Téma martin-gregor

Ředitel IES Martin Gregor: Studenti se mají věnovat svému studiu

Ještě před rozhovorem se Martina Gregora ptám, jestli se v lednu, kdy se ofciálně stane ředitelem IES, bude stěhovat do kanceláře Michala Mejsříka. „Popravdě se mi ta moje líbí víc, ale asi mi nic jiného nezbude.“ Stejně se nám ale nově jmenovaného ředitele ekonomů podařilo přesvědčit, aby si ředitelské křeslo alespoň na chvíli vyzkoušel. (Pokračování textu…)

Lobb(otom)ing pana Gregora

FSVPředvánoční číslo Sociálu nabídlo fanouškům ideologicky vázaných textů výtečné retro: rozhovor se zástupcem ředitele IES. Martin Gregor se rozpovídal v duchu argumentační logiky normalizačních výkladů všehomíra a uhnětl plastelínovou konstrukci, ve které „neopodstatněné obavy z toho, že by ekonomové na základě názvu začali utlačovat ostatní“ nedávají prostor pochybovat, zda institutu s necelou pětinou studentů skutečně jako jedinému přirozeně přísluší emancipace v názvu. (Pokračování textu…)

Předseda senátu: Gregor se zachoval jako nejzákeřnější bitkař

Několikaměsíční diskuse o přejmenování fakulty byla pro všechny zúčastněné vyčerpávajícím maratonem a konečné hlasování senátorů nevyhnutelně muselo skončit nespokojeností určité části akademické obce. Jakkoli byla diskuse místy i neplodná a vzájemná komunikace složitá, její průběh ukázal na celou řadu problémů v otázce PR, vztahů a komunikace mezi instituty a v neposlední řadě i samotného řízení fakulty a její identity.
(Pokračování textu…)

Martin Gregor: Ekonomové jsou příležitostí, ne hrozbou

Přejmenování„Zvítězily neopodstatněné obavy z toho, že by ekonomové na základě názvu začali utlačovat ostatní,“ vysvětluje Martin Gregor, co podle něj rozhodlo o odmítavém stanovisku senátu. „Do opakování tohoto projektu bych nedal ani joul energie, protože mě baví pracovat, ne lobbovat senátory. A to je to hlavní, co chybělo k úspěchu.“ (Pokračování textu…)

Martin Gregor: Chcete v Česku dělat kvalitně politologii? Dělejte ekonomii!

Martin Gregor má pověst buřiče, a to nejen na svém institutu, ale i v rámci celé fakulty. Loni psal v Sociálu o tom, že by marketingová komunikace a žurnalistika měly coby neuniverzitní obory „spáchat kolosální harakiri“. Proslul také svou kritikou Institutu politologických studií, do nějž se prý pustil i během svého projevu u promocí. Dělat s ním rozhovor tedy byla do jisté míry výzva. Jeho názory ve skutečnosti nejsou zdaleka tak černobílé, jak by se mohlo zdát…
(Pokračování textu…)

Martin Gregor: Pokrok navzdory

S Fakultou sociálních věd, konkrétně s IES a IPS, mám zkušenost trvající právě deset let. Za tu dobu jsem zaznamenal obrovský vývoj. Stačilo ale, abych nedávno detailně nahlédl do střev fakulty, a zjistil jsem, že velká část pokroku se odehrála spíše navzdory fakultě než jejím přičiněním.
(Pokračování textu…)