Děkan se prezentuje ve one-man show

Představení kandidátů na děkana 6. října v Hollaru se změnilo na one-man show, neboť jediným kandidujícím je současný děkan doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. Proč nemá současný děkan konkurenci?
<!–more–>

Podle doc. Osvaldové existují dva důvody: „Buď si potenciální kandidáti myslí, že přítomný děkan vykonává svou práci dobře, nebo mají příliš mnoho práce. Nicméně já jsem se snažila a všem, např. ředitelům institutů, jsem možnost kandidovat oznámila.“

Před shromážděným publikem, jež bylo více akademické, než studentské, doc. Víšek nejprve prezentoval svůj životopis, kde zdůraznil svoje členství ve volených vědeckých radách. Poté zrekapituloval, čeho se na fakultě podařilo dosáhnout počínaje získáním grantu na Výzkumný záměr, v němž FSV relativně uspěla (viz rozhovor s děkanem), zvyšování počtu doktorandů, zlepšení materiálního vybavení, atd.

Děkan zmínil i problémy, jimž fakulta čelí. Finance jsou rektorátem rozdělovány podle výkonností institucí, nicméně až třetinu financí si nechává rektorát např. na financování knihoven, internetu, Karolina, aj. Dotace na studenta za rok činí cca 20 000 Kč. Další komplikací je podle děkana podřízení garantů studijního programu, jež jsou za výuku odpovědni (pro)rektorovi. Přestože struktura fakulty nemusí ve všech ohledech vyhovovat, nevyplatí se jí měnit.

Kam by podle děkana měla fakulta směřovat? Rozhodně se musí vymanit z regionálního sevření a stát se vedoucí vzdělávací institucí v ČR. Další perspektivu vidí děkan v zapojení programu Erasmus Mundus, který spočívá ve vytvoření konsorcia škol. Student pak na každé z nich absolvuje část studia a získá evropský diplom. Podmínkami těchto změn je podle děkana ale dobře zvládnutý kreditní systém, dobrá úroveň přednášek v angličtině. Jiným příkladem změn (vzor UK) je dvoudruhové bakalářské studium, jedno vědecké s navazujícím programem, druhé běžné, konečné.

Na otázku z publika, zda se uvažuje o společné budově pro celou fakultu, odpověděl děkan, že v dohledné době nikoliv, neboť na pořadu jsou budovy jiných fakult (Albertov). Podle děkana neschází tolik peníze na mzdové ohodnocení jako na správu. Na kritickou poznámku, že srovnání s FSS MU nedopadá příliš dobře, obhajoval děkan FSV, že v rámci UK si počíná relativně dobře.

Dvouhodinové zasedání doc. Osvaldová ukončila slovy: „My se tedy pokusíme provést volbu.“

756 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.