Téma uvod-do-ekonomie

Půlpán neekonomům vyhovuje!

Časopis Sociál stačil od začátku akademického roku vyjít pouze dvakrát, ale už napáchal tolik škody, až je to zarážející. O reklamě na komunisty, která vyšla v říjnovém čísle a která musela každého soudného člověka urazit, se rozepisovat nehodlám. Článek, který však opět rozvířil vody FSV, vyšel v čísle následujícím a jmenoval se „Úvod do ekonomie: Z bláta do louže?“.
(Pokračování textu…)

Chci na problémy upozorňovat, ne je vyvolávat!

Úvod do ekonomie byl a zůstává kontroverzním tématem, protože o jeho náplni a provedení panují mezi studenty i pedagogy dosti rozdílné představy. Z tohoto důvodu jsem původně neměl v úmyslu se mu věnovat. Sílící počet negativních ohlasů od studentů, který jsem zaregistroval krátce před uzávěrkou minulého čísla, mě překvapil.
(Pokračování textu…)

Úvod do ekonomie: Z bláta do louže?

Úvod do ekonomieJe podzim roku 2005 a v napůl zaplněné velké jinonické aule je naprosté ticho. Právě probíhá přednáška z úvodu do ekonomie pro neekonomy. Profesor Hlaváček na grafu vysvětluje leontiefskou technologii, krajní to případy izokvant produkční funkce z pohledu substituovatelnosti vstupů, kdy je nutné vstupy zvyšovat proporcionálně, protože jejich substituovatelnost je nulová.
(Pokračování textu…)

Líní studenti a Úvod do ekonomie

Úvod do ekonomie

Úvod do ekonomie je příliš těžký, výuka předmětu příliš matematizovaná, vyučující nedostatečně komunikativní. Tyto a další stížnosti se na hlavu profesora Jiřího Hlaváčka a jeho předmětu snesly ze strany neekonomů, většinou dobře organizovaných studentů IMS. K nim následně přidalo i vedení IMS reprezentované doc. Vykoukalem. V Sociálu pak štít odporu pozvedl Lukáš Kovanda a ekonomii v podání prof. Hlaváčka nazval hrou čísel, integrálů, rovnic a křivek.
(Pokračování textu…)

Nevnucujme své obory ostatním

Je naprosto samozřejmé a legitimní, že někteří zástupci ekonomie svůj obor hájí včetně diskutovaného Úvodu do ekonomie. Otázkou však zůstává způsob této obhajoby. Nechme stranou agresivní a útočný tón této „obrany útokem“ s výrazy typu „líní studenti“, „nedostatek inteligence“ apod. Závažnější je její meritorní rovina.
(Pokračování textu…)

Výměna Hlaváčka byla racionální

Komentář současných a bývalých studentů IES o lenosti kritiků Úvodu do ekonomie v podání prof. Hlaváčka ničím nepřekvapil. Rozepře na toto téma zní např. na webu Sociála již od loňského léta. Nerad bych se znovu vracel k tomu, co už bylo tisíckrát řečeno, protože mě tato nekonečná diskuze už nudí. Na jednu připomínku bych ale rád odpověděl.
(Pokračování textu…)

Hlaváček končí v Úvodu do ekonomie

Úvod do ekonomie

Celofakultně povinný Úvod do ekonomie bude mít od příštího akademického roku novou podobu. Po opakovaných stížnostech studentů na výklad profesora Jiřího Hlaváčka, rozhodl ředitel IES Michal Mejstřík o změně přednášejícího i způsobu výuky. Od října za Úvod ponese zodpovědnost Karel Půlpán. „Docent Půlpán nejlépe vyhovuje nematematicky orientovaným studentům. Jeho přednášky jsou dobře vnímány i studenty našeho institutu,“ říká šéf IES Mejstřík.
(Pokračování textu…)

Půlpán: kurz by měl učit dynamický šoumen

Karel Půlpán

Váš předchůdce, profesor Hlaváček, odchází od Úvodu do ekonomie po stížnostech studentů. Výuka byla prý příliš matematická a nesrozumitelná pro studenty neekonomy. Vaše zadání zní: používat pokud možno co nejméně matematiky. Je ale vůbec možné přednášet ekonomii bez vzorců, funkcí a grafů?
(Pokračování textu…)

Úvod do ekonomie? Humanističtěji!

„Vezmete druhou derivaci kvazikonkávní funkce a…,“ vychrlil na nás kdysi Jiří Hlaváček v předmětu, jenž měl být „Úvodem do ekonomie“. Pan Hlaváček chrlí v tomto stylu dodnes. A dokonce i v případech, kdy hovoří k budoucím neekonomům.
(Pokračování textu…)