Súborné skúšky na IMS – prvé pozitívne dopady reformy?

V rámci reformy študijného plánu zavádzajúcej systém súborných skúšok v bakalárskom štúdiu na IMS sa tento semester konali dve súborné skúšky z 3-semestrálnych predmetov. Skúšky v podobe písomných esejí a navyše „multiple choice“ testu z Moderních dějin mali uzavrieť prednáškový a seminárny cyklus dvoch nosných predmetov Dvou století střední Evropy a Moderních dějin.

Tieto uskutočnené zmeny sú jasným signálom, že reformný duch na IMS a snaha zlepšiť kvalitu zo strany vedenia sú prítomné aspekty. Ovšem všetky zmeny a reformy nesú so sebou riziko pochybenia, ktorému sa ani naši reformátori nevyhli. Oznámenie formy skúšok docela zásadných pre ďalšie štúdium bolo prevedené vyhláškou garanta 22. 12. 2005, teda päť pracovných dní pred 1.termínom! Vyhláška bola po obsahovej stránke stručná a jasná, bohužiaľ jej prevedenie v praxi bolo odlišné pri oboch skúškach.

Zároveň sa touto vyhláškou rozhodujúcim faktorom úspešnoti skúšky stala esej, pričom je nutné podotknúť, že jej presný formát okrem rozsahu nebol študentom známy. Otáznik nad formátom eseje sa podpísal pod úspešnosť. Kantori opravujúci písomné eseje z Dvou století střední Evropy a Moderných dejín používali úplne iné kritéria, čo som ako jeden zo študentov pocítil na vlastnej koži.

Prejavenie širokej bázy faktografickej znalosti bez logickej formulácie tézy bolo postačujúce pre zvládnutie skúšky zo strednej Európy. Naopak logická štruktúra a argumentačné schopnosti sa stali základnými piliermi úspechu pre esej z Moderných svetových dejín, čo sa už podobalo vyhláške garanta. Spoločná vyhláška umožnila vznik dvom rozličným typov esejí, čo demonštruje jej nerovnomenné pochopenie zo strany kantorov!

Napriek spomínaným negatívnym dôsledkom hodnotím zavedenie tejto formy skúšok pozitívne pre budúci vývoj IMS. Spoločensko-vedná škola má pripraviť svojich absolventov samostatne myslieť a argumentovať, čo bola nutná prerekvizita pre úspech bohužiaľ len na jednej zo skúšok. Som rád, že faktografické znalosti sa na IMS postupne dostávajú do ústrania, a nastúpený trend sľubuje do budúcnosti profil absolventa s kreatívnym myslením a solídnym argumentačným aparátom. Avšak je to cesta pomerne tŕnistá.

Filip Popovič
člen AS FSV za IMS

533 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.