Nepomohly ani nové otázky, ani lepší propagace

TajemníkNa podzim loňského roku vytvořili zástupci SISSu, SIMSu a E-klubu ve spolupráci s proděkanem Jirákem nové otázky pro Anketu, modul informačního systému Tajemník, kde studenti mohou hodnotit kvalitu kurzů, které navštěvovali. Následná zvýšená propagace Ankety ze strany tvůrců nové sady otázek však studenty k hodnocení nepřilákala, a účast tak dosahuje jen tradičních zanedbatelných hodnot.

První krok k zahájení spolupráce na zvýšení atraktivity elektronického způsobu hodnocení výuky učinil doktor Soukup, tajemník Institutu sociologických studií. Ke své návštěvě proděkana pro studijní záležitosti Jana Jiráka totiž přizval doktorandku z IMS Kristýnu Hercegovou a autora článku, zástupce E-klubu. Proděkan Jirák přítomným sdělil, že pomoc s Anketou jedině přivítá.

Následoval kolotoč e-mailů mezi studenty Hercegovou, Fišerem, Osuským a tajemníkem Soukupem. Ti sestavili finální návrh otázek a odeslali jej proděkanu Jirákovi. Představy obou stran se příliš nelišily, a tak byl kompromisní návrh zapracován do Studentského informačního systému Tajemník (SIS). „Z mého pohledu byla spolupráce na přípravě Ankety věcná a produktivní. Doufám, že si to myslí i ti, kteří se do přípravy zapojili,“ říká Jan Jirák.

Navrhnuté otázky zahrnovaly mimo jiné koncept přínosu výuky rozdělený do několika částí, rozšíření znalostí, nácvik dovedností a pochopení oborových souvislostí.

Při zběžném pohledu na výsledky číselného hodnocení v SIS však překvapí nízká návratnost. Ta se na všech institutech pohybuje v řádu procent. Výjimkou jsou společné úvody. Ten ekonomický hodnotilo 64 studentů ze 407, sociologický 110 ze 415. Proděkan Jirák nepropadá skepsi: „Osobně se kloním k tomu, že způsob hodnocení je třeba zachovat a dál o něm informovat studenty a tuto možnost jim nabízet. Přeci jen je hodnocení tohoto typu málo zažitý postup. Věřím, že si k němu studenti postupem času najdou cestu.“ Proděkan je v otázce technického zpracování Ankety spíše progresivní: „Zdá se mi, že ve věku elektronického bankovnictví, nakupování a podobných vymožeností digitálního věku je obstarožní vyplňovat papírové dotazníky. Ale mohu se mýlit, opravdu nevím.“

Na nízkou účast reagovala členka SIMS (Studneti IMS) Hana Peregrínová: „Každopádně nás mrzí, že studenti nejeví zájem o hodnocení předmětů a možná ještě více nám vadí laxní přístup vyučujících. Rozhodně by se o o podobě hodnocení mělo dále jednat.“

Přirozenou reakcí mnohých studentů i pedagogů je často návrh na zavedení povinného hodnocení. To však vylučuje příslušný předpis Univerzity Karlovy. Upřesňuje proděkan Jirák: „Hodnocení je právo studenta, nikoli povinnost. Fakulta studentovi toto právo zaručuje, ale nutit ho k tomu nemůže.“

Tabulka: výsledky Ankety pro dva celofakultní úvody

Anketa

Staré otázky

 • Zajímavost a podnětnost výuky
 • Srozumitelnost výkladu
 • Struktura probírané látky
 • Obtížnost předmětu
 • Připravenost učitele
 • Vztah učitele ke studentům
 • Interakce a zpětná vazba
 • Celková kvalita výuky

Nové otázky

 • Obtížnost kurzu (požadavky na zkoušku, domácí úkoly, nutnost průběžného studia)
 • Užitečnost studijních materiálů (existence skript a studijních pomůcek, odkazy na literaturu, literatura v knihovně atd.)
 • Přínos účasti v přímé výuce kurzu (srozumitelnost, nové či lépe podané informace ve srovnání se skripty či učebnicí, schopnost pedagoga/pedagogů vysvětlovat)
 • Přínos účasti na přednáškách, pokud se kurz dělí na přednášky a semináře či cvičení
 • Přínos účasti na seminářích či cvičeních, pokud se kurz dělí na přednášky a semináře či cvičení
 • Význam samostatného studia pro absolvování kurzu
 • Překryv obsahu kurzu s obsahem ostatních kurzů oboru
 • Přínos kurzu v oblasti rozšíření znalostí
 • Přínos kurzu v oblasti nácviku dovedností
 • Přínos kurzu v oblasti pochopení oborových souvislostí

Vyjádření Michala Osuského, zástupce SISS

Minulé kolo ankety bylo dle dohody s proděkanem Jirákem v jistém smyslu testovací – zkoušeli jsme, zda masivnější informační kampaň přiláká studenty k monitorům a zabezpečí dostatečnou návratnost. Návratnost z minulého semestru je kolem 9% (požadovaná byla 50%, v papírové verzi byla kolem 65%). Takto nízká návratnost znamená jen jedno: výsledky ankety jsou nepoužitelné a vyplňování ankety je v tomto stavu úplně zbytečné. Výsledek testu tedy pokládám za jasně negativní – elektronická verze se i přes velkou snahu prostě neosvědčila.

Druhý požadavek samospráv při vyjednávání s proděkanem Jirákem byl, aby výsledky sloužily jako zpětná vazba pedagogům. Bohužel, mnoho pedagogů ani neví o zveřejnění výsledků a tudíž anketa jako zpětná vazba nefunguje (kromě jiného proto, že výsledky jsou zveřejněny katastrofálně nepřehledným způsobem).

Třetí kolo „děkanského“ hodnocení výuky tedy pokládám za jasný signál toho, že směr vybraný děkanátem se neosvědčil. Rád bych se obrátil na proděkana Jiráka a dohodl s ním další průběh. Osobně se kloním k tomu, aby byla vytvořena pracovní skupina, která se o hodnocení bude v budoucnu starat.

Michal Osuský, zástupce SISS a senátor AS FSV

1 147 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.