Zpravodajské okénko z akademického senátu

Květnové zasedání akademického senátu FSV proběhlo v poněkud komornějším složení a předsedající místopředseda Tomáš Weiss vypadal zpočátku v čele celé sešlosti mírně osaměle.
Na programu jednání byl původně pouze harmonogram příštího akademického roku a vypadalo to, že jednání bude až neobvykle krátké, ukázalo se však, že jen o harmonogramu se jednat zdaleka nebude.

V poslední době se vyrojily poněkud zmatené a nejasné informace kolem financování výjezdu studentů do zahraničí prostřednictvím programu ERASMUS. Prostředky, které fakulta v prvním kole rozdělování financí získala, totiž zdaleka nenaplňují její požadavky. Vzhledem k nepřítomnosti proděkana pro zahraniční styky Karáska se ale tento problém na zasedání řešil jen zprostředkovaně. Zástupci vedení se tak shodli na tom, že je třeba jednak vyčkat, kolik peněz fakultě přibude v druhém kole, a také začít případně hledat prostředky jinde v rozpočtu. Základem je podle nich ale studenty informovat o tom, jakým způsobem můžou čerpat další prostředky pro svůj výjezd v případě, že je obdržené stipendium nepokryje. Akademický senát se zároveň shodl na tom, že pro příští roky je třeba daleko přesněji konkretizovat kritéria, podle kterých budou studenti na zahraniční výjezdy vybíráni. Touto problematikou se bude dále zabývat studijní komise.

Fakultu čeká audit

Druhým velmi podstatným bodem je i podnět ekonomické komise, která doporučila provést audit všech výběrových řízení, která za posledních 5 let proběhla na fakultě. Tento audit se bude týkat zakázek s cenou nad 100 tisíc korun. V případě, že nebude možné, aby tento audit provedla sama ekonomická komise, doporučí, aby byla pro tyto účely najata externí firma. Podnětem pro tento audit jsou výrazně nižší částky, za něž se současnému vedení dařilo v uplynulém roce provádět například opravy budov.

Money, money, money

Fond studentských peněz, kterému bylo na minulém zasedání AS FSV UK přisouzeno 150 tisíc Kč, rozděloval ještě před začátkem tohoto zasedání peníze studentským projektům. Časopis Sociál z něj dostal prostředky ve výši 14 160 Kč pokrývající výrobu jednoho čísla, party s názvem FSV Parník získala příspěvek 5000 Kč a projekt Studentské místnosti v Jinonicích dostal 7872 Kč.

Na zasedání akademického senátu byl rovněž schválen harmonogram pro příští akademický rok; řešila se i problematika ne/zavírání výdejny a bufetu v Jinonicích, která má stále velmi nejasné obrysy a bude se jí dále zabývat sociální komise.

Kateřina Kňapová

371 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.