Ať se tedy fakulta přejmenuje

Miloslav PetrusekSpolu s Magnificenencí Radimem Paloušem a zesnulým prvním děkanem naší fakulty docentem Suchým patřím jistě k otcům zakladatelům a ti, jak známo, bývají urputně staromilečtí. Nepatřím ke staromilcům a argumentaci, kterou předkládá prof. Mejstřík pokládám – světe div se – za navýsost zdůvodněnou.

  1. Máme (v našich podmínkách) opravdu excelentní výuku ekonomie nesrovnatelnou s jinými fakultami,
  2. změna názvu neznamená změnu struktury fakulty, toliko odkaz na to, že ekonomie ve skladbě fakulty hraje roli významnou a nepřehlédnutelnou (a s jinými fakultami vpravdě dominentnější) a
  3. onen „paretovský argument“, že změna neškodí, spíše prospívá, opravdu platí.

Jakkoliv podivně to zní, jsem – mám-li být na co – hrdý na to, že se mi podařilo strukturovat Fakultu sociálních věd tak, že v ní dnes již mají mimořádně solidní zastoupení obory nestandardní – mezinárodní teritorioriální studia (ať už se dnes jmenují jakkoliv), ekonomie a mediální stduia (i v tom jsme byli přece první v republice). Proč tedy nepřiznat i v názvu fakulty, že jsme fakultou ekonomických a sociálních studií (či věd?), arciže s tím, že nebudeme měnit skladbu studijních programů a proporci výuky. Komu čest, tomu čest a komu dobré jméno, budiž mu přiznáno.

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek
emeritní děkan FSV a prorektor UK

3 012 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (8 hlasujících, průměrné hodnocení: 5,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

2 komentáře: “Ať se tedy fakulta přejmenuje”

  1. Martin B napsal:

    Poprvé s panem profesorem v něčem zásadně nesouhlasím….

  2. Božena Bobková napsal:

    Měla jsem tu čest, že jsem byla studentkou pana profesora, nevýslovně si ho vážím a tímto svým názorem, plným nadhledu, který snad všem mimoIES členům AS chybí, u mě ještě stoupl na ceně..