Fakulta ekonomických a sociálních věd?

Logo IESZačátkem roku 2008 předložil ředitel IES Mejstřík děkanovi a proděkanům fakulty dokument, v němž navrhuje změnit název FSV na Fakultu ekonomických a sociálních věd nebo na Fakultu ekonomických a sociálních studií. Jak argumentuje návrh, který kolegium děkana projednává?

V dokumentu čteme, že téměř na všech prestižních univerzitách se ekonomie vede jako vědní obor, a to buď na vlastní fakultě anebo na společné fakultě ekonomie a sociálních věd. Je tomu tak zřejmě i na českých univerzitách a vysokých školách, kde „existuje jediný případ, kdy ekonomie není explicitně deklarována v institucionální struktuře: Univerzita Palackého v Olomouci, která má sedm fakult a nepěstuje ekonomické studijní obory.

Propagační plakát IESUniverzita Karlova má fakult 17, z toho tři společensko-vědně zaměřené, avšak žádná explicitně nedeklaruje studium ekonomie. Nejstarší evropská univerzita, srovnatelná s UK, Univerzita v Boloni, má tři ekonomické fakulty.“

Změna názvu je paretovská změna: nikoho nepoškodí a mnohému napomůže.

Druhou část Mejstříkovy argumentace tvoří prezentace vědních a pedagogických ekonomických procesů na univerzitě, přesněji na IES. Mejstřík na příkladu členů vědecké rady FSV ukazuje na obecný závěr, že „IES produkuje 70-80 % vědeckých výstupů, reflektovaných mezinárodním akademickým trhem“, a upozorňuje, že si je vědom složitosti měření vědeckých výstup ve společenských vědách. V národním měřítku je na tom IES velice dobře. „Vědecká produkce IES převyšuje v relativním (a ve většině případů i v absolutním) měřítku produkci všech ekonomických vysokoškolských pracovišť v ČR s výjimkou CERGE-EI,“ čteme v dokumentu. Za zmínku stojí sebekritická poznámka: „Z uvedeného nevyplývá, že by ekonomové na IES byli ‚mistry světa‘; přes dobré postavení v Česku patří k evropskému průměru.“

Mejstřík dále upozorňuje na malou pozornost, jež je v Česku věnována mezinárodním vědeckým standardům, a na nedocenění angličtiny jako „linguae franca“ moderní vědy („přežívající ‚obrozenecká mentalita‘ ve vědě“). Návrh na změnu názvu míří dále na fakt, že „dle opakovaných průzkumů vzniká u značné části neodborné veřejnosti v Česku i v zahraničí nesprávný dojem, že ekonomie se na UK nepěstuje“. V tomto ohledu veřejnost utvrdil i nedávný žebříček ekonomických fakult Lidových novin, který UK neznímil.

1 792 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (1 hlasujících, průměrné hodnocení: 3,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.