen nový děkan, jehož plány ovlivní budoucnost naší fakulty. Dále: nedostatečné prostorové kapacity fakulty (za podstatnou považuji úvahu, jak fakultu více „prostorově“ integrovat) a dlouhodobé napětí mezi ekonomy a ostatními obory FSV UK (viz rozhovor prof. Mejstříka pro Sociál).

Martin Hájek
Hlavní výzvou pro AS je, aby dobře fungoval, tzn. aby senátorky a senátoři studovali projednávané materiály, účastnili se zasedání senátu, vznášeli připomínky a odpovědně se rozhodovali.

Pet Jüptner
Do sféry mého zájmu patří ekonomika, komunikační infrastruktura fakulty a informační technologie, zcela konkrétním tématem je potom snaha o zlepšení sociálního a studijního zázemí jinonických studentů i zaměstnanců – zlepšením nabídky a služeb stravovacích zařízení počínaje a decentralizací studijního oddělení konče. Chtěl bych přispět k tomu, aby Senát zůstal svébytnou institucí s vlastními tématy a nestal se pouze slepým střevem, které slouží ke schvalování postoupené agendy.

Zdeněk Sid Blaha
Změna nebo spíše mírné upravení (poněkud zavádějícího) jména fakulty tak, aby odráželo dnešní realitu, by mělo být na pořadu dne.

Malvína Krausz Hladká
Budu se snažit využít své zkušenosti s fungováním IPS a zastupovat zodpovědně „jinonickou část“ FSV, například hledáním způsobů, jak ulehčit komunikaci s fakultou či s ostatními instituty. Dále mě zajímá větší míra zapojení studentů do vědecké činnosti a budování povědomí o FSV v zahraničí.

Jan Váška a Zuzana Kasáková
V příštím roce bude hlavní výzvou volba nového děkana, který by měl zajistit dynamický rozvoj fakulty a přispět k větší vážnosti společenských věd mezi ostatními obory na UK. Mezi důležité úkoly AS bude patřit zlepšení komunikace mezi jednotlivými instituty a také se studentskými samosprávami. AS by měl iniciovat diskusi o možnostech zavedení dvouoborového studia na FSV.

Barbora Osvaldová
Viz rozhovor v tomto čísle.

Monika Hollmanová a Ivo Koubek
Náročným úkolem nastupujícího senátu je najít a spolu s vedením fakulty prosadit změny, kterými by se zlepšilo povědomí veřejnosti o FSV a IES zejména. Jde např. o způsob prezentace na webu, komunikace s médii a prezentace programů a výsledků FSV v médiích. Cílem je zvýšení povědomí o FSV mezi studenty SŠ a potenciálními sponzory a vyšší informovanost zmíněných studentů.

Protože na IES vnímáme, že si veřejnost nespojuje studium ekonomie s naší fakultou, a to často ani výchovní poradci na středních školách, zvažujeme, zda by se neměl název „ekonomie“ promítnout i do názvu fakulty. Už předchozí senát naznačil, že povědomí o FSV by mohl zvýšit PR odborník. Nejzásadnějším rozhodnutím bude volba děkana. Od něj se očekává, že bude nejen odbornou autoritou, ale i schopným manažerem s vizí, která by oslovila většinu fakulty. Najít takovou osobnost není lehké ani mezi renomovanými profesory naší fakulty.

 

1 298 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.