Téma hodnoceni-kurzu

Hodně peněz za málo muziky

OsuskýSoučasný akademický senát začal řešit několik problémů, které zůstávaly na fakultě jako horký brambor – neřešeny nebo přehazovány mezi odpovědnými osobami s nejasným vymezením odpovědností. Jedním z případů je hodnocení kurzů. Šest semestrů na fakultě vlastně neexistovalo. Na podzim provedla studijní komise analýzu, na základě které bylo doporučeno přejít k papírové verzi a zveřejnění výsledků na webu fakulty. (Pokračování textu…)

Svítá na lepší časy? Do hodnocení kurzů se opřel senát

OsuskýNa poslední schůzce senátu došlo k dramatickému zvratu ve vývoji hodnocení kurzů na FSV. Již před létem vyzval senát na základě podkladů od studijní komise proděkana Jiráka ke třem konkrétním krokům, které měly změnit hodnocení kurzů z pouhé formality na fungující systém: a) opravení metodologických chyb, b) dobrou propagaci a c) přehledné zveřejnění výsledků. Senát vyzval proděkana Jiráka, do jehož agendy hodnocení spadá, aby udělal v této věci maximum. (Pokračování textu…)

Zpětná vazba – co to sakra je?!

Zavedení nového systému pro hodnocení výuky v Informačním systému mně opět připomnělo, že lze v českém vysokém školství dělat kromě drobných krůčků vpřed i zbytečné kroky vzad. (Pokračování textu…)

Hodnocení kurzů z letního semestru je v plném proudu

TajemníkModul Anketa v informačním systému Tajemník nabízí studentům možnost hodnotit kurzy. Proděkan Jirák doufá v třetinovou účast. (Pokračování textu…)

Výsledky hodnocení kurzů za letní semestr zveřejněny

hodnocení kurzů IS

V prosincovém Sociálu jsme se zaměřili kromě jiného i na hodnocení kurzů. Ačkoli v článku uvádíme, že výsledky hodnocení kurzů nejsou zveřejněny, krátce po uzávěrce časopisu byly výsledky v Informačním systému za letní semestr opožděně zpřístupněny. Přinášíme krátký návod, jak na to.
(Pokračování textu…)

Hodnocení kurzů – novinky, vývoj a budoucnost

hodnocení kurzů IS

V letním semestru 2006 proběhlo hodnocení kurzů na FSV ve speciálním režimu – v rámci přípravy na přechod na nový systém organizovaný děkanátem byly ISS a IMS zpracovány starým systémem PePo (PEdagogův Pomocník) a ostatní instituty zkušebně systémem novým (přes systém tajemník). Tento článek popisuje novinky v (starém) systému hodnocení a také předpovídá, co se bude dít v dalších semestrech.
(Pokračování textu…)

Hodnocení kurzů proběhne přes internet

hodnocení kurzů IS

Po roční pauze mají studenti opět možnost hodnotit kvalitu předmětů a učitelů. Na klasické papírové dotazníky ale zapomeňte. Fakulta po přechodu na nový informační systém zásadně změnila formu hodnocení kurzů. Napříště by už mělo probíhat pouze elektronicky.
(Pokračování textu…)

Ekonomové sami ohodnotili své vyučující

Na konci zimního semestru 2006 se nekonala rozsáhlá anketa hodnocení kurzů. Proděkan pro studium Jirák to odůvodnil tím, že vedení fakulty chystá modernizaci celého systému, která by ale měl být znovu spuštěn nejdříve na konci tohoto semestru. Jelikož však je mezi studenty velká poptávka po vyslovení názoru na pedagogy a kurzy, uspořádali jsme malou anketu mezi studenty druhého ročníku.
(Pokračování textu…)

Hodnocení kurzů v novém kabátě

Řadu studentů v závěru zimního semestru zaskočila absence dotazníků, ve kterých by hodnotili navštěvované kurzy. Znamená to konec evaluací? Podle proděkana pro studijní záležitosti Jana Jiráka nikoli.
(Pokračování textu…)

Studentské hodnocení jako pomsta učitelům? Mýtus!

Jako téma bakalářské práce si Michal Osuský vybral evaluace kurzů na vysokých školách. FSV jím navržený systém skutečně začala používat. A brzy k ní možná přibudou další. Sešli jsme se o jednom nepřívětivém podzimním odpoledni. Hodinka strávená v jeho společnosti byla více než příjemná. Přestože jsme mluvili o „závažných věcech“, odpovídal na otázky upřímně a s lehkostí.
(Pokračování textu…)