Studentům změna jména nevadí, preferují ale současný název

PřejmenováníCo si studenti myslí o návrhu přejmenovat fakultu? Souhlasili by se změnou názvu? A vědí o tom vůbec? Tyto otázky trápily i časopis Sociál, proto provedl mezi studenty vlastní výzkum. Celkem se ho zúčastnilo 326 respondentů. Pro srovnání při velkém průzkumu Sociálu v květnu 2006 se šetření o volebních preferencí studentů zúčastnilo jen 130 lidí. Výzkum probíhal dvěmi způsoby, elektronicky a pomocí tištěných dotazníků. Podařilo se sehnat dostatečný počet respondentů z každého institutu, konkrétně 93 z IES, 63 z IMS, 57 z IPS, 52 z ISS a 61 z IKSŽ.

Studenti o návrhu na přejmenování fakulty vědí

První otázka výzkumu zjišťovala informovanost studentů o snaze přejmenovat fakultu. Přes 87 % dotázaných vědělo, že se o přejmenování fakulty jedná a že o ní bude v listopadu rozhodovat akademický senát. Podle očekávání nejvíce známý je tento fakt studentům ekonomie, vědělo o něm přes 95 % respondentů z IES. I mezi „neekonomy“ ale o záležitosti vědělo 84 % dotázaných. Michal Osuský, koordinátor diskuse o přejmenování fakulty a člen senátu FSV UK pro časopis Sociál uvedl: „Tyto cifry mne opravdu potěšily. Zdá se, že do diskuse se nakonec podařilo zahrnout příjemně velkou část naší akademické obce.“

FSVE

Ekonomům přejmenování nevadí, u ostatních je to půl na půl

Další otázka časopisu Sociál zjišťovala, kolika lidem by případné přejmenování vadilo. Připomínáme, že vadit/nevadit není to stejné co souhlasit/nesouhlasit. Přejmenování FSV na FSVE by nevadilo 58% studentů, naopak 42% by změna názvu podle jejich vyjádření vadila. Nejmenší odpor by přejmenování vzbudilo na IES, jen necelým 10% ekonomům by vadilo. Pokud se ale podíváme na ostatní instituty a kolegy ekonomy (kterých se výzkumu zúčastnilo nejvíce) nezapočítáme, zjistíme, že přejmenování fakulty by vadilo 55% respondentů, tedy více než polovině. Naopak 45% „neekonomů“ přejmenování nevadí.

„Ačkoliv je takto položená otázka trochu zavádějící, výsledky dobře ilustrují rozdělení naší akademické obce zhruba na dvě stejně velké poloviny. Podobným způsobem očekávám, že budou rozděleny i hlasy v akademickém senátu. Rozhodující se můžou stát prezentace a další diskuse,“ naznačil Osuský, že projednávání přejmenování v senátu bude dramatické.

Anketa

Většina studentů je pro současný název

Třetí otázka časopisu Sociál zněla, pro jaký název by hlasovali sami studenti, kdyby měli možnost. Na výběr měli stávající FSV a hlavní návrh na přejmenování FSVE. Přes 56% zvolilo FSV, jen 26% obdržel návrh FSVE a 18% dotázaných neví, jak by hlasovalo, nebo by se hlasování nezúčastnilo. Nízké volební účasti při volbách např. do akademického senátu dávají tušit, že absentérů by bylo při uskutečněném hlasování více, přesto s převahou vychází, že studenti dávají přednost zachování současného názvu. Vedle lidí, kterým by změna názvu vadila, totiž pro variantu FSV hlasovala i část respondentů, které by změna názvu nevadila, ale ani ji nevyžadují.

Výrazná disproporce pak nastává při rozdělení na ekonomy a ostatní instituty. Ekonomů by pro stávající název hlasovalo jen něco přes 15%, zatímco nový název preferuje 71%. Mezi studenty z ostatních institutů vyhrává stávající název FSV s 72,5%, zatímco pro nový název FSVE by aktivně hlasovalo necelých 8%.

Když už změna, tak přidat ekonomii

Časopis Sociál také zajímalo, jaký název by pro naši fakulty studenti zvolili, když už by k přejmenování muselo dojít. Institut ekonomických studií oficiálně navrhuje název Fakulta sociálních věd a ekonomie. Naproti tomu ředitel CESES docent Potůček na plénu ISS navrhl název Fakulta sociálně-ekonomických studií. A v reakci na doktora Gregora, který na stejném plénu označil ekonomii za společenskou, ale nikoli sociální vědu, vznikl návrh na přejmenování Fakulty sociálních věd na Fakultu společenských věd. Mezi respondenty výzkumu ale z nových názvů jednoznačně zvítězil návrh IES na Fakultu sociálních věd a ekonomie. Získal přes 60% hlasů, zatímco ostatní návrhy shodně jen okolo 20%. Název FSVE vyhrál mezi ekonomy i mezi „neeokonomy“, ale na IES s viditelně větším rozdílem. Zatímco mezi ekonomy skončil na druhém místě „pomlčkový návrh“ profesora Potůčka, který slovo ekonomie rovněž obsahoval, mezi studenty ostatních institutů byla na druhém místě Fakulta společenský věd.

Ekonomie sociální věda je

Poslední otázka průzkumu zjišťovala, nakolik studenti pokládají ekonomii za sociální vědu. Jedním z nejčastějších argumentů pro zachování stávajícího názvu je totiž argument, že ekonomie sociální věda je a není ji tedy nutné v názvu explicitně jmenovat. Naopak např. doktor Gregor z IES ekonomii za sociální vědu nepokládá. Většina studentů si ale myslí, že ekonomie mezi sociální vědy patří. Konkrétně 23% respondentů odpovědělo určitě ano a 41% spíše ano. Necelá čtvrtina dotázaných ekonomii za sociální vědu nepovažuje, 22% spíše ne a 2% určitě ně. 12% dotázaných pak zařazení neumělo posoudit.

Anketa

Zatímco při všech předchozích otázkách se odpovědi ekonomů a „neekonomů“ vždy více či méně rozcházely, zde nastala takřka úplná shoda. Ekonomové sami sebe za sociální vědce spíše nebo určitě považují v 63% případů, zatímco 25% by se mezi sociální vědce nezařadilo. U „neekonomů“ jsou tyto čísla 64% proti 24%.

Referendum nebude

V souvislosti s diskusí o přejmenování fakulty se objevila i výzva na vypsání referenda, aby do procesu rozhodování byli zataženi všichni studenti a pedagogové FSV. Tuto variantu ale akademický senát odmítá. „Myslím, že by se hlasy akademické obce (studentů a pedagogů) do úvahy brát měly, ale rozhodnout by nemělo referendum. Přejmenování je komplikovaný problém (lingvisticky, právně i procedurálně) a měli by o něm rozhodovat zástupci, který jsou ochotni investovat mnoho hodin svého času do studia podkladových materiálů a pak kvalifikovaně rozhodnout,“ vysvětlil rozhodnutí senátor Osuský. „Já osobně ale děkuji časopisu Sociálu za zajímavý podkladový materiál k rozhodování,“ dodal.

1 541 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.