Plné Jinonice, prázdné místnosti

Jinonice

Zdá se vám jinonický univerzitní areál přeplněný? Stává se vám, že přijdete na přednášku a v učebně už nenajdete nejen místo k sezení, ale často ani k stání? Přesto zůstává každý den až třetina všech místností neobsazena. Na vině je především špatná spolupráce tří zdejších fakult.

Přestože již před rokem hovořil současný rektor UK Václav Hampl o nutnosti větší mezifakultní spolupráce a poukázal i na problém s překrýváním vyučovací doby jednotlivých fakult, k žádné zásadní změně zatím nedošlo.

Spolupráce oborově blízkých fakult by přitom mohla být výhodná; pokud však tyto instituce sídlí v jedné budově a musejí sdílet společné prostory, je téměř nevyhnutelná. Tato logická úvaha však v Jinonicích neplatí. Fakulta sociálních věd, Fakulta humanitních studií a Filozofická fakulta se zde „úspěšně“ ignorují a své působení si vzájemně nepřímo komplikují.

Velká část problému je přitom skryta ve zdánlivě banální věci – odlišném času zahájení výuky (v 8 hodin na FSV, na ostatních fakultách o 20 minut později), délce vyučovací doby (na FSV 80 minut, jinde o 15 minut více) a délce přestávek (desetiminutová pauza na FSV oproti pěti minutám jinde).

Z grafu je jasně vidět téměř „dokonalý“ překryv rozvrhů, jehož důsledkem je neúplné využití kapacity jinonické budovy. Často proto zůstávají některé místnosti kvůli krátkým časovým přesahům po většinu dne nevyužity, zatímco v jiných (menších) učebnách musí studenti kvůli nedostatku místa sedět na zemi či okenních parapetech.

Tato situace pochopitelně komplikuje i sestavování rozvrhů. Podle Jiřího Vykoukala (ředitele IMS, tj. institutu s největším rozsahem výuky na FSV) může jít odhadem až o jednu třetinu nevyužité kapacity Jinonic. Tento stav přináší komplikace i studentům dvou oborů různých fakult.

Nadějí na změnu by mohla být shoda představitelů všech tří fakult na sjednocení začátku a délky výuky. „Už před prázdninami jsem jednal s proděkanem FSV Jirákem, abychom si celý problém vyjasnili,“ říká Michal Stehlík, děkan Filozofické fakulty.

Děkan FHS Jan Sokol usiluje o sjednocení výuky v Jinonicích už dva roky, zatím však bez úspěchu. „Hovořil jsem o tom s oběma děkany – byli sice pro, ale zřejmě to nepovažují za tak urgentní záležitost,“ vysvětluje. Navrhuje prodloužit přestávky na FSV a sjednotit začátek výuky. „Za FHS jsme k tomu ochotni okamžitě, změny můžeme zavést už od příštího semestru,“ doplňuje Sokol.

Problém by ale mohl nastat při hledání konkrétního řešení, neboť každá fakulta považuje svůj systém za vhodnější než jsou ostatní. „Zřejmě bude třeba udělat rozhodný krok, který se bohužel nebude nikomu úplně líbit. Každá strana má pochopitelně vybránu nejlepší variantu,“ shrnuje problém děkan FSV Jan Ámos Víšek.

1 439 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.