S dotazníkem je to jako s anglickým trávníkem

AnketaPřesně před rokem převzalo vedení fakulty hodnocení kurzů do svých rukou. V zimním semestru se nehodnotilo, v letním prakticky také ne (s výjimkou IMS a ISS, kde se studenti vrátili k systému papírových dotazníků PePo (Pedagogův pomocník). Tento semestr proběhne hodnocení přes SIS Tajemník, na některých institutech ale studenti a pedagogoé opět zvažují tradiční cestu.

„Zpětnou vazbu jsme na FSV jako první zavedli my, ekonomové, sami a dobrovolně v roce 1992. Pak ji jedna paní proděkanka z našich řad rozšířila na celou FSV,“ říká ředitel IES Michal Mejstřík. Tehdejší zpětná vazba odpovídá dnešnímu názoru děkana Víška: „Moje zkušenost z IES je taková, že užitečnější než rozptyl a průměr z Informačního systému je se sejít se studenty, kteří na přednášky pravidelně docházejí a jsou ochotni prodiskutovat s pedagogem kvalitu přednášek a cvičení.“

Celofakultní hodnocení stvořil absolvent ISS Michal Osuský, v současné době doktorand institutu: „Zpětná vazba z IES byla jedním z hlavních zdrojů, ale vycházel jsem i z jiných systémů používaných na univerzitách v Čechách i v zahraničí.“ K tématu dodává: „Je to jeden ze základních nástrojů určování kvality výuky, který do té doby na FSV chyběl, měli ho pouze ekonomové.“ Osuský šel se svým modelem hodnocení fakultních kurzů za proděkanem pro studijní záležitosti docentem Jirákem, který ho uvítal. Několik semestrů pak byly kurzy hodnoceny jeho systémem Pedagogův pomocník (PePo), který navrhl ve své bakalářské práci.
Zimní převrat

V loňském zimním semestru však došlo ke změně: „Michal Osuský oznámil, že nemá čas se dále zabývat zpětnou vazbou. Museli jsme se toho tedy ujmout sami a pustit se do nečeho, co jsme nepovažovali za užitečné v té forme, ve které se to obvykle dělá,“ říká děkan Víšek. S tím kontrastují slova tajemníka ISS Petra Soukupa: „Před rokem jsme opakovaně upozorňovali, že je ještě pořád možné spustit náš systém, ale v prosinci už bylo pozdě.“ Proděkan Jirák popisuje, jak bude vypadat fakultní verze hodnocení kurzů: „Proběhne inovaci dotazníku a přechod na elektronickou verzi. Budou-li naznačené změny probíhat podle plánu, je návrat k evaluaci kurzů možný již na konci letního semestru 06/07, nejpozději v zimním semestru 07/08.“ Inovovaný systém byl spuštěn koncem září letošního roku. V SIS Tajemník se objevilo 5 otázek.

Děkan Víšek

Jan Ámo Víšek, děkan FSV

Jedna z nich se ptala na náročnost kurzu. Škála odpovědí byla nejhorší-nejlepší. „Tuto otázku může každý pochopit jinak a řekl bych, že to je základní prohřešek proti metodologii kladení otázek,“ reaguje sociolog Petr Soukup (ISS). Děkan Víšek dodává: „Myslím si, že otázka na náročnost kurzu do dotazníku nepatří, proto jsem jí nevěnoval moc pozornosti. Náročnost by měl stanovovat kantor, byť sebekriticky přiznávám, že náročnost svých kurzů nedržím na příliš vysoké úrovni, tj. takové, kdy studenti studují přibližně 60 hodin týdně, polovinu na přednáškách, polovinu doma, tak jak to bývalo v době mých studií.“

V té době již byly k dispozici výsledky šetření, které byly provedeny přepracovaným systémem PePo na ISS a IMS. Inovace dotazníku spočívala v redukci položek ze 32 na 12 a zavedení zjišťování přínosu kurzu. „Původním záměrem bylo najít otázku, která by podchytila přínos výuky, ale jak mne upozornil prof. Mareš, odborník na teorii dotazníků, žádná taková otázka neexistuje. Na přínos kurzů se prý nelze ptát celkově, je třeba se zeptat studentů na přínos v různých oblastech, jako je rozšíření znalostí, nácvik dovedností, zlepšení rozhledu a nadchnutí pro látku, což jsme nakonec provedli,“ dodává Osuský.

Výsledky opožděného letního hodnocení organizovaného fakultou dosud nebyly a zřejmě ani nebudou zveřejněny.Tak rozhodl děkan pod vlivem zkušenosti z Matematicko-fyzikální fakulty UK, která je pro něj dle jeho slov jakýmsi „benchmarkem“, mimo jiné v právní garanci.

Na Matematicko-fyzikální fakultě jsou výsledky statistického šetření přístupné jen děkanovi a garantům studijních programů, kteří v extrémních případech sjednávají nápravu. V extrémních případech je dle statistika Víška šance, že „šetření přeci jen indikovalo něco skutečného“. S anonymními psanými vzkazy nakládají dle svého uvážení garanti a na podepsané vzkazy musí kantoři na webu odpovídat.

Hodnocení v zimním semestru na FSV

„Informační systém tentokrát využijeme od začátku zkouškového. Při každém zápisu na zkoušku bude student žádán o vyjádření se v dotazníku,“ popisuje nejbližší budoucnost hodnocení kurzů profesor Víšek. A co vzdálená budoucnost? „Projekt našeho vlastního hodnocení bude ukončen spolu s dokončením vývoje celouniverzitního elektronického hodnocení, které má na starosti prorektor pro studijní záležitosti Jan Bednář,“ dodává. Bednář upřesňuje časový horizont: „V rámci tohoto projektu, jehož řešitelem je prof. J. Mareš z FaF HK, se vypracovává dotazníkový systém, který by se měl stát předmětem pilotního ověřování v r. 2008 a v roce následujícím by měl být celý projekt dokončen.“ Profesor Bednář upřesňuje, v čem vězí složitost projektu: „Jde o velmi náročnou problematiku ze sociologického i statistického hlediska, neboť má být spolehlivě a objektivně vyhodnotitelným způsobem zpracováváno veliké množství údajů z více než šesti stovek studijních oborů a různých typů studia v rámci celé UK.“

Udělají si to sami

V současné době je mezi studenty i některými pedagogy cítit nejistota, jestli se mohou spolehnout na fakultou organizované hodnocení kurzů. Tajemník ISS Petr Soukup nešetří k vedení fakulty kritickými slovy: „Po fiasku v zímním semestru jsme čekali dalšího půl roku, kdy se údajně něco řešilo. Podle mě se ale nic neřešilo. Až na podzim se objevilo elektronické hodnocení. Po tak dlouhé době už si studenti nic nepamatují.“ Existuje možnost, že ISS se tento semestr oficiálně přikloní k PePo: „Vyžádám si u proděkana Jiráka aktuální informace, aby naše rozhodnutí bylo podložené. Nechceme v režimu pirátské protiakce pokračovat zbytečně,“ říká Petr Soukup. Výsledek jednání nebyl do uzávěrky Sociálu znám. O papírové hodnocení PePo mají zájem studenti z jiných institutů: „Jednám se studenty z IMS a IES,“ potvrzuje Osuský a dodává: „Pevně jsem věřil, že už nebudu ústřední postava hodnocení kurzů, ale pokud děkanát nespustí funkční systém, tak zůstávám na lodi.“ Tato doba se však možná krátí. Studentská samospráva ISS, jíž je Osuský členem, jedná spolu se studentskou samosprávou IMS s proděkanem Jirákem o nápravě systému: “Získali jsme slib, že v dalším semestru už bude vše fungovat, jak má,“ říká Osuský.

Michal Osuský
Michal Osuský

Děkanovy připomínky k dotazníkům

Podle děkana existuje riziko, že výsledky šetření budou špatně interpretovány: „Povinné kurzy mají obvykle kritické hodnocení, ale volitelný kurz už je většinou hodnocen velice kladně. Když pak student pročítá výsledky hodnocení, neví, jak je správně interpretovat.“

Děkan Víšek zdůrazňuje potřebu kvalitativního a osobního hodnocení. S tím polemizuje Osuský: „Kvalita výuky na fakultě se nedá posuzovat kvalitativně, protože by nebylo možné porovnávat a hodnotit. Děkan se vyjadřuje jako jeden z pedagogů, a ne jako děkan.“ Ten si kvalitativní hodnocení vyzkoušel mimojiné s loňským 2. ročníkem ekonomů, kteří iniciovali osobní hodnocení jeho kurzu statistiky: „Zpětná vazba má sloužit ku zlepšení úrovně, srozumitelnosti atd. přednášek, seminářů a cvičení. Pak ovšem nemůže být uspořádána tak, že z ní vyplynou nějaké průměry, rozptyly či grafy. To nikam nevede, leda k nátlaku na vedení institutu, viz ISS a snaha Michala Osuského, aby vůbec začalo diskusi se studenty,“ říká Víšek.
Víšek shrnuje svůj pohled: „Vše ostatní je plýtvání časem a tomu také odpovídal čas a úsilí, které jsme minulý rok formální zpětné vazbě věnovali. Tím nechci říci, že dotazníky jsou k ničemu. Je to s nimi ale jako s tím anglickým trávníkem, po 300 letech sekání a válcování je docela dobrý: aby papírová či elektronická zpětná vazby měla spolehlivé a smysluplné výsledky, je třeba gigantického úsilí.“ Užitečnost hodnocení kurzů dotazníkem děkan dále podmiňuje zákonem, který by stanovoval povinnost studentů kurz hodnotit před absolvováním zkoušky.

Michal Osuský je dle svých slov ze stanoviska děkanátu trochu nešťastný. „Jako člen Akademického senátu bych to rád řešil na této úrovni. Děkanát se mi zatím zdá jako nevhodný organizátor hodnocení.“

Shrnutí

Poté, co před rokem převzalo vedení fakulty hodnocení kurzů do svých rukou, se nehodnotilo v zimě a prakticky ani v létě. Mezi studenty a pedagogy je přitom po zpětné vazbě cítit silná poptávka. Dle většiny reakcí ji však podoba Ankety v SIS Tajemník neuspokojuje. Proto několik institutů uvažuje o nasazení systému PePo.

1 257 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (1 hlasujících, průměrné hodnocení: 5,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.