Studenti chtějí úvod o médiích

Úvod do ekonomie, sociologie a politologie absolvoval během studia na FSV každý. Zejména sociologům a politologům ale chybí kurz, který by je uváděl do problematiky médií, pro ně velmi důležité. Dočkáme se příští rok také celofakultního Úvodu do komunikace a médií pro „nežurnalisty“?

Na četné žádosti studentů reagoval doktorand sociologie Zdeněk Sloboda a v květnu letošního roku nabídl vyučovat na ISS sociologii médií. Nápad se setkal s rozporuplnými reakcemi. Profesoru Petruskovi se líbil, jinde ale narazil. Jedením z lidí, kteří se vyjádřili proti, byl i docent Jirák, člen katedry mediálních studií a vyučující Úvodu do studia komunikace. „Nepamatuji si, že bych se přesně touto věcí zabýval, obecně ale platí, že se mi dublování moc nezamlouvá. Dublováním myslím to, když se na jednom institutu začne samovolně učit něco, čemu se věnují jinde. Je to stejné, jako kdybychom si u nás na IKSŽ najali nějakého externistu a začali si dělat na Hollaru vlastní úvod do ekonomie nebo sociologie. Pokud je tedy např. mezi studenty sociologie o ta kový kurz zájem, ať to garant studia, ředitel institutu nebo studentská samospráva dají nějak najevo a katedra mediálních studií může takový předmět připravit.” S tím souhlasila i vedoucí katedry docentka Köpplová. „Vedení katedry sociologie se vyjádřilo, že je pro, aby takový kurz byl“, uvedl pro časopis Sociál člen samosprávy ISS Jindřich Fejfar. „Předpokládám, že se na prosincové schůzi SISS domluvíme, že žádost o zavedení kurzu podáme.“ A jak se na možnost společného úvodu dívají jinde? „Myslím si, že jako zpestření studijního programu IES, zvlášť pokud by byl předmět vypsán jako Alt B, by si tento kurz spousta ekonomů zapsala,“ míní doktorand ekonomie Jakub Jeřábek, senátor ve fakultním i univerzitním senátu.

„Koneckonců, IKSŽ je pevnou součástí fakulty a bylo by jen dobře, kdyby studenti mohli blíže proniknout do podstaty jeho činnosti. V případě snahy o zařazení mezi povinné kurzy bych viděl velký problém v počtu kreditů pro povinné a volitelné předměty, který se nesmí měnit.“

S pozitivním ohlasem se návrh setkal i na IPS. „Myslím, že problematika médií by samozřejmě pro studenty politologie byla zajímavá a přínosná. Vzhledem k tomu, že celofakultní povinné předměty by měly poskytnout náhled do problematiky, která se studuje v rámci FSV, předpokládám, že by neměla chybět témata z oblasti IKSŽ,“ vyjádřila se studentka politologie Naďa Závodníková.

Jak bude kurz koncipovaný a pro koho vlastně bude se teprve uvidí. Jeho zavedení jako povinného celofakultního úvodu, podobně jako mají ostatní instituty, je problematické kvůli nutnosti pozměnit počty kreditů, ale bude-li o takový kurz velký zájem mezi studenty z různých institutů, bude se to jevit jako nejlepší možnost.

626 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.