Téma financovani

Málo peněz, nebo špatný management?

Fundraising for dummiesJak je známo, Institut komunikačních studií a žurnalistiky od doby svého založení čelí palčivému problému, který bohužel postihuje i studenty a absolventy dalších oborů fakulty. Mám na mysli tíživý nedostatek prakticky orientovaných předmětů, které by studenty připravily na jejich budoucí povolání. Jedná se o natolik komplexní problém, že jeho řešením se raději nikdo nezabývá. A pokud ano, není to vidět. (Pokračování textu…)