Málo peněz, nebo špatný management?

Fundraising for dummiesJak je známo, Institut komunikačních studií a žurnalistiky od doby svého založení čelí palčivému problému, který bohužel postihuje i studenty a absolventy dalších oborů fakulty. Mám na mysli tíživý nedostatek prakticky orientovaných předmětů, které by studenty připravily na jejich budoucí povolání. Jedná se o natolik komplexní problém, že jeho řešením se raději nikdo nezabývá. A pokud ano, není to vidět.

Jako studentovi se mi nezdá, že by se schylovalo k nějakým posunům či dokonce převratným změnám. Řešení je v každém případě v nedohlednu. Stále stejnou písničkou z úst pověřených osob je nedostatek financí. Přitom v praxi bezesporu funguje řada specialistů, kteří by byli ochotni předat své zkušenosti v rámci oboustranně (dokonce snad i trojstranně) výhodných dohod. Variací na možnost fungování těchto smluv je mnoho: student na stáži s minimálními mzdovými náklady a motivovaný zájmem o obor, závazek budoucího zaměstnaneckého poměru nebo jenom prostá reklama firmy za přednášku či celý kurz (v posledním případě čerpám z podložených informací). Návratnost fakultě by v tomto případě nebyla zanedbatelná, přičemž cena, kterou by za ní dala, by byla pro studenty spíše příjemnou pojistkou nežli pocitem vlastního zaprodání. Vyzdvihla by obor na skutečnou špici v oblasti marketingové komunikace, a stala by se tak konečně elitním oborem, který své kvality může prokázat i jinak než jen nízkým procentem přijatých uchazečů.

Jaký paradox, že institut disponující oborem, který nese v názvu PR, nejeví v tomto směru jakékoliv známky aktivity.

Magisterský obor Komerční komunikace na VŠE překypuje řadou skutečných odborníků ve svém oboru. Studentům poskytují tolik kýžený pohled na reálné fungování reklamní branže. Pro inspiraci ale není třeba sahat tak daleko. Tabule se jmény sponzorů IES visící hned u vstupu do budovy v Opletalově ul. mluví sama za sebe. Bez ohledu na stávající stížnosti studentů IES na přílišnou převahu teorie ve výuce je to minimálně solidní začátek pro rozvoj nové struktury studia.

Další invencí v tomto ohledu je obor Bezpečnostní studia nově zakládaný pod záštitou IPS a IMS, který je již ve svém zárodku finančně dotován soukromou institucí – Prague Security Studies (viz článek v minulém vydání Sociálu).

Problém samozřejmě sahá dále a není tak snadno řešitelný, jak se zdá. Financování oboru úzce souvisí s jeho kvalitní prezentací v odborné a komeční sféře, tedy zjednodušeně s kvalitním PR. Jaké překvapení, že takový nápad nalézáme opět u ekonomů (viz článek v minulém vydání Sociálu).

Jak se zdá, v oblasti financování oboru a vztahů s veřejností je IKSŽ dosti pozadu. Jaký paradox, že institut disponující oborem, který nese v názvu PR, nejeví v tomto směru jakékoliv známky aktivity.

Eva BendlováAutorka: Eva Bendlová (MKPR)

961 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (1 hlasujících, průměrné hodnocení: 4,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.