Téma volba-dekana

Jakub Končelík do čela FSV: 18 z 20 hlasů pro

koncelik_fotoFakultu sociálních věd UK povede Jakub Končelík z katedry mediálních studií IKSŽ. Akademický senát o tom rozhodl jednoznačnou převahou hlasů. Končelík byl ve finále jediným kandidátem, jeho sok Petr Uherka kandidaturu den před volbou stáhl.
(Pokračování textu…)

Chybí tu silný soupeř, říkají oba kandidáti

končelík a uherka Čtyři hodiny vysvětlovali akademici Uherka a Končelík své představy o tom, jak by po svém zvolení vedli fakultu. Senátorům rozhodování příliš neulehčili: v mnoha bodech se totiž jejich programy podobají. Shodli se i na tom, že čekali silnějšího soupeře.

(Pokračování textu…)

Souboj jednookých

foto-michal-kroupa
Už samotný fakt, že se do výběrového řízení na vedení fakulty, která by měla aspirovat na jedno z neprestižnějších vzdělávacích a výzkumných pracovišť, přihlásili mediální historik a manažer soukromé vyšší odborné školy, je pro mne zásadní zklamání.
(Pokračování textu…)

Vědec nebo manažer? Děkanem bude asi novinář

hollar-copy *ANKETA UVNITŘ*
Na prvním zasedání Akademického senátu FSV konečně padla ověřená jména. O post děkana FSV se uchází Petr Uherka a Jakub Končelík, oba z IKSŽ. Do čela fakulty se tak nehrnou zasloužilí profesoři ani profesionální manažeři. (Pokračování textu…)

Jakub Končelík: FSV bude full time job

konselik Jakub Končelík ve svém programu nedrží plánované změny při zemi. Jmenuje konkrétní nedostatky a problémy, s nimiž se fakulta potýká, a dokládá je zkušenostmi řadového pracovníka, vědce a pedagoga na FSV.

Základními tématy pro něj jsou věda a výuka, kde by důsledně aplikoval výkonnostní princip a transparentní pravidla. Ať už se jedná o kariérní řád pro zaměstnance, jednotná a striktně dodržovaná pravidla zkoušek nebo přísnější dohled nad opisováním. (Pokračování textu…)

Petr Uherka: Fakulta potřebuje vizi

Foto: strategie.cz

foto: strategie.cz

Petr Uherka dodal Akademickému senátu věcný a stručný koncept. Detailněji prý program představí až v úterý 13. října na diskuzi přístupné celé akademické obci FSV UK.

Jeho hlavním cílem je jednotná vize fakulty – čím se chce stát a jak toho chce docílit. Základní osnovou pro ni by se měl stát Dlouhodobý záměr FSV.

Na utváření takové vize se podle něj má podílet celé vedení – Uherka plánuje jeho reorganizaci tak, aby například v kolegiu děkana byli zastoupeni i ředitelé institutů, případně výzkumných projektů. Na funkce proděkanů by pak bylo vypisováno výběrové řízení. (Pokračování textu…)

Děkan, který nebyl

polivka-profil„Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT prof. Miloslav Havlíček mi řekl: ‚Ona ta fakulta vlastně běží sama,’“ řekl Jan Ámos Víšek v říjnu roku 2005 redaktorům Sociálu. Bylo to poté, co jej akademický senát potvrdil ve funkci děkana Fakulty sociálních věd. Jakkoli se to může zdát nadnesené, možná právě tento výrok v mnohém výborně vystihuje celé Víškovo působení v čele FSV. (Pokračování textu…)

Chtějme děkana váženého spíš než manažera

kolaz-fsv-mala1Letošní volba děkana začala předehrou v rovině frašky. Nechtěně ji zprostředkoval Sociál, když otiskl názor Martina Polívky a stanovisko Václava Linkova. Chtěl bych přispět k serióznější debatě o budoucím děkanovi, která se snad po prázdninách plně rozvine. (Pokračování textu…)

Václav Linkov: Co chci prosadit jako děkan FSV

v.linkov

Jediný dosud oficiálně známý kandidát, který se na podzim bude ucházet o funkci děkana, poskytl Sociálu exkluzivní vyjádření: (Pokračování textu…)

Volba děkana se blíží, jména se potvrdí v říjnu

Na prvním zasedání Akademického senátu FSV konečně padla ověřená jména. O post děkana FSV se uchází Petr Uherka a Jakub Končelík, oba z IKSŽ. Do čela fakulty se tak nehrnou zasloužilí profesoři ani profesionální manažeři. (Pokračování textu…)