Od aktualizace dlouhodobého záměru až po zahraniční stipendia

HollarZasedání senátu, které trvalo téměř 5 hodin bylo plné důležitých rozhodnutí: schválení rozpočtu fakulty, aktualizace dlouhodobého záměru, harmonogram akademického roku.

Dlouhodobý záměr

Aktualizace Dlouhodobého záměru (ADZ), strategického dokumentu FSV, opět vyvolala množství připomínek. Jako první vystoupil senátor a člen studijní komise Jan Váška (IMS) s poznámkami k jazykové výuce na jednotlivých fakultách a hlavně s připomínkou k celkové nevyhraněnosti a nekonkrétnosti ADZ . Na to reagoval děkan Jan Ámos Víšek s tím, že konkrétnější dokumenty lze tvořit ve spolupráci s řediteli institutů. Další téma se týkalo pomoci studentům publikujícím v cizích jazycích a přednesl jej místopředseda AS Tomáš Nigrin (IMS). Děkan a tajemnice Beníšková odpověděli, že tyto prostředky již existují. V závěru diskuze byla ADZ schválena všemi přítomnými s výjimkou senátora Suchana. Po skončení zasedání senátor Váška uvedl: „Některé věci se v diskusi vyjasnily, stín pochybnosti nad smysluplností celé aktualizace dlouhodobého záměru v současné podobě však zůstává.“

Rozpočet

Nejdůležitějším bodem jednání byl rozpočet fakulty na rok 2008. Před jeho odhlasováním se senát věnoval několika pozměňovacím návrhům. Jako první byl odsouhlasen příspěvek na úvodní soustředění studentů zapsaných do prvních ročníků, a to až do výše 20 tisíc Kč pro každý institut. K tomuto účelu se tedy už nebudou muset používat Studentské peníze, ze kterých bude možné financovat jiné projekty. Dalším důležitým bodem byl postup, jakým se fakulta vyrovná s penalizací ministerstva školství za překročení určeného počtu magisterských studentů. Aby dopady této penalizace na jednotlivé instituty byly co nejmenší, senát jednomyslně rozhodl o použití jednoho milionu Kč z rozpočtové rezervy k navýšení normativu na studenta. Zbylou část penalizace si mezi sebe instituty rozdělí podle normativního počtu studentů, tedy nezávisle na tom, komu byla penalizace původně určena. Tento návrh Ekonomické komise se snaží zmírnit dopad penalizace na instituty s menším počtem studentů, které by měly jinak se splácením potíže. Poté už senát přistoupil k hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2008, který byl nakonec odsouhlasen všemi přítomnými s výjimkou senátora Hlavsy, který se zdržel hlasování.

Harmonogram akademického roku

V dalším bodě jednání byl projednáván Harmonogram akademického roku 2008/2009. Stěžejní zde byl návrh senátorky Kasákové na posunutí výuky o týden dopředu tak, aby po Vánocích již nebyla výuka. To by mělo pomoci zvláště dojíždějícím studentům. Senát v reakci na tuto žádost doporučil vedení fakulty zahájit jednání s rektorátem. Poté senát návrh harmonogramu, který je již nyní k nalezení na stránkách FSV, schválil.

Komise

Senát se dále věnoval stávajícím komisím a jedné nové. Ustanovena byla tříčlenná legislativní komise, se složením Tomáš Nigrin, Jan Hlavsa, Filip Láb. Dále byla stávající ekonomická komise rozšířena o nového člena – Jakuba Matějů. Nejvíce asi studenty zasáhnou novely, které připravila studijní komise. Mezi ně patří například navrhovaná změna postupu při udělování zahraničních stipendií. K tomu se vyjádřila členka studijní komise Jitka Šenkýřová (IES): „Novela přináší sociálnější přístup k udělování stipendií, neb v prvním kole mají možnost žádat jen ti méně majetní. Což se mně, ale i všem ostatním členům komise, zdálo jako správné. Bude mohutnější podpora těm, kteří to více potřebují.“ Studijní komise tento pozměňovací návrh předloží k projednání na květnovém zasedání senátu. Studijní komise se v současné době zabývá hodnocením kurzů, které považuje za velice užitečné. Účast studentů v aktuální podobě systému hodnocení je však velice nízká. Proto senátorka Šenkýřová studenty vyzývá: „Hodnoťte kurzy! Neb je to skutečně cesta, jak něco změnit. Vedení fakulty výsledky hodnocení považuje za relevantní a důležité podklady k jednáním o jednotlivých předmětech.“

Tip Sociálu: Na blogu Očima Jana Suchana jsou k přečtení zajímavé postřehy ze senátu včetně červnového jednání.

1 045 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (1 hlasujících, průměrné hodnocení: 5,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

Jeden komentář: “Od aktualizace dlouhodobého záměru až po zahraniční stipendia”

  1. Radovan Fišer napsal:

    Nad zvoláním senátorky Šenkýřové „Hodnoťte kurzy! Neb je to skutečně cesta, jak něco změnit“ bych si s prominutím dovolil povzdechnout :).