IES uspěl v hodnocení ekonomických škol

Posledními čísly Sociálu zmítala vášnivá debata ohledně (ne)elitnosti naší fakulty. Alespoň ekonomové mohou mít po přečtení tohoto článku jasno. Profesor František Turnovec z Institutu ekonomických studií FSV UK totiž publikoval výsledky projektu GA ČR „Mikroekonomie vysokoškolského vzdělávání a měření vědecké výkonnosti vysokých škol“, na kterém spolupracoval s řadou dalších pedagogů z institutu. Pokud je známo, jde v ČR o první pokus takto koncipované analýzy plošného rozsahu, se všemi problémy, které tento pokus přináší.

Jedná se o zpracování metodologie pro objektivní – kvantitativní hodnocení kvality vysokoškolského výzkumu (a výzkumu na vědeckých pracovištích) pomocí citačních a publikačních indexů. Třešní na dortu je pak aplikace této metodologie na konkrétní instituce v ČR. Co se IES týká, pokud se má vydat cestou „research school“, tak má na čem stavět, což v tomto směru utvrdilo oprávněnost strategie zvolené vedením institutu.

Filozofie tohoto hodnocení vychází z jednoduché úvahy: Kdo je dobrý, publikuje v kvalitních odborných časopisech – což v praxi znamená v tzv. impaktovaných časopisech, (tyto se dají kruhově definovat jako časopisy s vysokým podílem citovanosti v nich publikovaných článků v jiných odborných časopisech) a je poté tamtéž citován.

Hodnocení institucí podle publikací a citací s ohledem na impaktové faktory

<>

LEGENDA: Členové počet pedagogických a vědeckých pracovníků v hlavním pracovním poměru Citace a publikace počet publikačních záznamů v mezinárodní databázi WEB OF SCIENCE Outside publikované mimo ČR a SR Inside publikované v ČR a SR Skóre vážený součet záznamů (absolutní -celkový vážený součet, relativní – per capita) % členové podíl počtu pracovníků dané instituce na celkovém počtu pracovníků v sledovaném souboru % výkon podíl výkonu dané instituce na celkovém výkonu v sledovaném souboru institucí hodnocení (% performance)/(% faculty)

zkratky škol:VŠB EF: Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské v Ostravě UHK FIM: Fakulta informatiky a managementu Univerzity v Hradci Králové VŠE FIS: Fakulta informatiky a statistiky VŠE FNH: Fakulta národohospodářská

ZDROJ: František Turnovec, Česká ekonomická věda na mezinárodním akademickém trhu: Měření vědeckého kapitálu vysokoškolských a dalších výzkumných pracovišť, in: Rozvoj české společnosti v Evropské Unii, II, Ekonomie, Politologie, Matfyzpress FT, Praha 2004, s. 77-84

Metodologie použitá prof. Turnovcem stanovuje váhu jednotlivých periodik (na základě mezinárodních standardů) a míru spoluautorství. Cílem práce bylo se maximálně vyhnout subjektivitě hodnocení. Výsledek pak uvádí jak hodnocení v absolutních číslech, tak ukazatele per capita. V praxi pak staví instituce a jejich zástupce před nemilosrdnou řeč čísel – mohou sice křičet, ale fakta jsou fakta.

Na druhou stranu je nutné podotknout, že se hodnotí výzkumný potenciál institucí, nikoliv jejich pedagogické aktivity a výsledky.

Prozatím zveřejněný materiál analyzuje výsledky většiny českých ekonomických pracovišť – pro každý vědecký obor se žebříčky dělají zvlášť, pak se dá hodnotit univerzita jako celek.
Málokoho asi překvapí, že podobné transparentní metodologie jsou v zahraničí naprosto standardní metodou hodnocení a podobné kvantitativní hodnotící žebříčky jsou každodenní záležitostí o které informují čelní média. „V mnohých zemích je na souboru takovémto hodnocení nastaven systém financování vysokých škol,“ podotkl bývalý rektor Masarykovy Univerzity a kritik současného systému Jiří Zlatuška. K hodnocení a systematickému porovnávání vysokých škol vyzval i děkan Jan Amos Víšek (viz Sociál 2/1).

„Česká společnost se doposud podobnému kritickému hodnocení vyhýbala“, dodává Turnovec. Je tedy otázkou, jak zástupci jednotlivých institucí na průzkum zareagují. Již sám fakt, že podobné hodnocení nevyšlo dříve od ministerstva školství, vedení univerzit, učitelů pedagogiky (a je jich překvapivě mnoho), ani od našich elitních sociologů dává prostor k zamyšlení.

Ondřej Benáček (IES)

494 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

    žádné články nenalezeny

Komentáře nejsou povoleny.