Téma forum-2000

NGO Market – veletrh neziskových organizací

Přijďte se podívat na NGO Market, jedinečnou jednodenní akci pořádanou Nadací Forum 2000, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice i jiných oblastech zde prezentují své aktivity široké veřejnosti.
(Pokračování textu…)

Největší koncentrace zastánců míru na několika metrech čtverečních

Havel„Zase konalo Forum 2000.“ „Jo počkej, myslíš tu konferenci, jak tam řeční Havel?“ Podobné reakce byly k zaslechnutí mezi mnohými, kteří o 12. ročníku konference zaslechli jen sporadicky. Málokdo tuší, že pod názvem Forum 2000 se neskrývá jen název konference, ale samotné nadace Václava Havla, která funguje od roku 1997. Někteří studenty FSV se na jejím chodu aktivně podílejí. (Pokračování textu…)

Na veletrhu neziskovek jste mohli potkat i FSV

Ve středu 4. dubna probíhal celý den v Tyršově domě v centru Prahy již osmý ročník veletrhu neziskových organizací. Pod záštitou Václava Havla a Pavla Béma ho nadace Forum 2000 pořádala tentokrát s podtitulem „Otevřete se třetímu sektoru“.
(Pokračování textu…)