Téma akademicky-senat-uk

Univerzita Karlova svolává shromáždění k reformám terciárního vzdělávání

Rektor UK Václav Hampl a předseda Akademického senátu UK Jan Hála svolávají na 19. ledna 2012 v 15.30 hodin do Collegia Maxima (č. 100) Právnické fakulty informační shromáždění zástupců a zástupkyň akademické obce Univerzity Karlovy k věcným záměrům zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům. Na toto shromáždění jsou zváni všichni členové a členky akademické obce.

Předběžný program shromáždění:

1. Úvodní vystoupení
2. Obsah a rizika věcného záměru zákona o vysokých školách
3. Obsah a rizika věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům
4. Sociálně-ekonomický a mezinárodní kontext tzv. modernizace vysokého školství
5. Diskuse
6. Rezoluce

Shromáždění akademické obce nejsou nijak běžnou záležitostí. Samotný fakt, že je toto shromáždění svolává rektor a předseda univerzitního akademického senátu, svědčí o tom, že situace kolem vysokoškolské reformy je napříč Univerzitou Karlovou vnímána jako velmi kritická. Proti plánované reformě a způsobu jejího projednávání se ostře staví oficiální reprezentace i vysoké školy jako takové. Připomínky Univerzity Karlovy, stejně jako stanoviska Rady vysokých škol si můžete přečíst například na webových stránkách univerzity.

O dění na akademické půdě i průběhu shromáždění v souvislosti s připravovanými zákony budeme čtenáře dále informovat.

Ve velkém senátu se zatím větrat nebude

Karolinum

Malý zájem kandidátů i voličů. Tak by se daly jednou větou popsat poslední volby do univerzitního senátu na FSV. Informační kampaň byla téměř nulová – plakáty lákající voliče k urnám musela volební komise často vytvářet a tisknout až na poslední chvíli sama a zmínka o čase a místě konání voleb nebyla ani na oficiálních webových stránkách.
(Pokračování textu…)

Volby do AS UK – program kandidátů

Volby-ilustrační foto

V listopadu proběhly řádné volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Za FSV kandidovali do studentské komory: Ivo Dostál, Jakub Jeřábek, Tomáš Nigrin. Jejich volební programy najdete v tomto článku.
Aktualizováno: Výsledky voleb

Oprava: V tištěném čísle Sociálu byl zveřejněn program J.Chenga, který jej zaslal omylem a do AS UK nekandiduje. Naopak nebyl uveřejněn program kandidáta Tomáše Nigrina, který ho do uzávěrky časopisu nedodal.

Redakčně neupraveno, odpovědnost za text a fotky nesou jednotliví kandidáti.

Ivo Dostál – IKSŽ

Steré zkostnatělé monstrum. Tři slova, která Univerzitu Karlovu popisují nejlépe. Zkuste ale podobnou charakteristiku dávat v Karolínu do ucha figurínám pro taláry. Nadrtí vás pětisetletou tradicí a zakleknou předpisovými překážkami.

Univerzita se dusí středověkou honosností, bojí se novot a nepracuje jako tým. Levá ruka neví, co dělá palec pravé nohy, a pod stoletými taláry roste plíseň. Vnitřní komunikace je kulhavá. Dozvědět se o třešničkách na dortu je nemožné. Studenti jsou znudění a rezignovaní. Chce to novou legraci!

– popostrčím start celouniverzitního informačního systému
– univerzitní peníze pošlu do vaší kapsy (zkusím usnadnit zakládání studentských spolku a vydupu vyšší univerzitní dotace)
– vyděsím senátorské tesilové panáky selským rozumem

Jakub Jeřábek – IES, Mgr.3

Do AS UK jsem nastoupil po loňských doplňovacích volbách a od té doby
se snažím být aktivní v sociální a ekonomické komisi. Protože jsem
zároveň členem AS FSV UK, zastávam rovněž roli jakéhosi prostředníka
mezi těmito dvěma senáty – podílím se například na aplikace nového
stipendijího řádu na naší fakultě.

Mou prioritou je efektivní fungování univerzitních institucí, snaha o
větší propojení jednotlivých fakult a veškeré sociální záležitosti
studentů, zejména připravovaná reforma kolejí a menz.

Protože jsem měl tu možnost vidět v praxi, jak obtížně i na akademické
půdě vznikají některé kompromisy, snažím se být vždy jednotícím a
nikoli rozdělujícím elementem.

Tomáš Nigrin – IMS, PGS1

Milé kolegyně, milí kolegové,

po celých šest let, co jsem studentem FSV UK jsem se pomalu seznamoval s organizačními detaily a funkcí obrovského molochu Univerzity Karlovy. V rámci svých aktivit v SIMSu jsem získal zkušenosti s jednáním s akademiky a ostatními vedoucími představiteli fakult a univerzity. Letos jsem se rozhodl pokusit se přejít od kritiky systému naší univerzity, která se nabízí bohužel doslova na každém kroku, k účasti na jeho proměně.

Můj program a případné působení v AS UK bude směřovat k přetvoření stávající Univerzity Karlovy v instituci, která bude vůči studentům přívětivá a bude jim nabízet maximální servis, a k iniciaci úsporných opatření provozního charakteru v rámci celé univerzity. Z jinonického prostředí se nabízí sjednocení začátků vyučovacích hodin (ušetří třetinu místností a umožní omezit „extrémní“ vyučovací hodiny od a do osmi) či změna organizace a provozovatele cateringu, který je dnes v Jinonicích spíše parodií.

Na celé UK budou ovšem těchto případů desítky. Nemůžu svým voličům slíbit, že všechny změny dokáži prosadit, ale pokud budu zvolen, stanu se urputným a výkonným zastáncem reformního proudu v rámci AS UK. Pokud chcete změnu, ovšem ne revoluci, volte mne.

Pokud se Vám můj program líbí a máte ve mě důvěru, najděte si v úterý 21. či ve středu 22. 11. minutku času a hlasujte pro mne v doplňovacích volbách do Akademického senátu UK.

Tomáš Nigrin (tomas.nigrin @ seznam.cz)

Blíží se volby do univerzitního senátu

V polovině listopadu se na FSV uskuteční doplňovací volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Tento samosprávný orgán rozhoduje kromě jiného i o studijním řádu nebo rozpočtu. Akademické senáty byly zavedeny jako protiváha pevné ruky státu nad univerzitou za komunistické éry. Každá fakulta je v univerzitním senátu zastoupena stejným počtem členů volených na tři roky. V současnosti má tento senát 70 členů, z toho je 34 studentů a 36 pedagogů. Současný mandát senátorů za naší fakultu vyprší koncem ledna 2007. O příštích zástupcích FSV rozhodnou volby, které se uskuteční 21. a 22. listopadu.
(Pokračování textu…)

Senáty možná přijdou o legislativní iniciativu

Jako by nestačilo, že většina studentů FSV (54 %) podle průzkumu Sociálu /viz str. 2/ nemá o volby do AS FSV zájem a orgánu samotnému přikládá minimální význam (22 %). Jejich postoj vůči akademickému senátu se může v blízké době stát opodstatněným. Naši zákonodárci v současné době projednávají novelu vysokoškolského zákona a Sněmovní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přišel s pozměňovacím návrhem, který zásadně omezuje pravomoci akademického senátu veřejné vysoké školy i fakulty.
(Pokračování textu…)

Čtyři úrovně studentské politiky

Heslo „pomocnou ruku najdeš na konci vlastní paže“ platí na vysokoškolské půdě stejně jako kdekoli jinde. Všichni ti, kterým se ve škole něco nelíbí — organizací přednášek na institutu počínaje a výší poplatků za studium konče — mají možnost sami iniciovat změny k lepšímu.
(Pokračování textu…)