Studentům chybí výuka čínštiny

<img src=’http://social.ukmedia.cz/wp-content/img/cinstina.png‘ alt=’čínština‘ />

Čína je nejrychleji rostoucí ekonomikou světa. Čínské firmy expandují do všech koutů světa i představují významné investory i pro ČR. Lidí, kteří umí čínsky, je však u nás zoufalý nedostatek. Ani FSV však na tento stav nereaguje. Poněkud dále jsou na VŠE, kde se čínština pokusně již dva roky vyučuje. Její nový rektor Richard Hindls navíc plánuje v tomto ohledupodstatné rozšíření nabídky. „Je jasné, že Čína jako ekonomicky silný stát bude v budoucnu výrazněji ovlivňovat mezinárodní trh,“ prohlásil Hindls.
<!–more–>

Současný čtyřsemestrální kurz poskytne studentovi schopnost porozumět čínskému textu a základní konverzační schopnosti. Kvůli kapacitnímu omezení jej může navštěvovat pouze 20 lidí, zájemců je přitom několikanásobně více. V budoucnu se plánuje nejen významné rozšíření počtu kurzů, ale i předměty pro seznámení s čínskou ekonomickou a firemní kulturou.

Vedle VŠE je možné učit se čínsky ještě na ČVUT a Filozofické fakultě, kde je čínská filologie jako samostatný obor.

U nás na Fakultě sociálních věd je situace opačná. Jak potvrdila i tajemnice kabinetu jazykové přípravy Veronika Mistrová: „V praxi se během posledních let výuka jazyků stále omezuje. Ještě před pár lety měli studenti jazykové kurzy 3 roky dvakrát týdně, dnes je to pouze 1 rok jednou týdně!“ Na FSV se vyučuje šest jazyků: angličtina, němčina, ruština, francouzština, italština a španělština. Další, včetně čínštiny, v nejbližších letech určitě nepřibudou. Rozhodující slovo zde má vedení fakulty v součinnosti s vedoucí KJP.

„U nás obecně platí, že se jazyk neučí od začátků, ale od střední úrovně, což by byl třeba u čínštiny problém,“ míní Veronika Mistrová. „Pracovala jsem 18 let na FF a kolegové sinologové tvrdili, že čtyři roky jsou minimum, za které se dá vůbec něco trochu solidního naučit, což je z hlediska systému FSV také poněkud problematické.“

Pro zavedení výuky čínského jazyka se v bleskové anketě pro Sociál vyslovilo z 68 dotazovaných studentů FSV přesně 30. Stejný počet ale uvedl, že by určitě kurz nenavštěvoval. Jen šest respondentů se postavilo výslovně proti zavedení kurzu. Jako důvod uvedli někteří z této šestice, že kurz považují buď za zbytečný nebo že by bylo vhodnější investovat do zkvalitnění výuky stávajících jazyků. Naopak osm dotázaných by si kurz čínštiny zapsalo, ostatní nechtěli odpovědět ano nebo ne.

A tak asi nezbude studentům FSV, kteří se neznalostí čínštiny nechtějí dostat oproti svým kolegům z VŠE do nevýhody, nic jiného než navštěvovat drahé soukromé jazykové kurzy…

<em><strong>Roman Petrenko, Mirka Pašková</strong></em>

3 022 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Jeden komentář: “Studentům chybí výuka čínštiny”

 1. Pro zájemce doporučuji:

  ČÍNŠTINA – SVĚT PSANÝ ZNAKY:
  LETNÍ ŠKOLA ČÍNŠTINY VE SVATÉM JANU POD SKALOU
  JIŽ NEJEN V LÉTĚ
  ČÍNŠTINA – SVĚT PSANÝ ZNAKY:
  PŘÍSPĚVEK K MULTIKULTURNÍ VÝCHOVĚ

  PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉ NÁPLNĚ KURZU „ČÍNŠTINA – SVĚT PSANÝ ZNAKY“ (ANOTACE) :

  Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům, kteří mají zájem seznámit se se základy čínského jazyka a písma v kontextu s kulturou a historií Dálného východu. Čínské písmo jako archaický a současně stále živý logosylabický systém je unikátním klíčem k odhalování kořenů čínské kultury, způsobu myšlení a hodnotových žebříčků, které jsou trvalou výzvou pro naše současné kulturní standardy. Náplní kursu je nejen pochopení vzniku, vývoje a způsobu psaní čínských znaků, specifických charakteristik čínštiny (tóny, výslovnost) a seznámení se základními rysy její gramatiky a minimální slovní zásobou, ale i vtažení do světa čínského filosofického myšlení (alternativní překlad Tao-te-ťingu), literárního výrazu (překlady čínské poezie) a náboženských či kulturních představ a tradic. Součástí kursu budou nejen původní ukázky (nahrávky rodilých mluvčích, čínské hudby, písní), ale i praktický nácvik a metodika. Poznání kulturních kořenů Dalného východu je zásadním přínosem pro budování našich kulturních kompetencí a zdrojem poznatků pro multikulturní výchovu.

  ODBORNÝ GARANT:
  PhDr. Rostislav Fellner, CSc. Jako hostující lektoři se zúčastní též někteří naši přední sinologové.

  ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ :
  Semináře budou probíhat v budově Svatojánské koleje – vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou, okr. Beroun: denně 4-5 hod. kursu, 2 hod. samostudium, 2 hod. volno (výlet), případně 2-3 hod. přednáška hosta s možnými variacemi. K dispozici je přednáškový sál, počítačová učebna s možností využívat multimediální pomůcky a internet.

  ZPŮSOB VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE :
  Účastníci obdrží na konci posledního setkání osvědčení o absolvování kursu, a to absolvují-li alespoň 75 % seminářů.

  ÚČASTNICKÝ POPLATEK na jeden semestr, tj. 10 dnů výuky:
  3260,- Kč – zahrnuje cenu kursu (326,- Kč na den), včetně učebních textů; dále si účastník hradí podle potřeby ubytování (160,- Kč na noc) a stravování (130,- Kč na celý den). Účastnický poplatek se hradí předem, ubytování a stravování až na místě.

  PLÁNOVANÝ TERMÍN JIŽ TŘETÍHO BĚHU KURZU:

  1. varianta: Semináře se budou konat o víkendech od jara 2008. Zahájení koncem dubna nebo začátkem května 2008 (podle naplnění počtu přihlášek) a další termíny po dohodě s účastníky.

  2. varianta: Semináře se budou konat o letních prázdninách 2008 (první polovina kurzu) a následně o víkendech. Letní škola ve dnech 5.7.-15.7.2008, další termíny od podzimu 2008 podle dohody s účastníky.

  Přihlášky a informace:
  info@svatojanskakolej.cz

  Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 29 080/2005-25-371 jako vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.