Otázky na Václava Moravce

Václava Moravce zná každý jako moderátora televizního diskusního pořadu, nesoucího jeho jméno. Méně známé už je, že Václav Moravec přednáší budoucím novinářům na Fakultě sociálních věd. Navíc byl loni znovu zvolen do jejího akademického senátu. Sešli jsme se na Kavčích horách. Během rozhovoru pečlivě naslouchá každé otázce, reaguje pohotově a zároveň s rozmyslem. Hodně přitom gestikuluje.

Byl jste jako student spíše studijní typ, nebo takový ten pařan, trávící spoustu času v hospodě?
Ne, pařan jsem nebyl. Když jsem studoval, což bylo v letech 1992-1999, měli jsme poměrně výjimečnou možnost nastoupit do médií, která procházela transformací. Většina lidí, kteří pracovali jako novináři před rokem 1989, odešla a žurnalistika na FSV se stala jakousi náborovou školou. Z našeho ročníku asi polovina lidí školu nedokončila a šla rovnou pracovat. Ta druhá polovina si z téhož důvodu studia protahovala. Na nějakou soudržnost nezbýval čas. Nescházíme se, bohužel, jako ročník ani dnes.

Vybavilo Vás studium žurnalistiky znalostmi opravdu použitelnými pro praxi, nebo jste se všechno naučil až při vlastní práci v médiích?
Mrzí mne, že část studentů našeho oboru se vyjadřuje hanlivě o svém studiu a o fakultě. Vím také, že totéž říkají studenti i o právnické fakultě či o VŠE. Pak si, logicky, může každý položit otázku: proč studuji „nejtěžší gympl v Praze“ a nejdu raději na jadernou fyziku? Myslím, že když někdo fakultu pomlouvá, pomlouvá i sám sebe. Nemusí ji přece studovat, pokud mu připadá tak špatná. Na FSV už za mých studií existovalo mnoho předmětů i pedagogů, kteří, když jste na jejich přednášky chodil, vám dali skvělé základy humanitních věd.

Navíc, protože jsme studovali krátce po roce 1989, jsme měli předměty praktické žurnalistiky v rámci Centra nezávislé žurnalistiky, které tady, tuším, založila Mezinárodní asociace novinářů ve spolupráci s Kolumbijskou univerzitou. Lidé z Kolumbijské univerzity, američtí novináři, britští novináři z BBC, tehdy jezdili pomáhat do zemí střední a východní Evropy učit novinařinu. Takže si rozhodně nemohu stěžovat na špatnou výuku.

Ptám se proto, že řada lidí z ostatních institutů FSV, zejména toho ekonomického, se občas nechá slyšet, že žurnalistika na univerzitu nepatří…
Mohl bych ekonomům kontrovat: proč se tedy studuje ekonomie na FSV, když existuje Vysoká škola ekonomická? Když se podíváte do učebnic a přehledů sociologie, třeba do Giddense, médiím a jejich roli je věnována poměrně velká pozornost. Mýlí se Giddens, když média zařazuje do sociologie a věnuje jim jednu kapitolu? Myslím, že nemýlí. Média a novináři hrají zásadní roli ve společnosti, patří do veřejného prostoru, o kterém píše Habermas ve Strukturální přeměně veřejnosti.

Osobně se snažím mít před každým oborem trochu pokory a ne šmahem říkat, že nepatří na univerzitu a na FSV. Naše fakulta je mnohaoborová a ukazuje široký záběr společenských věd a žurnalistika a mediální studia mezi ně patří.

Můžu mít sice jisté pochybnosti, zda by nestálo za to, žurnalistiku a mediální studia ještě více provázat s ostatními obory, zda má mít novinář vzdělání pouze z oblasti žurnalistiky a mediálních studií, anebo zda jít stejnou cestou jako například na Masarykově univerzitě v Brně, kde studium žurnalistiky je dvouoborové.

Máte poměrně prestižní a asi i zajímavě ohodnocené místo novináře. Určitě stále dostáváte řadu nabídek. Přesto jste se vydal také na akademickou dráhu…
Mám rád lidi, kteří byli a jsou mými učiteli, kteří měli po roce 1989 nelehkou práci obsah oboru transformovat na obor žurnalistiky a mediálních studií. Chci pokračovat v tom, co se mi na fakultě líbilo a přispívat i k teoretickému vzdělávání novinářů. Navíc jsem v dětství chtěl být učitelem, kdybych nestudoval žurnalistiku, byla by mou druhou volbou asi pedagogická fakulta. A tak jsem rád, že na naší fakultě mohu působit jako asistent.

Kladete politikům často velmi nepříjemné otázky. Zaskočí Vás někdy nějakým dotazem studenti?
Studenti kladou často nepříjemné otázky. Jsem za ně rád, nutí mě přemýšlet. Dialog a kritické myšlení je to, co mám na akademické půdě nejraději. Samozřejmě, když mě studenti dostanou do úzkých, propadám vnitřní panice a říkám si, teď jsem na rozpacích, protože nevím…

Když jsem například otevíral předmět Rozhlasové vysílání ve světě, říkal jsem, probereme ty a ty státy a ptal jsem se přátelsky, co by chtěli slyšet studenti. Odpověděli, že je zajímá rozhlasové vysílání v Africe. Musel jsem říci, že to nejprve nastuduji a pak dám vědět.

Někdy to jsou od nich samozřejmě přátelské špílce, jindy to bývají otázky, které mi ukáží: to je zajímavý úhel pohledu, nad tím mě ani nenapadlo přemýšlet. Nebojím se přiznat, že něco nevím. Suma informací, kterou na přednášku máte připravenu, je omezená.

Borka hodnotit nechci

Přednášíte mj. novinářskou etiku. Zkuste říct základní principy, kterými se novinář musí podle vás řídit.
V etice jde především o hodnoty a dialog o nich. Se studenty se bavíme o šesti až osmi problematických oblastech, které se v práci novináře objevují a které jsou popsány v teoretické literatuře zabývající se novinářskou etikou.

Problémem u žurnalistiky, ale například i u medicíny je, že etika je považována za předmět na okraji. V medicíně jde o záležitost života a smrti, proto se v ní jeví etika logicky důležitější než u novinářů, kde jakoby o nic nejde. Hlavní pojmy, o nichž se se studenty bavíme, jsou plagiátorství, narušování soukromí, braní úplatků, osobní účast novináře na zprávě či střet zájmů. Snažím se jim teorii přibližovat na příkladech od nás i ze světa a hlavně o tom diskutovat.

Daří se českým novinářům dodržovat etické zásady, o kterých jste hovořil?
Je obtížné zobecňovat. Stále jsme ještě v batolecím věku novodobé české žurnalistiky. Etika je zatím na okraji zájmu, by? existují zajímavé příklady z praxe. To, že Česká televize, Český rozhlas a jednotlivé redakce přijmou etický kodex, kde pojmou několik zásad v jakémsi textu, je pouze první krok.

Dokonce si myslím, že když etická pravidla nebudou psaná, ale bude se o nich v redakcích diskutovat při reflexi konkrétní práce, bude to mít větší efekt, než nějaký sepsaný kodex – cár papíru, který se nedodržuje. Další věcí je diskuze o hodnotách a etických problémech společnosti jako celku. Není možné práci novináře vyjímat ze společnosti, novináři jsou její součástí.


foto: Anna Krýslová

Česká televize nedávno odvolala moderátora Událostí a komentářů Davida Borka za údajně „nepřipravený a nezvládnutý“ rozhovor s Jiřím Paroubkem. Váš student, vedoucí rubriky Média v Lidových novinách Ondřej Aust na to reagoval slovy „Ne každý, kdo si hraje na Václava Moravce, je Václav Moravec.“ Udělal podle Vás Borek chybu?
Jsem ve střetu zájmů, nemohu a nechci hodnotit Davida Borka. Ondřeji Austovi jsem „vyčinil“, protože jeho příměr byl neš?astný, protože mě tím vtáhl do diskuze a srovnávání Borka s Moravcem… Argumentace ve zmíněné diskuzi se mi nelíbila, proto jsem si řekl, že do ní vstupovat nebudu. Ani mi nepřísluší kolegu Borka hodnotit. Řeknu jen tolik, že se osobně snažím vyvarovat tomu, kdy je i má míra skákání do řeči kontraproduktivní. Když moderátor skáče respondentovi do řeči příliš, nemusí to ještě znamenat, že jde o tvrdý a zdrcující rozhovor.

Něco podobného se stalo i Aleši Cibulkovi, když Yvonne Přenosilová přirovnala v jeho pořadu Jiřího Paroubka k Mussolinimu…
Víte, v čem je problém? V interpretační rovině problému. Interpretace médií zní: Cibulka byl vyhozen, protože nezvládl rozhovor s Yvonne Přenosilovou, která urážela Paroubka. Jiří Paroubek tím, jak se chová k médiím, jak je nálepkuje, uráží, jak dehonestuje novináře, vyeskaloval vztah mezi sebou a většinovou novinářskou entitou. Takže když nějaký novinář pochybí ve vztahu k Paroubkovi a je za to vedením média pokárán, hodnotí se to jako devótnost média a jeho vedení vůči Paroubkovi.

Způsob, jímž byla kauza Cibulka interpretována na stránkách médií, mi přišlo opravdu hodně zjednodušující. Když jsme tento problém se studenty rozebírali v předmětu Etika novinářské práce, kladli jsme si třeba také otázku: Je Aleš Cibulka bavič nebo novinář? To je jedna z rovin, kterou média při svém hodnocení opomíjela. Jestliže je to bavič, jestliže tančí s Vladimírem Hronem v jeho show, musím se ptát, proč mu Český rozhlas dal moderovat pořad, který vydává za publicistický?

Byl-li to zábavný pořad, mohla si Yvonne Přenosilová dovolit říci leccos a Cibulka neměl být stažen. Ale byl-li to publicistický pořad, měla být podrobena kritickým otázkám, například: Když přirovnáváte premiéra k Mussolinimu, jaké vlastnosti je spojují? Je to třeba okleš?ování nějakých demokratických institucí?

Ekonomové své převahy umí využívat

Jste členem akademického senátu FSV. Je to jakási kompenzace za distanc od politiky celostátní?
Ne, kompenzace to pro rozhodně mě není. Zajímá mě, jak fakulta funguje, jak je organizována. Díky akademickému senátu se dostanu k mnoha problémům, které se týkají fakulty jako celku a je to inspirativní.


Studenti mě čas od času dostanou do úzkých, říká Moravec o svém působení za katedrou
foto: Anna Krýslová

Občas mě mrzí, když jednáme o některých věcech, že se je nedaří uspíšit. Například o insigniích, se diskutovalo, už když jsem byl zvolen do senátu poprvé a stále se to jakoby odsouvá. Vím, že to je zásadní věc, která je na desetiletí, ne-li na staletí budoucí existence fakulty, takže není zapotřebí to uspěchat. Na druhé straně mi téma insignií připomíná potápníka, který se někdy vynoří a pak se zase potopí.

Podle zápisů z roku 2005 jste stíhal jen každé druhé zasedání senátu. Přesto jste se znovu stal senátorem, dokonce jste měl nejvíce voličů…
Samozřejmě, že mě omluvené absence mrzí. V loňském roce souvisely i s existenčními problémy české redakce BBC, kde jsem působil. Vnímal jsem to tehdy jako dluh, dokonce jsem přemýšlel nad tím, zda nesložit mandát. Teď jsem, myslím, jedním z nejčastějších účastníků. Pokud byste dělal absenci i jiných kolegů, zjistil byste, že pro pedagogy platí, že mívají horší docházku než studenti, což někdy není dobré. Myslím ale, že pedagogové to mají složitější i kvůli dalším povinnostem, když jsou například členy různých redakčních rad či různých odborných komisí a spolků, což neberte jako moji hlavní výmluvu.

Ať studenti zhodnotí, až budou znovu volby, zda práci v senátu zanedbávám. Osobně si myslím, že nezanedbávám. Snažím se být platným a připraveným účastníkem jednání akademického senátu.

Většinu AS tvoří, alespoň co se studentské komory týká, ekonomové a žurnalisti. Myslíte si, že fungují jako jedna páka? Nepřicházejí ostatní instituty zkrátka?
Nemyslím si, že by tyto dva nejsilnější obory z hlediska zastoupení v senátu fungovaly jako monolit. Naopak. Ekonomové své převahy umí velmi dobře využívat. Když se například jedná o počítačích, prosazovali třeba, že nejdříve se musí vybavit budova ekonomů v Opletalově ulici a teprve pak Jinonice, za což je ale nekritizuji, je to legitimní.

Překvapuje mě jedna věc: menší zájem lidí z dalších oborů o senát, například politologů. Politologové, ježkovy oči, kdo jiný by měl mít zájem participovat na nějakých rozhodovacích mechanismech než právě oni. Vůbec, to nízké zastoupení Jinonic je překvapivé. Neschopnost mobilizovat studenty a pedagogy na IMS, IPS a ISS je smutná nejvíc pro tyto instituty samotné. Naštěstí dokumenty fakulty obsahují klauzuli, že každý institut musí být zastoupen v senátu alespoň jedním studentem či pedagogem. Jinak by tam zřejmě některé obory nebyly zastoupeny vůbec. Myslím, že ekonomové a žurnalisti zachraňují pravidelně platnost voleb do akademického senátu.

Napadlo Vás někdy, že by Vás studenti pozvali jako akademického senátora do diskusního pořadu o „politice“ na FSV? Bál byste se přijít?
Nebál. Když budou studenti chtít, nebudu se tomu bránit. Naopak, uvítám každou příležitost, povídat si o fakultě a jejích problémech.

PhDr. Václav Moravec

Vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, kde získal i titul PhDr. a v současnosti dokončuje disertaci. Od svých gymnaziálních let pracuje médiích, proslul zejména jako moderátor Press Clubu Frekvence 1, Interview BBC a Otázek Václava Moravce – nejsledovanějšího diskusního pořadu v ČR. Působí také jako odborný asistent na IKSŽ se zaměřením na mediální právo, etiku a rozhlasovou tvorbu.

12 359 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (10 hlasujících, průměrné hodnocení: 4,90 z max. 5)
Loading...

Související články:

18 komentářů: “Otázky na Václava Moravce”

 1. Miloslav Dunda napsal:

  Pane Moravec, každý politik dnes říká, že nebude na důchody. Neslyšel jsem, ale politika, který by řekl, že nebude na senát, na zbytěčně vysoký počet poslanců nebo na cestovní náhrady poslanců bez vykázání cest, když si za ně stejně kupují byty. Já jsem státní dluh nezpůsobil a když já budu šetřit, tak se stejně nic nezmění. Musejí páni politici být také malinko zodpovědní za své činy. V republice rozprodali co se dalo a stejně peníze scházejí. Tak se domnívám, že je asi roozkradli nebo co.

 2. Na mou otázku jestli poslanec podpoří změnu zákona o alkoholu a drogách o kterém pojednává petice ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ odpověděl. cituji
  „Rozumím Vašemu rozpoložení, ale jsem přesvědčen, že netřeba posílát všem další a další e-maily. Jde o to, aby se tím zabývali ti, kterým to přísluší, a ne všech 281 zákonodárců.“

  Jak my prostý lid můžeme vědět, kdo je kompetentní k tomu aby se tím zabýval ? A když je někdo kdo je kompetentní, tak proč se s tím již nezabývá ? Přeci tento problém s alkoholem teď už s drogami a kouzelnou větou „ osoba má blízká“ je tu několik let, několik vlád a stále s tím nikdo nic nedělá.

  Moje otázka je jednoduchá ptám se PROČ ?

  Takže jim ty emaily budeme posílat tak dlouho dokud to někdo z nich nepochopí, že to je velký problém a je potřeba ho rychle řešit.

  S pozdravem Josef Voborník

 3. Pane Moravče.Myslíte si,že v dnešní České republice,může přežít těžce pracující dělník s platem 15 000 Czk čistého?/Při denním pobytu v nemocnici poplatek 100 Czk- a 2měsíčním pobytu???První 4 dny zdarma doma,pak platí zaměstnavatel 14 dní 40% platu???Schválené vyšší daně!!!Ale pouze pro poctivě pracující !!!Kolik na daních odvádějí Cigáni,Romové a další nepřispůsobiví OBČANÉ ??? ivo89@seznam.cz

 4. Dobrý den ,včera mi naštval článek na internetu ,že pan poslanec Pekárek bude brát poslanecký plat i když půjde sedět ,že jinak to nebude i když se změní zákon co bylo už jednou schváleno nemůže se to zrušit.Já jsem invalidní od 8 měsíců života (dětskou obrnu)a mám to trvale a ted mi přišel dopis že v roce 2015 budu muset na posudkovou ,tak se ptám sama sebe jak mohou neco zrušit kdy jeto trvale a už mám pomalu 70 na krku na každého jiný metr.Chtěla jsem Vás poprosit až tam budete mít minist.pani Múlerovou aby jste se jí na to zeptal ,pan Drábek zanechal tisíce chyb za sebou a šikanu pro nás nemocné moc děkuji Vrbovská

 5. Černý napsal:

  Ale mnohem zajímavější je propočet příspěvků na obnovitelné zdroje (zkusil jsem udělat jednoduchý propočet přes „kupecké počty“) – možná, že by stálo za to poslat panu Moravcovi do jeho OTÁZEK – ale nevím, zda by našel odvahu se zeptat – ono totiž:

  – V celé ČR je spotřeba elektřiny za rok cca 70 terawathodin = 70 milard kWh

  – Podle faktury (jedno zda občan, průmysl, zemědělec, …) je příspěvek na obnovitelné zdroje 0,583 CZK/kWh

  – Tzn. – stát získá:

  o ze spotřeby cca 41 milard CZK/rok

  o ze srážkové daně solárníků dalších cca 7 milard CZK/rok

  – ale na podporu do instalovaných výkonů (cca 2 GW) obnovitelných zdrojů fotovoltaiky, které vyrobí cca 2 terawathodiny (=2 miliardy kwh) za rok, potřebuje stát (při průměrné podpoře 1 kWh = 11,- CZK) „pouhých“ 22 miliard CZK/rok

  Tak kde je těch 26 miliard ??? A to podle p. Nečase ještě „prý“ musí z rozpočtu dodat dalších 7 miliard !!!???

  Jestli oni neudělali někde soudruzi z NDR chybu !!!

  Jestli ono není všechno ale zase nějak úplně jinak ???? …. Ale jak???

  Zdarec

 6. Ludmila Začalová - 1935 napsal:

  Vážený pane doktore,
  využila jsem propagované „internetové jazykové příručky“,abych si zjistila, jestli existuje slovo „nekvalita“, kterého tak často užívá Petr Bendl, a které mi doslova trhá uši.
  Ověřila jsem si, že toto slovo neexistuje. Patrně tedy existuje jen kvalita, a to buď dobrá, průměrná či špatná.
  Proto mě dnes překvapilo, že tento novotvar používáte v dnešních Otázkách i vy a je dokonce v titulku. Jaksi mě to mrzí, protože vy vynikáte nejen znalostmi, ale i dobrou češtinou.
  9. 2. 2014

 7. Kvasničková napsal:

  Vážený pane doktore, ještě jsem se nikdy na nikoho neobrátila s žádostí o vysvětlení.Moje dcera pracovala v několika profesích a její poslední, resp.předposlední zaměstnání byl profesionální řidič kamionu. Byla to velmi těžká práce ale relativně dobře zaplacená. Protože se sama starala o syna, přestala jsem chodit do práce abych jí pomohla se starostí o něj. Odjížděla totiž na 14 dnů (někdy i více) a doma byla, pokud nebylo třeba rychle dojet do některé evropské země, asi týden.Myslím, že prokázala, že se dokáže postarat o syna a o sebe. V té době si musela koupit auto, protože firma byla v Praze a při odjezdech v noci se neměla jak do Prahy dostat Asi po 5letech ukončila zaměstnání,vzhledem k horšícímu se zdraví.Dnes je jí 40 už téměř rok nemá práci. Nemůže si požádat o sociální podporu, protože jí bude doporučeno, aby prodala auto, počítač, televizi a přestěhovala se garsonky. Myslím, že si peníze a na ostatní požitky poctivě vydělala. Proč má proto, že ji nevzali ani jako uklizečku (je vyučená a středoškolačka) přijít o všechno co jí stálo tolik úsilí. V současné době žije z úspor a je ve špatném psychickém stavu. Jako máma jsem velmi smutná, ale nedokážu ji pomoci. Děkuji, že jste to přečetl do konce. Zdraví Marie K.

 8. Antonín Zátopek napsal:

  Dobrý den pane Moravec.
  Poslouchal jsem vystoupení pana Daniela Kurucze z ČD. Navalo se mi, když jsem poslouchal onoho řečníka, který ve svém projevu hodně éčkoval. Éčkoval Remek a už se to odnaučil. Divím se tomu, že na vysokých školách nevyžadují etiku projevu. Je to hanba, hlavně vysokých škol a dále médií, kteří na tuto věc neraagují.Když poslouchám zprávy ČT, kde redaktoři hodně éčkují, tak mi vstávají hlasy. Možná, že jsou to ještě pozůstatky KSČ, která vyžadovala jen poslušnost a práci (úderníky). Etika jím byla vzdálená. Budu se muset zeptat pana Cibulky, co znamená slovo „nicméně“, v žádném slovníku jsem to nenašel. Doufám, že situace se zlepší. Myslím si, že éčka v potravinách a ve slovních projevech jsou stejně jedovaté.
  Pěkný den Vám přeje Zátopek.

 9. Lubomír Hnát napsal:

  Vy jste pane Moravec dokonalý politický manipulátor. Když si pozvete tajemníka Prouzu, tak už mu nevyberete opozici, už mu jenom nahráváte na ruku. Bavíte se o plynu. To už se ho nějak zapomenete zeptet, za kolik je ten plyn co ho dovážíme z Norska, a co že to bude stát to severojižní plynové propojení. Však on to někdo zaplatí, že? A ty Prouzovy výlevy, jako že Řecko musí a jestli ne, tak běda, nad tím by jsme se měli alespoň pozastavit.
  Vy zřejmě máte nad sebou velmi silnou lobistickou ruku. Doufám, že už Vám to dlouho nevydrží.

 10. Sváťa napsal:

  Vážený pane.
  Rád sleduji Váš pořad „Otázky…“ Dnes na téma telefonování za volantem. Jako pilot Vás chci ujistit, že radiokomunikace za letu je alfou omegou bezpečnosti letového provozu, a to, že policista přirovnává komunikaci za volantem k alkoholovému opojení je přirovnání naprosto zcestné. U auta máte pod spodní částí zadního těla silnici. Rád Vás a toho pána od policie vezmu do vzduchu a situaci předvedu názorně. Pak třeba přestane balamutit daňové poplatníky. Komunikace musí probíhat i na finále při rychlosti např.200 km / hod.
  S pozdravem Sváťa.

 11. Jindra napsal:

  Zdravím Vás pane Moravče.
  Jste sympatický a chytrý člověk.Psalo se o Vás, že jste coby politický diskutér „nebojsa“. Vyjádřete se prosím k této zprávě a nějakého zodpovědného politika vyzpovídejte (ikdyž u nás vyjádření „zodpovědný politik“ je nesmysl), bez vytáček a podlízání :
  UPRCHLÍCI :
  Jejich sen se rozpadl…. Nikdo je tu nechce, vyhání je z jednoho státu EU do druhého, hladoví a frustrovaní se potulují krajem a snaží se ,,obstarat si “ halal jídlo. Pro zatím o islámu nepoučené čtenáře…halal je ,,nábožensky čisté“ jídlo….získává se podřezáním zvířat. Co od takových lidí můžeme jiného čekat. A až frustrace dostoupí vrcholu….ani nechci pomyslet.
  …..a v Bílém domě si zatím mnou ruce jak s tou konkurenční EU pěkně „vydupali“( a ani je to moc nestálo).
  Lidéřovice, Dačicko, 15. 7. 2015. Skupina arabských „uprchlíků“ bezdůvodně
  podřezalo veškerá hospodářská zvířata u našeho souseda, drobného zemědělce.
  Přežil pouze kůň, který byl bezpečně zavřený. Po policejní akci s termovizí jich bylo deset pochytáno, dalších cca 80 bylo dopadeno v okolí Starého města pod Landštejnem. Tam dokonce zabrali obydlený dům.
  Sdělovací prostředky o tom samozřejmě mlčí. Prosím sdílejte, šiřte.
  Hana Bočková, Lidéřovice
  Velice se budu těšit na to komedii, pokud se tím uráčíte zabývat a odhalit „PRAVDU“ !!!! S pozdravem Jindra

 12. Sládek napsal:

  Zdravím pane Moravče,je mi už 80 let a vadí mi stálé rozpravy na téma lékařů a sestřiček, že je jich nedostatek a že odcházejí do ciziny. Myslím si ,že toto se dá bez problému napravit. Všichni vystudovali za peníze nás všech a tak by taky měli nám to vrátit. Proč nemuže vyjít nařízení , že po dobu 5 let po škole , musí pracovat v našem zdravotnictví a když chtějí odejít do Německa či jinám, musí státu vrátit náklady na studie.Jednoduché!! Děkuji Sládek

 13. Jirka napsal:

  Vážený pane,po nedělní partii jste u mne klesl na minimum.Chováte se doslova jako nevychovaný fracek,skáčete do řeči a přitom p.Babišovi nesaháte ani po kotníky.Mějte se jak chcete,u mne jste skončil.

 14. Hana Jochmannová napsal:

  Vážený pane Moravče, dnes jsem zase obdivovala Vaši trpělivost s Babišem . Prosím Vás, už ho raději do svého pořadu nezvěte, je to pořád ta stejná písnička, co on ze sebe dokáže vyprodukovat , už jsme to slyšeli stokrát, „za všecko může Kalousek!“ nic dalšího od něho již neuslyšíme.To je opravdu k nevydržení , jak on vůbec nic nechápe a nechce asi pochopit. Ale prachy uměl nashánět, to se musí uznat.Proto jsem ho pojmenovala GENIÁLNÍM IDIOTEM .

 15. Jaroslav napsal:

  Pane Moravče, čekal jsem,že dne 12.3.2017 nám osvětlíte, jak je to s proplácením VZP falešných rozborů krve /prováděny na jména údajně mrtvých lidí/. Jak je možné, že se toto děje? Co naše vláda? Co ministr zdravotnictví? Proboha už se vzchopme,vždyť tady mnoha lidem naši páni lékaři nedovolí různá vyšetření, protože prý nejsou na to peníze /osboní zkušenosti a to nejen u jednoho lékaře/, kde to jsme? Vždyť snad existují nějaké kontroly v pojišťovnách nebo snad ne? O těchto podvodných odběrech na mrtvé duše a jejích proplácení VZP byl článek na internetu a vy všichni mlčíte? Pane ministře zdravotnictví, co Vy na to? Stydím se za naši vládu, za naše pojišťovny, za naše kontrolní orgány. Je právě 12,11 hod v neděli dne 12.3.2017, zatím tento problém nebyl v úvodu Otázek VM uveden, tak předpokládám, že se o tomto podvádění v Otázkách VM mluvit nebude, proto v rozhořčení píšu už nyní, po 12 hod.J.

 16. Jiří napsal:

  Vážený pane Moravče,to co jste předvedl v dnešní polední diskusi -V Pravé Poledne ,tak to bylo vrchol Vaši nevychovanosti a drzosti !!!!Je nepsané pravidlo,že nikdy nekritizujeme toho,kdo není účastníkem pořadu a tudiž se nemůže bránit a reagovat.Toto jste vážně přehnal a můžete se za své chování a jednání stydět ,pokud víte co to vůbec znamená.Vaše chování a vystoupení v dnešním pořadu bylo zralé na to aby se tímto zabývala RTV.Děkuji za pochopení. J.

 17. jalůvka antonin napsal:

  Dobrý den,pane Moravče,to co jste řešil na veřejnoprávní televizi ve svém pořadu 19.3.2017 byla zase ostuda ČT.Co řešíte pana Babiše,to nemáte nic naléhavějšího? Mě jako důchodce zajímá rozkradený důchodový fond 330mld,který si ti gauneři počínaje Klausem beztrestně rozebrali.Doufám,že to plánujete řešit co nejdříve. Děkuji

 18. Dražice u Tábora 30.04.2017
  Zdravím. Dnes jsem poslouchal Otázky VM. Překvapilo mne že
  asi 40min.se hovořilo o Babišovi? To už se může v přítomnosti
  Hamáčka s ČSSD a pí.Němcové s ODS kritizovat(a to dost tvrdě)
  člověka, který není ve veřejnoprávní televizi přítomen????
  Tak nevím, které pol.straně jste povinováni.????
  Vždy jste takovýto postup tvrdě kritizovali!!!!
  Co se změnilo ???? Zdraví Zd.Prášek-Dražice u Tábora