Děkana čeká konfrontace s náročnou situací uvnitř i vně fakulty

Martin PotůčekFakulta, přestože na ní studuje, učí, zkoumá a administruje mnoho kompetentních lidí, trpí tím, že je rozseta na tolika místech. Ani nedávný spor o název jí na soudržnosti nijak nepřidal. Vidím i rezervy ve způsobu, jakým je řízena a spravována.

Ještě náročnější jsou podmínky vnější. Už dnes je výuka chronicky podfinancovávána. Pozitivní stimul podpory fakultního výzkumu prostřednictvím Výzkumného záměru v příštím roce skončí a povaha a výše budoucí veřejné podpory je velmi nejistá. Připravuje se revoluční legislativní úprava postavení vysokých škol. Na nedávném kolegiu rektora UK byla jako jedna z možných cest vyslovení nesouhlasu s některými jejími kontroverzními záměry zmíněna dokonce stávka vysokoškolských studentů a učitelů. Ať už budou budoucí vlády jakékoli, vzhledem k současné prohlubující se krizi štědrostí vůči vysokým školám oplývat nebudou moci, ani kdyby chtěly. Na poli nabídky vysokoškolského vzdělávání konkurence roste a populační ročníky nastupujících studentů naopak slábnou.

Uvnitř fakulty by měl/a nový/á děkan/ka disponovat především neformální důvěrou i akademickou autoritou, a to v širším spektru na fakultě pěstovaných oborů. Jednou z jeho/jejích důležitých kvalit by měly být manažerské dovednosti, včetně schopnosti delegovat odpovědnost na jiné a umět dobře komunikovat s kolegy i se studenty. Navenek by pak měl/a umět dovedně a účinně hájit zájmy fakulty na všech úrovních: na půdě samotné univerzity, ale i v širším veřejném (akademickém, politickém, správním, občanském i mediálním) prostoru, včetně jednání se zahraničními partnery.

Důležitou podmínkou bude, aby takovou prestižní, ale zároveň velmi náročnou funkci byl/a ochoten/ochotna převzít a obětovat jí část své akademické kariéry. Mohl/a by v ní navázat na vše pozoruhodné a funkční, co se fakultě za skoro dvacet let její existence podařilo vytvořit. Přes všechna napětí a problémy totiž kolem sebe stále zaznamenávám velký rezervoár identifikace s tvůrčím a kolegiálním prostředím, které naší fakultě vdechl polistopadový entuziasmus, a tedy i ochoty přiložit ruku ke zdaru společného díla. Příkladem za všechny budiž už současným vedením fakulty zahájená příprava nových politik v oblasti studia i výzkumu.
Budoucímu děkanovi či děkance přeji dobrý vítr do plachet.

Autor: Martin Potůček, vede Centrum pro sociální a ekonomické strategie a garantuje magisterský a doktorský program Veřejné a sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Osobní web.

847 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.