Téma anketa

ANKETA: Dlouho očekávané zapisování do SISu je tady. Jak se vám se systémem pracovalo tentokrát?

Dlouho očekávané zapisování do SISu je tady. Jak se vám se systémem pracovalo tentokrát?

  • No jo, SIS, známe to... 🙂 (57%)
  • Bez problémů, mám zapsané vše, co jsem chtěl/a. (24%)
  • Bez problémů, ale nemohl/a jsem si zapsat vše, co jsem chtěl/a. (9%)
  • Hrůza, vůbec se v tom nevyznám! (7%)
  • Cože, ony už se zapisují předměty na LS? (3%)

počet hlasujících 58

Nahrávání ... Nahrávání ...
(Pokračování textu…)

ANKETA: Vládne na IPS teorie?

Petr Jüptner

Nemalá část studentů bakalářského stupně studia má skeptický postoj vůči tomu, zda-li je IPS dostatečně připravuje po stránce praktické. Vnímají totiž výuku na IPS jako příliš teoretickou a bez reflexe na současné dění.
A jak na to reagují pedagogové? Souhlasí s nimi, resp. myslí si, že by tohle mělo být součástí výuky, a nebo se domnívají, že by mělo být v zájmu studentů se o současné dění více zajímat (na vlastní pěst) – sledovat média a pohledy na současné dění z jiných stran a nevyžadovat to od vyučujících? Jaká je podle nich filosofie výuky na IPS? (Pokračování textu…)

Anketa: Jak se těšíte na zkouškové?


Jak se těšíte na zkouškové?

  • Už se nemůžu dočkat! (41%)
  • Strašně, zkouknu všechny seriály, které jsem během semestru nestihl/a (19%)
  • Moc ne, zase se budu muset učit (17%)
  • Co to je? (16%)
  • Docela ano, aspoň si zopakuji naučenou látku (7%)

počet hlasujících 58

Nahrávání ... Nahrávání ...

(Pokračování textu…)

Anketa: Co očekávají prváci od bakalářského studia na FSV?

Během prvních dnů nového akademického roku provedla redakce Sociálu anketu mezi deseti prváky. Ptali jsme se, proč se přihlásili právě na FSV a co od bakalářského studia vlastně očekávají.

<!–more–>

„Nabízí se zde lepší výuka než na VŠE a není to továrna. Líbí se mi, že je tu hodně výuky v angličtině. Nechtěla jsem na Matfyz, ale chtěla jsem výuku matiky na stejné úrovni.“
Hanka (IES)

„Získat co možná nejlepší ekonomické vzdělání, což IES v ČR nabízí. Zdokonalit co nejvíce angličtinu a prohloubit znalosti v němčině.“
Jegor Šindlauer (IES)

„Očekávám, že mě dokáže připravit na vysněné povolání zahraniční zpravodajky (v kombinaci s IKSŽ) a že tu získám solidní přehled o moderní světové historii, protože ta mě hodně zajímá.“
<strong>Adéla Denková (IMS) </strong>

„Zlepšení orientace v mezinárodním dění a základech humanitních věd, které by bylo přínosné pro můj budoucí profesní život, ale zároveň nezabředávalo pouze do teorie. Chtěla bych se také zdokonalit v používání jazyka na odborné úrovni.“
<strong>Pavlína Milionová (IMS) </strong>

„To, že se dozvím nové věci a více zabrouzdám do poznání 20. století, které mě baví asi ze všeho nejvíc. Vždy mě také lákaly jazyky, takže doufám, že je na IMS ještě vypiluju, abych si nedělal ostudu v zahraničí.“
<strong>Luděk Mohr (IMS) </strong>

„Levné pivo v bufetu a hodně nových kamarádů. Nic víc mě teď nenapadá, nechám se překvapit.“
<strong>Jakub (ISS)</strong>

„Že to bude lepší než na FHS.“
<strong>Tereza (ISS) </strong>

„Slyšela jsem, že VŠE je nic moc a že tam studuje masa lidí, kteří se navzájem vůbec neznají. Navíc o IES jsem se jako spousta z nás dozvěděla od rodičů. Ti mí se na svém třídním srazu dozvědeli od kamarádů-pedagogů z VŠE, že ti by své dítě na VŠE nedali. Ekonomie prý jedině na IES.“
<strong>Tereza (IES) </strong>

„Že mi pomůže zjistit, co bych chtěla v životě dál dělat, co by mě bavilo a co ne. Taky doufám, že budeme mít něco s filosofií.“
<strong>Monika (ISS) </strong>

„Další etapu života, že poznám nové lidi a tak. A že mě naučí používat cizí slova pro známé věci (směje se).“
<strong>Jakub (ISS)</strong>

Anketa: FSV očima prvaček

Co čekají čtyři prvačky z různých oborů od studia na FSV? Na co se těší a čeho se obávají? A jak trávily dosud nejdelší prázdniny?
(Pokračování textu…)

ANKETA: Co byste vzkázali novým studentům prvního ročníku?

Sedm významných osobností FSV radí novým studentům na co zaměřit svou pozornost i čeho se radši vyvarovat.
(Pokračování textu…)

Anketa: Jakými studenty byli naši učitelé?

Za dveřmi je Majáles, na kterém oslavíme své studentství. Jakými studenty byli však naši učitelé? Jak vzpomínají na svá studentská léta?
(Pokračování textu…)