Historie

[metaslider id=Choose slideshow]Časopis Sociál vznikl z nadšení několika lidí na jaře 2004. Redakce, zformovaná kolem hlavního iniciátora a prvního šéfredaktora Martina Bendy, vydala nulté číslo v květnu 2004. Od října pak začal Sociál vycházet každý měsíc v období výuky.

Během dvou let se stal z časopisu respektovaný informační zdroj pro studenty, pedagogy i vedení fakulty. Často články z časopisu určovaly obsah jednání akademického senátu či samospráv. Důslednou medializací také pomáhaly s uskutečněním některých akcí, např. plesu k 15. výročí vzniku FSV nebo festivalu Pavlač.

V létě 2006 nastala změna ve vedení časopisu: novým šéfredaktorem se stal Martin Polívka, jeho zástupcem Mirek Kašpar. Během jejich ročního působení prošel časopis významnými změnami. Přibyly některé nové rubriky, rozšířil se podíl celofakultního zpravodajství a zavedeny byly pravidelné dvoustránkové rozhovory s významnými členy fakulty doplněné kvalitními fotkami.

Zvýšil se také počet členů redakce: během roku přišli noví schopní kolegové Martin Plesný, Veronika Jemelíková či nejnověji žurnalistka Petra Jurčeková. Od března 2007 přešel časopis na kvalitnější ofsetový tisk s plnobarevnou obálkou.

V září 2007 přebírá vedení časopisu ekonom Radovan Fišer, který za svou zástupkyni zvolil Týnu Paškovou. Pod jejich velením se redakce rozrostla o několik dalších členů průřezově ze všech institutů, mimo jiné se k Sociálu připojil i další šéfredaktor z IES Jakub „Zako“ Skála.

Ten vystřídal Radovana v následujícím akademickém roce a časopis úspěšně prokormidloval zimním i letním semestrem. Redakční tým se Zakem v čele zvládl připravit FSV INTRO – první informační brožuru pro prváky, zorganizovat výstavu k pátému výročí Sociálu a po dvouleté odmlce znovu vyrukovat se speciálním číslem k přijímačkám.

Své místo postoupil na akademický rok 2009/10 dosavadní redaktorce Hedě Čepelové, studentce sociologie a mediálních studií. Ta tak prolomí nejen tradici šéfredaktorů mužského pohlaví, ale časopis povede i jako první z ISS (potažmo z IKSŽ).

Víte, že…

  • dosud vyšlo už 32 čísel časopisu, z toho 3 mimořádná čísla s tipy pro uchazeče o studium?
  • aktuální měsíční náklad je 500 kusů, ale čtenost je zhruba trojnásobná (tzn. časopis čte nejméně 1/3 celé akademické obce FSV)?
  • celkové náklady na jedno číslo jsou 34 Kč, nízkou prodejní cenu 20 Kč je možné udržet pouze dofinancováním z reklamy?
  • časopis je nyní zcela nezávislý na penězích od fakulty a univerzity?

Sociálník